Nyhedsbrev nr. 12 2020

Corona status uge 9

Danmark er i gang med anden fase af den kontrollerede genåbning og er langsomt på vej mod en mere normal hverdag. Epidemien er endnu ikke overstået, men antallet af syge er faldet, og det samme er antallet af personer, som testes positive for ny coronavirus.

DTL har i første uge af maj spurgt sine medlemmer om den aktuelle status for deres aktivitet. Svarene viser at optimismen er nogenlunde bevaret hos 2/3 af de adspurgte. For i undersøgelsen kastes også et blik frem på andet halvår 2020 sammenholdt med andet halvår 2019. Her lyder svaret, at 36 pct. venter et fald – heraf 9 pct. point et kraftigt fald i omsætningen, mens 19 pct. venter en fremgang. 45 pct. venter uændret omsætning.

De fleste vognmandsvirksomheder har lige nu ifølge undersøgelsen oplevet uændret aktivitet (53 pct.), mens 19 pct. melder mere travlhed, og 28 pct. melder om nedgang i aktiviteten.Omregnet til branchen som helhed skønnes det, at rundt regnet 8 pct. af lastbilerne står stille. Det er 2 pct. point mere end for en måned siden.

ATL har gennemført en lignende undersøgelse. Den viser modsat, at vognmændene har et markant forværret syn på fremtiden. Læs mere her.

Brændstof på udsalg

Er man så heldig at hjulene fortsat kan holdes i gang i disse krisetider, burde der være en mulighed for at tjene en lille ekstra skilling ved sparede brændstofudgifter.

OK’s oversigt over prisudviklingen på truck diesel over de sidste 5 år  viser nemlig, at siden prisen toppede den 4.1. i år på kr. 9,59/l. er den indtil den 14.5.20 faldet med kr. 2,24/l. til kr. 7,35/l. Et fald på  ca. 24%!

Gennemsnitsprisen i 2019 var kr. 8,86/l.

Dagsniveauet svarer nogenlunde til prisen samme dato i 2016, hvor OK solgte 1 l. truckdiesel til kr. 7,11/l.

Holder prisen og kan man holde lastbilen kørende på max. driftsniveau medfører prisfaldet i løbet af i år en besparelse på ca. kr. 60.000 – 80.000 på en bil med gennemsnitlig driftstid. Til gengæld er der for de fleste næppe længere grundlag for at beregne evt.olietillæg.

Prisudvikling OK truckdiesel (klik for at forstørre)

DTL med ny hjemmeside

Organisationen DTL – Danske Vognmænd – har lanceret en web-side, der skal være en del af organisationens værktøjer til at kommunikere med medlemmer, politikere, myndigheder og offentligheden.

På den nye web-side markerer DTL – Danske Vognmænd sig som brancheorganisation for det danske transporterhverv

Web-siden har fået nyt design og opdateret indhold, som skal gøre informationerne fra organisationen mere overskuelige.

Byggeriet af Femern tunnel skudt i gang

Et flertal i Folketinget sætter byggeriet af tunnelen under Femern Bælt i gang fra næste år.

Det er projekter for 28 milliarder kroner, der bliver sat i gang. Den samlede pris anslås til at være knap 58 milliarder kroner, og den bliver betalt af brugerne af forbindelsen på samme måde som Storebælt- og Øresundsforbindelsen finansieres. Byggetiden er projekteret til ca. 9 år, så de første trafikanter forventes at kunne køre i gennem i år 2029.

Og hvad betyder det så for vores landsdel? Det bliver næppe mange lokale vognmænd, der kommer til at bidrage til finansieringen, når tunnellen er færdig. Men i byggeperioden vil der på land være behov for at flytte store mængder råmaterialer, som vil lægge beslag på betragtelige transportressourcer. Det kan betyde, at der bliver færre til at dele det resterende behov i resten af landet.

Kom på vægten – men du kører

Danmark er – ligesom EU’s øvrige medlemslande – forpligtet til at sikre, at tunge køretøjer og vogntog kan screenes, med henblik på eventuel efterfølgende vægtkontrol. Det skal kunne ske senest fra 27. maj 2021.

Danmark har fravalgt at stille krav om On-Board Weighing-systemer (OBW), der ville kræve at den enkelte vognmand installerede nye systemer på hvert enkelt nyt køretøj.I stedet vil der blive anbragt vejeceller i infrastrukturen – de såkaldte Weighing In Motion-systemer (WIM) – til at screene tunge køretøjer og vogntog, som muligvis overskrider vægtgrænserne.

Efter en udvælgelse på baggrund af WIM screeningen, bliver den regulære vejning gennemført. Det er dén, der kan danne grundlag for en eventuel bøde.

Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Se en lille film om, hvordan systemet virker