Nyhedsbrev nr. 14 2018

Nu skal transporterhvervet blomstre

Under denne overskrift kunne man i “Transporttidende” for 20 år siden læse:

“Den nye organisation Dansk Transport og Logistik har sat sig et højt ambitionsniveau. Ikke alene vil man slås for, at transportvirksomhederne bliver anerkendt, så glæden og stoltheden vender tilbage. DTL vil også gøre de stærkeste tanker i transporterhvervets nye “Bibel”: Jan Trøjborgs danske erhvervspolitiske strategi for transport og logistik til hele EU’s politik.

– Vi skal være blandt de 2-3 bedste transportorganisationer i Europa, siger Michael Svane, der sammen med FDE’s direktør, Jens I. Petersen, skal stå i spidsen for DTL.

De vil så langt kræfterne rækker sørge for, at der ikke bliver vedtaget én relevant lov i Danmark, uden at transportervhervet bliver spurgt, og så vil de have hele erhvervet til at tage medansvar for et bedre image”.

Så kan man jo hver for sig i transporterhvervet her 20 år efter spekulere på, hvorvidt de ambitioner er lykkedes?

Husk reglerne når du ændrer en medarbejders job

Når du som arbejdsgiver ændrer på dine medarbejderes ansættelsesvilkår, kan det ind i mellem gøres uden videre. Andre gange er det nødvendigt at varsle det, mens visse ting slet og ret ikke kan ændres.

Små justeringer i arbejdsopgaver, placering af pauser eller lignende kan du ofte foretage uden hverken varsel, skriftlige aftaler eller andet. Det hører under din ledelsesret.

Når der sker væsentlige ændringer, opstår der en række opmærksomhedspunkter. En væsentlig ændring kan være en nedsættelse af arbejdstid, eller andet som påvirker lønnen. Det kan også være store ændringer i hvor arbejdet geografisk set udføres eller i arbejdets art.

Det er ikke præcist defineret i lovgivningen, hvad der skal til, for at noget er en væsentlig ændring. Hver ændring må vurderes for sig. Til gengæld er kravene til, hvordan man forholder sig, forholdsvis klare.

Spørg i din arbejdsgiverforening – eller på RAV’s foreningskontor.

ITD vognmandskurser efterår 2018

Har I et generationsskifte af virksomheden i tankerne, så skal den nye generation på vognmandskursus.

ITD tilbyder i efteråret 2018 to vognmandskurser, og det første begynder i begyndelsen af september.

Vognmandskurset kører i ugerne 36 og 41 samt et nyt kursus med start i uge 48, der afsluttes i uge 2 i 2019.

Læs mere om indhold og betingelser her!

Kører du farligt gods?

Kører du med farligt gods skal du som bekendt have tilknyttet en sikkerhedsrådgiver.

Foreningen tilbyder ekstern sikkerhedsrådgivning med brugerbetaling.

Ønsker du rådgivning og et personligt tilbud – så send en mail til foreningen via dette link: info@ravf.dk