Høst

Sommeren er efter kalenderen ved at gå på hæld og høsten er for længst i gang – afbrudt af byger og skybrud. En travl tid for de vognmænd, der sørger for at få høstudbyttet fragtet det sidste stykke i hus.

Som sædvanligt er øvelsen at nå mest muligt ind i mellem bygerne og så i øvrigt finde andre opgaver, når regnen sætter høsten midlertidigt i stå.

For langt de fleste kørselstyper tyder det på, at vi kan se frem til et travlt efterår.

De fleste vognmænd har fuldt udnyttet kapacitet og mange kunne godt bruge en bil og et par hænder ekstra. Men erfaringen viser, at efterspørgslen nok ikke er permanent. Det gælder derfor igen om at have is og maven: få det mest mulige ud af en fyldt ordrebog men at overveje evt. kapacitetsudvidelser nøje.

Branchen har ry for hurtig tilpasning – vi er vant til at indrette os efter behovet og klare kundernes kørselsopgaver både når det går op og ned. Forlænget leveringstid pga. travlhed er ikke en besked vi bruger at aflevere.

Men helt at prisgive sig efter kundens ønsker og betingelser kan være farligt!

Bestyrelsen konstituerer sig

På den udsatte generalforsamling i juni genopstillede Tonny Sørensen – efter at have ydet en lang indsats for foreningen – ikke til valget til bestyrelsen. Generalforsamlingen gav nyvalg til Peter Bøgh, Ribe og genvalg til Asger Sørensen, Varde og Erling Lauridsen, Grindsted.

Bestyrelsen har nu konstitueret sig således:

Næstformand og sekretær: Lars Jensen, Glejbjerg
Kasserer: Jan Lillegaard, Ølgod
Festudvalg: Asger Sørensen, Erling Lauridsen, Peter Bøgh

Formand Frede Matzen er i 2020 direkte valgt af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

Find kontakt oplysninger på alle bestyrelsesmedlemmer her!

Årets studietur

I forventning om, at corona restriktionerne er historie og ikke genindføres, har bestyrelsen genoptaget planlægning af årets studietur.

Sidste år måtte den planlagte tur til Christiansborg efter invitation fra MF Niels Flemming Hansen opgives. Men nu forventer bestyrelsen, at besøget – kombineret med sightseeing i hovedstaden – kan gennemføres i løbet af efteråret.

Invitation udsendes så snart aftalen med MF Niels Flemming Hansen er konfirmeret.

Efterårets medlemsmøde

Også de halvårlige medlemsmøder forventes at kunne genoptages.

Bestyrelsen beder derfor medlemmer sætte kryds i kalenderen torsdag den 11.11.2021, hvor der inviteres til medlemsmøde på Hovborg Kro.

Aftenens emner forventes at blive:

  • Vejpakken er er delvis trådt i kraft. Hvad mangler endnu og hvad kommer det til at betyde for os?
  • Mange melder om akut chaufførmangel – hvad kan vi gøre og hvad ønsker vi?

Virksomhedsbesøg – hvad er meningen?

Beretninger om nidkær kontrol, overdrivelser af petitesser og  trusler om store bøder og inddragelser af kørekort fylder efterhånden for meget i fagpressen og i “folkesnakken”.

Myndighederne har åbenbart på seneste bestemt sig for i forbindelse med en teknisk vejsidekontrol af køretøjet at jage en skræk i livet på chaufføren. Ofte blot ved mistanken om fejl ved lastbilen, som måske endda er nysynet..

Bestyrelsen arbejder på at arrangere et virksomhedsbesøg for medlemmer på et større lastbilværksted for at høre om deres erfaringer med hvor galt, det angiveligt skulle stå til.

Forhåbentligt lykkes det også at få repræsentanter fra Politiet eller Færdselsstyrelsen til at møde op og forklare meningen.

Udbetaling af feriepenge

Sommerferieperioden er ved at være ovre, men husk, at har du feriepengegaranti og ret til at beholde de ansattes feriepenge, må de kun udbetales efter frigivelse fra Feriekonto.

Du slipper let om ved feriepengeadministrationen ved at indbetale løbende til Feriekonto og lade din ansatte selv rekvirere sine feriepenge direkte fra Feriekonto.

Læs mere på Borger.dk