Nyhedsbrev nr. 15 2014

“Banker lægger mindre vognmænd på is!”

Sådan lød overskriften i går på en artikel i Lastbilmagasinet.

Ole Frederiksen, formand for Nordre Birks Vognmandsforening udtaler:

»I mange år har vi lært at tackle udfordringerne på den hårde måde. Men vi har altså utroligt svært ved at få finansieret selv nok så gode ideer til vækst.« 

»Bankerne går med livrem og seler. En stor del af transportbranchen har indført et lånemæssigt slæbegear, som udelukker mange vognmænd fra at følge med i udviklingen,« siger Ole Frederiksen. 
  
»De mindre vognmandsvirksomheder er stort set lagt på is. De kan hverken låne til drift eller de investeringer, der vil skabe vækst og arbejdspladser. Hvis det endelig lykkes, er det til en langt højere rente end en stor vognmandsvirksomhed. Den bankmæssige klasseopdeling i store og små virksomheder er markant. Også selvom det er mindre virksomheder, der udgør hovedparten af dansk erhvervsliv,« siger lokalformanden. 

Mange vognmænd er nok tilbøjelig til at give formanden ret – men er det et generelt problem i erhvervslivet eller har pengeinstitutterne en “berøringsangst” specielt overfor transporvirksomheder?

Det vil foreningen gerne have belyst (se nedenfor).

Sæt kryds ved medlemmøde den 12. juni!

Temaet for foreningens kommende medlemsmøde bliver “Finansiering i vognmandsbranchen“.

Som påpeget ovenfor er det en generel opfattelse, at finansieringsinstitutterne har et ekstra vågent øje på vores branche. På den ene side vil man gerne lave forretninger, da branchen har et stort investeringsbehov – og på den anden side er man skræmte over generel beskeden indtjening og egenkapital.

Det lykkes dog i hverdagen for de fleste at opnå finansiering til såvel drift som anlægsinvesteringer, men hvordan vælges den mest fornuftige finansieringsform:

  • Skal materiellet leases, finansieres af leverandøreren eller lever den gode gamle bankfinansiering endnu?
  • Skal man være loyal og lægge alle “æg i samme kurv” – eller skal man satse på flere heste?
  • Er der en markedsrente – eller er det helt individuelt?
  • Hvor store krav til sikkerhedsstillelse skal jeg acceptere?

Foreningen har inviteret 3 repræsentanter fra pengeverdenen til at give deres bedste, aktuelle bud: fra et leasingselskab – fra en lastvognsimportør og en bankmand. 

Til at samle trådene og give os et overblik kommer en uafhængig bankrådgiver fra Bankpartner, Varde.

Invitation udsendes i den kommende uge.

Lille regelforenkling til gavn for vognmænd

DTL oplyser, at vognmandsvirksomheder fremover ikke skal registrere sig i den såkaldte ”næringsbase”.

Regeringen vil nemlig fokusere på og forenkle fødevare- og miljøreguleringen, og det sker bl.a. ved at afskaffe næringsbrevsordningen og dermed den database, som alle, der har næringsbrev, hidtil har skullet registreres i – mod betaling.

”Ordningen medfører betydelige omkostninger, men bidrager ikke til fødevaresikkerheden”, hedder det i vækstplanen. Initiativet anslås til at reducere virksomhedernes omkostninger med 17,5 mio. kr.

Ethvert bidrag til regelforenkling er naturligvis velkommen – selvom det er i småtingsafdelingen!

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjertelig velkommen til flg. nye medlemmer:

Vognmand John Skovrup, J.A. Skovrup ApS, 6622 Bække