Nyhedsbrev nr. 12 2013

Ny arbejdsskadeafgift

Som en del af finanslovsforliget for 2012 blev det besluttet af regeringen og Enhedslisten at indføre en generel arbejdsskadeafgift.

Afgiften er i 2013 samlet set ca. 500 mio. kr., der opkræves via AES.

Afgiften beregnes som 17 pct. af de indbetalte bidrag til AES og 12 pct. af udgifterne til erstatninger for arbejdsulykker. Hertil kommer 2 kr. pr. fuldtidsansat i omkostninger forbundet med afgiften.
Den  betales af alle virksomheder, uanset om der har været en arbejdsskade i året.

Afgiften indgår i den samlede opkrævningen fra AES/ATP (kaldet “Samlet Betaling”), og det fremgår heraf, hvor stort et beløb der går til afgiften. Opkrævningen sker således automatisk.

Bro over Kielerkanalen spærret – hvad gør du?

Motorvejsbroen over Kielerkanalen ved Rendsburg på motorvej A7 (”Rader Hochbrücke”) er lukket for lastbiler over 7,5 ton i op til fire måneder. 

Et rutinetjek af broen i slutningen af juli afslørede problemer med bropillernes beton. Derfor traf tyske myndigheder en hurtig beslutning om at lukke broen for lastbiler pga. sikkerhedshensyn. Broen bliver nu renoveret.

ITD har samlet en oversigt over, hvad du skal gøre. Læs oversigten på itd.dk her. 

Studietur til BERLIN

Bestyrelsen er i gang med at forberede et tilbud om en studietur til Berlin for RAV”s medlemmer.

Der arbejdes med en tidplan, der hedder første halvdel af oktober – tidsrum fra torsdag sidst på dagen til søndag.

Så snart den endelig plan casino pa natet er klar, udsendes invitation til medlemmerne

.parking_berlin_3

 

Trafikstyrelsen har udarbejdet en revideret cabotage vejledning

Cabotagevejledningen er revideret på grund af blandt andet en ændring af godskørselsbekendtgørelsen, der også træder i kraft pr. 1. september 2013. I bekendtgørelsen er definitionen af en “international tur” ved cabotagekørsel og af en cabotagetur præciseret. 

Ændringen af bekendtgørelsen er et af de initiativer, som transportministeren har sat i gang for at dæmme op for ulovlig cabotagekørsel, efter at det såkaldte Cabotageudvalg med repræsentanter fra landtransporterhvervet i maj i år afleverede sin rapport til transportministeren. 

Vejledningen vil løbende blive revideret efter behov.

Den nye reviderese cabotagevejledning kan hentes her: