Lastbiler skal betale kilometer-afgift fra 2025

Fremover skal lastbiler betale vejafgift i Danmark alt efter, hvor meget CO2 der udledes fra kørslen. Det er regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten enige om.
 
Afgiften træder i kraft fra 1. januar 2025, hvor Danmark også træder ud af samarbejdet om den eksisterende periodebaserede vejbenyttelsesafgift for lastbiler (Eurovignetten). Deruover indebærer aftalen, at der gennemføres en ændring i de nationale regler om vægt og dimensionering af lastbiler i vejgodstransporten samt initiativer til at forbedre vilkårene for banegods i Danmark.
 
Afgiften vil gælde for lastbiler på 12 ton og derover fra 2025. Fra 1. januar 2027 udvides afgiften til at gælde for lastbiler på 3,5 ton og derover. Afgiften vil gælde for kørsel på statsvejnettet og øvrige veje, der er oplagte i forhold til sivetrafik, samt offentlige veje i miljøzoner (ca. 7.300 km). Fra 1. januar 2028 vil hele det offentlige vejnet være omfattet (ca. 75.000 km). Afgiftssatsen forhøjes for kørsel i de byområder, der i dag er omfattet af miljøzoner.
 
Regeringen oplyser ikke nærmere om størrelsen af afgiften på de enkelte typer af lastbiler eller drivliner – ud over, at ”grønne lastbiler vil betale mindst i afgift”. Det forventes ifølge aftalen, at den gennemsnitlige sats vil være 1,2 kr. pr. km i 2030.
Sund fornuft
Den samlede aftale skønnes ifølge regeringens beregninger at reducere CO2-udledningen med ca. 0,3 mio. ton i 2025 og ca. 0,4 mio. ton i 2030.
 
– Vi skal have flere grønne lastbiler på de danske veje, der udleder mindre CO2 til gavn for vores klima og miljø. Derfor er det helt nødvendigt, at vi omlægger vores afgifter, så forureneren i højere grad betaler. Derfor er jeg godt tilfreds med dagens aftale om en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler, som sikrer, at der fremover skal betales afgift alt efter, hvor meget CO2 lastbilen udleder, og hvor langt der køres, siger skatteminister Jeppe Bruus.
 
Transportminister Trine Bramsen tilføjer:
 
– Vi står i en situation, hvor der allerede nu er mangel på chauffører, og hvor vi ved, at vi skal spare på de fossile brændstoffer i de kommende år – både af hensyn til klimaet og vores afhængighed af olie. Derfor er det sund fornuft at give erhvervet muligheder for at fragte mere gods med den enkelte lastbil.