Nyhedsbrev nr. 13 2015

RAV modtager stort tilskud fra FDE Fonden

Foreningens bestyrelse har søgt FDE Fonden om tilskud til en studietur for foreningens medlemmer til EU Parlamentet i Bruxelles. Forordninger, direktiver, arbejdsmiljøregler, køre- hviletidsrestriktioner – EU får større og større indflydelse på de vilkår, vi arbejder under i vort erhverv.   Nu vil vi ned og se, hvor det hele kommer fra og samtidigt kigge ind til en af de store lastbilproducenters fabrikker i Belgien. Et yderligere formål med turen er naturligvis at dyrke det gode netværk mellem foreningens medlemmer. Disse formål har FDE Fondens bestyrelse heldigvis vurderet som relevante og har tildelt foreningen et tilskud til rejseomkostninger på kr. 50.000. Bestyrelsen glæder sig over den flotte donation og er straks trukket i arbejdstøjet for at planlægge studieturen i detaljer, så der kan tilbydes medlemmerne et attraktivt program og bussen kan blive fulgt op. Nærmere følger – det forventes at tidspunktet bliver slut september – tidlig oktober 2015.

Pas på hackere!

Så blev det foreningens hjemmeside, der blev mål for hackere! Hvis I har oplevet, at www.ravf.dk i en periode viste nogle mærkelige tegn og ellers intet relevant indhold, skyldes det at det åbenbart blev vores tur til at være mål for hackere. Vi takker for opmærksomheden, men kunne godt have undværet besværet! Heldigvis tager vores webhotel regelmæssig backup, så i løbet af nogle dage havde Alex reetableret al indhold og hjemmesiden er så god som ny. Denne oplevelse giver naturligvis anledning til at understrege vigtigheden af en aktuel backup af Jeres hjemmeside. Ofte ligger der masser af information på mange sider, som er blevet opbygget gennem lang tid og som det tager lang tid at genskabe. Så med mindre man er interesseret i risikoen for en ufrivillig oprydning: HUSK back up!

hacker

Danmarks Statistiks indekstal for lastbilkørsel

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastbilkørsel for januar kvartal = 1. kvartal 2015 online casino nederland udgør 178,25 hvilket er en stigning på 0,8 pct. i forhold til 4. kvartal 2014. I forhold til 1. kvartal 2014 er det et fald på -0,6 pct.  Omkostningsindekset for lastbilkørsel er en del af omkostningsindeks for anlæg. Det omfatter omkostninger forbundet med entreprenør-vognskørsel så som bl.a. anskaffelsespriser, forrentning, vægtafgift, forsikringer, chaufførløn, administrationsudgifter, brændstof mm, dæk og reparation. Hent en oversigt her!

Kristelig arbejdsgiverforening – hvem er det?

Iflg. godskørselslovens §6 skal “Indehaveren af en tilladelse følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster”. Det indebærer, at man kan vælge imellem at følge overenskomster, hvor enten ATL, DTL-A eller KA er partner. Langt de fleste arbejdsgivere i vognmandsbranchen vælger at følge ATL”s eller DTL-A”s overenskomst med 3F. Men hvad indebærer KA”s overenskomst – er der større fleksibilitet, f.eks. med arbejdstider, aflønning? Det håber vi at få nogle meninger om, når foreningen indbyder til medlemsmøde i Hovborg den 10. juni 2015.