Kom aktivt ind i kampen mod kriminaliteten i dit område

I de senere år er der konstateret en del kriminalitet inden for transportbranchen. Der stjæles lastbiler, trailere, dieselolie og ikke mindst gods. Desværre er der også konstateret indbrud i danske transportvirksomheder.Vi vil gerne invitere dig sammen med en række andre vognmænd og transportfirmaer i det syd- og vestjyske område til starten på et erfaringsudvekslingsprojekt, hvor målet er at begrænse omfanget af tyverier og kriminalitet i netop Syd- og Vestjylland.

Det sker på baggrund af erfaringer fra et projekt i Padborg, hvor brancheorganisationen ITD, Syd- og Sønderjyllands Politi og Erhvervenes Hus Aabenraa sammen med andre aktører har opnået gode resultater.

Vi informerer herom

Tirsdag den 17. september 2013 på Hovborg Kro, kl. 17.00 – 19.30

og vi håber på din/jeres opbakning og deltagelse. Ønsket er, at der kan forankres et lignende projekt i Esbjerg/Ribe-området i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi.

Hent beskrivelse og program her!

Arrangementet er GRATIS og du er velkommen til at tage din kollega med.

Vi har 20 ledige pladser og det er først til mølle princippet. Dog kræves tilmelding til Lisbeth på aej@itd.dk eller til info@ravf.dk senest fredag den 13. september.

Kontrol med løn- og arbejdsvilkår for gods- og buschauffører

TRAFIKSTYRELSEN oplyser: Fra den 1. september 2013 påbegynder Trafikstyrelsen en ny procedure for behandling af nye ansøgninger om gods- og buskørselstilladelser og for behandling af sager om fornyelse af sådanne tilladelser. 

Baggrunden herfor er, at Overenskomstnævnet er blevet etableret og nu er klar til at afgive udtalelser til Trafikstyrelsen om, hvorvidt gods- og buskørselsvirksomheder følger de løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der er fastsat i de pågældende kollektive overenskomster.

Begge grupper af vejtransportvirksomheder skal som hidtil i ansøgningen oplyse om, hvilken overenskomst de ønsker at følge. Endvidere skal de oplyse, om de er medlem af en arbejdsgiverforening eller har tegnet tiltrædelsesoverenskomst. Transportvirksomheder, der skal have tilladelser fornyet, og som ikke er medlem af en arbejdsgiverforening eller har tegnet tiltrædelsesoverenskomst, skal desuden indsende kopi af ansættelsesaftaler og lønsedler for den seneste lønperiode for 10 pct. af virksomhedens chauffører, dog minimum én chauffør.

Den nye procedure træder i kraft for ny-ansøgninger modtaget efter den 6. september 2013 og for fornyelse af tilladelser pr. 1. december 2013.