Når myndigheder træder hinanden over tæerne

Mange myndigheder kappes nidkært om at kontrollere de vognmænd, som alle dagligt forsøger at få samfundet til at hænge sammen.

Nu tyder noget på, at der er så stor trængsel af myndigheder, at de er ved at træde hinanden på tæerne og står i vejen for hinanden:

Færdselsstyrelsen vil gerne have muligheden for at udskrive straksbøder og tilbageholde lastbilen for at få pengene i kassen, når udenlandske chauffører holder ulovligt parkeret herhjemme. Men det afviser Rigspolitiet for det er alene deres ret at udstede bøder. Man begrunder det med, at der kan blive behov for magtanvendelse, hvis synderen skulle finde på at hidse sig op og rive bøden i stykker.

Snart overtager Færdselsstyrelsen kørekortområdet fra Politiet og samme styrelse har taget fine nye “firmabiler” i brug, som de kan patruljere med side om side med Tungvognspolitiet på de danske veje.

Det huer tilsyneladende ikke Politiet. For vejsidekontrollerne er deres jagtrevir – Færdselsstyrelsen bør holde sig hjemme i Ribe.

Når styrelsen og Politiet ikke kan være i stue sammen, går det ud over trafikanterne – først og fremmest de tunge, der oplever at blive sendt til syn for påståede bagatelagtige fejl ved køretøjet.

Foreningens vedtægter er ændret

På den ordinære generalforsamling den 25.6.21 vedtog forsamlingen enstemmigt  en tilføjelse til vedtægternes §2.8:

”Et medlem som afhænder sin forretning kan dog ansøge bestyrelsen om at fortsætte medlemskabet uden stemmeret og uden valgbarhed til tillidsposter

Beslutningen om at indføre tilføjelsen i vedtægerne blev bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling den 12.8.21 og vedtægterne er derfor blevet opdateret.

Se det fulde sæt vedtægter her!

Årets studietur – vi kører den 28.10.21

Nu er der sat dato på årets studietur.

MF Niels Flemming Hansen inviterer til rundvisning på Christiansborg torsdag den 28. oktober 2021. Derefter er der møde med den konservative transportordfører og der sluttes af i Folketingssalen, hvor der mulighed for at overvære en aktuel debat.

Besøget på Christiansborg suppleres med sightseeing i hovedstadsområdet.

Invitation udsendes senere, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.

1 times ekstra køretid

Det er nu 1 år siden, at de nye køre- og hviletidsregler trådte i kraft som en del af vejpakken.

Nyt er det, at der er mulighed for under ekstraordinære omstændigheder (Force Majeure) at overskride den daglige og ugentlige køretid med op til én time for at nå frem til arbejdsgiverens virksomhed eller førerens bopæl med henblik på at afholde den ugentlige hviletid.

Overskridelsen kan ske med op til to timer for at nå frem til arbejdsgiverens virksomhed eller førerens bopæl med henblik på at afholde en regulær ugentlig hviletid, forudsat at der blev taget en uafbrudt pause på 30 minutter umiddelbart før den yderligere kørsel.

Den ekstra køretid er altså ikke en foræring: der skal være tale om ekstraordinære omstændigheder og ikke blot dårlig planlægning. For føreren skal på diagramark eller på en udskrift fra takografen eller på arbejdstidsplanen manuelt angive årsagen til fravigelsen senest ved ankomsten til destinationen eller den egnede holdeplads. Enhver forlængelse skal kompenseres.

Læs en oversigt over ændringerne i køre- og hviletidsreglerne her!

Nostalgi – eller sund fornuft!

Telefonen er – måske – vognmandens og chaufførens vigtigste redskab næst efter bilen.

Nye smartphones er mini computere, der kan anvendes til navigation, udveksling af kørselsordrer, timeregistrering, navigation, fakturering, surf på nettet og meget mere. Og så kan de naturligvis anvendes til at føre en almindelig telefonsamtale og sende en SMS

Har man kun brug for det sidste, er der godt nyt til de entusiaster, der sværger til en god gammeldags solid telefon uden dikkedarer og som blot skal oplades en gang om ugen.

Finske HMD har netop relanceret den klassiske Nokia 6310 med en 2,8 tommer skærm, kamera på 0,3 megapixels, mulighed for 2 SIM-kort og indbygget FM radio. Og den koster blot ca. kr. 500.