Nyhedsbrev nr. 12 2018

Foreningen inviterer medlemmer på studietur

Foreningen har udsendt invitation til årets studietur, der afvikles i den forlængede weekend 21. – 23. september 2018.
For de fleste transportvirksomheder er det ikke et problem at distribuere varer i et område med en udstrækning på 400 km. Men hvis transporterne ikke kan foregå horisontalt, er der helt andre udfordringer, når logistikken i stedet kræver 400 km i højden.
Målet for turen er Airbus Defence & Space, hvor man bl.a. bygger rumfærger og Ariane-raketterne, der sætter satellitter i kredsløb i rummet.
Har du ikke modtaget invitationen kan du hente den her.
Tilmeldingsfristen er den 6.8.2018 og turen gennemføres ved minimum 40 deltagere.
Spring køen over og klar det let – Tilmeld dig her!

Krav fra 1. juli 2018: Kun elektroniske udbud

Det har længe været udbredt praksis, men fra den 1. juli 2018 skal alle ordregivende myndigheder gennemføre udbud elektronisk. I praksis betyder det, at al kommunikation under en udbudsprocedure skal ske elektronisk, fx gennem et udbudssystem.

Al kommunikation i relation til udbuddet som modtagelse af ansøgninger og tilbud, herunder ESPD, spørgsmål og svar osv. skal fremover derfor foregå elektronisk.
Læs mere

Fra 1. juli 2018: Vejgebyr på 53.000 km tyske veje

Fra den 1. juli 2018 udvides maut, det tyske vejgebyr for lastbiler, til at gælde for langt flere tyske vejstrækninger end tidligere. Indtil videre med de samme satser som nu.

Hidtil har der været vejskat for lastbiler på 15.000 km motorveje og motorvejslignende hovedlandeveje i Tyskland. Men nu indføres der maut på alle motorveje og hovedlandeveje i Tyskland, de såkaldte ”Bundesstrassen”.

For de, der ikke har en OBU i bilen, kan man fremover booke ture i en nyudviklet app fra Toll Collect. Appen er gået i luften og kan findes ved at søge efter ”Toll Collect – Mauteinbuchung” i de tre app-stores hos Android, iOS og Windows. Appen beregner turens maksimale længde og tager højde for korte pauser, trafikpropper og andet. Appen kræver forbindelse til internettet – når man booker.

Informationer kan fås på hjemmesiden: www.toll-collect.de

Ny EU efteruddannelse

Dekra har fornyet undervisningsplanen for den obligatoriske EU-efteruddannelse.
Og har man lyst til at tilbringe en uge af sin sommerferie på skolebænken, er der muligheder hele sommeren.

God sommer!

Agurketiden står for døren og redaktionen af nyhedsbrevet holder sommerferie.

Vi er tilbage i august og ønsker alle læsere en god sommer!