Nyhedsbrev nr. 14 2020

En god uge for danske vognmænd

Efter måneder og års forhandling, diskussion og skænderi ser det pludselig ud til, at der er lys forude for danske vognmænd, der kæmper mod urimelige konkurrencebetingelser.

Mandag aften godkendte Europa-Parlamentets Transportkomité nemlig den længe ventede Vejpakke, der sætter rammerne for vejgodstransporterne i Europa. Det er et stort og vigtigt skridt mod nye regler for vejgodstransportsektoren, og Vejpakken er nu gjort klar til sin endelige politiske vedtagelse, som vil finde sted på Europa-Parlamentets plenarsamling i juli.

Og tirsdag har Folketinget vedtaget Lovforslag 185, der fastlægger et omkostningsniveau for godskørsel i Danmark. Lovens formål er at sikre danske løn- og arbejdsvilkår for udenlandske chauffører, der kører cabotagekørsel og kombineret transport i Danmark: Dansk løn på dansk grund! Loven træder i kraft den 1.1.2021.

DTL er ovenud tilfredse – ITD er bekymret over, at loven reelt giver 3F en monopolstilling til at lægge lønniveauet.

Nu udestår der en lang række praktiske vanskeligheder i forhold til håndhævelsen – og det kan måske give grund til yderligere bekymring?

Har du styr på de nye ferieregler?

Fase 2 i overgangen til helt nye ferieregler er i gang. Den 1. maj 2020 starter afholdelsesperioden af den ferie, en medarbejder har optjent i 2019.

Grundet overgangen fra de gamle ferieregler til den nye ferielov, var optjeningsperioden af ferie i 2019 forkortet, så medarbejdere kun havde mulighed for at optjene ferie i perioden 1. januar – 31. august 2019 til afholdelse fra 1. maj 2020. Derfor kan man maksimalt have optjent 16,64 dage til afholdelse fra 1. maj 2020.

Læs mere her!

Foreningsnyt

På årets generalforsamling efterlyste flere medlemmer flere faglige emner som tema på medlemsmøderne.

Foreningen afholder 2 medlemsmøder om året, evt. suppleret med virksomhedsbesøg. Seneste medlemsmøde havde pension som tema. Og der er heldigvis emner nok, både brancherelaterede og generelt om virksomhedsledelse.

Så har du et emne, som du kunne tænke sig som tema på efterårets medlemsmøde hører bestyrelsen gerne fra dig. Send dit forslag til info@ravf.dk.

Færdselsstyrelsen afskaffer servicebreve med alm. post

De servicebreve, som styrelsen hidtil har sendt ud med fysisk post, bliver afskaffet. Fremover sender Færdselsstyrelsen kun et erindringsbrev via digital post om manglende indsendelse af materiale i forbindelse med virksomhedskontrol.

Erindringsbreve om manglende indsendelse af materiale udsendes i dag via digital post, når fristen som er anført i indkaldelsesbrevet bliver overskredet.

Hidtil har Færdselsstyrelsen som en ekstra service også udsendt et såkaldt servicebrev med fysisk post, hvoraf det har fremgået, at vi har fremsendt digital post med indkaldelse til virksomhedskontrol.

Færdselsstyrelsen har nu besluttet at afskaffe de ovennævnte servicebreve.

Der vil således ikke længere blive fremsendt servicebreve samtidig med et erindringsbrev.

Indekstal for 1. kvt.

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastvognskørsel for 1. kvartal 2020 udgør 107,19, hvilket er en stigning på 0,37 i forhold til 4. kvartal 2019. I forhold til 1. kvartal 2019 er det en stigning på 0,09 pct.

Hent indekstal her!

Sidste frist for momslån 15.06.20

Små og mellemstore virksomheder kan indtil den 15. juni ansøge om at få udbetalt den senest angivne moms – altså momsen for 4. kvartal 2019 eller momsen for 2. halvår 2019.

  • Lånet er, som alle de øvrige udskydelser af betalinger, rentefrit.
  • Lånet skal betales tilbage senest den 1. april 2021.
  • Lånet kan være ganske fornuftigt at tage, da det er rentefrit og heller ikke koster nogen penge i oprettelse.
  • Lånet er ret kort, men kræver ingen dokumentation – heller ikke nogen begrundelser for, at man rent faktisk har behov for lånet, så det er dybest set åbent for alle.

Læs mere om hvordan du ansøger her