Nyhedsbrev nr. 11 2018

Lempelser på K/H området – nu kan Politiet overholde loven

Rigspolitiet er tilsyneladende klar med en løsning på de IT-problemer, som hidtil har forhindret indførelse af en række lempelser i køre-/hviletidssanktionerne, som ellers skulle være trådt i kraft 1. juli 2017.
Lovændringen betyder, at overtrædelse af reglerne på køre- og hviletidsområdet vil blive sanktioneret mere proportionelt, og at der bliver indført et nyt system for frakendelse af førerretten for de store og tunge køretøjer.

De nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet træder i kraft den 1. juni 2018.

Dette medfører bl.a, at bøder for overtrædelser, der bl.a. skyldes sjusk og forglemmelse, nedsættes.

Samtidig forhøjes bøderne for de meget grove overtrædelser, som direkte har til formål at hindre effektiv kontrol, eksempelvis ved anvendelse af en falsk anordning, der kan ændre takografens registreringer.

Branchen har ventet i 10 år på at lovgiverne blev realistiske – og vi måtte så alså vente endnu 1 år på at Politiet indrettede sig efter den lovgivende magt.

Foreningen har afholdt medlemsmøde

Adv. Jacob Forman er det sikre trækplaster, når foreningen inviterer ham på besøg for at berette om hans indsats for branchen i de danske retssale.

Og ingen blev skuffet, da foreningen forleden havde inviteret til medlemsmøde i Hovborg.

I det mindste ikke over advokaten og hans indsats men måske over den manglende retssikkerhed, som man let får indtrykket af tilsyneladende hersker.

Jacob lagde i sit indlæg vægt på at arbejdsgivere beskytter sig imod ikke at komme i konflikt med arbejdsmiljølovgivningen. Det gøres bl.a. ved at sikre sig dokumentation for korrekt instruktion af medarbejdere, stille relevant sikkerhedsudstyr til rådighed og sørge for grundig oplæring.

Læs mere i Referat fra medlemsmøde

Ansvar ved vejarbejde

Mange forskellige parter har ansvar, når der er vejarbejde på vejene.

Ved vejarbejde er der to hensyn. På den ene side ønsker trafikmyndighederne at afvikle trafikken og på den anden side ønsker Arbejdstilsynet at sikre, at vejarbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har Vejdirektoratet, bl.a. i samarbejde med Arbejdstilsynet, udviklet 8 beskyttelsesmåder, der er egnet til forskellige vejarbejder og hastigheder.
Arbejdstilsynet har derfor udsendt en ny vejledning, der beskriver de forskellige aktører ansvar.

Vil du spare administrativt tid ved rekruttering?

Dekra tilbyder alle deres kunder gratis hjælp til at finde deres næste chauffør. På den måde sparer din virksomhed administrativ tid, undgår indrykning af jobannoncer, afholdelse af jobinterviews og meget mere. Dekra har mange gode kandidater, og kan hjælpe dig med at finde et godt match til din virksomhed.Ønsker du mere information eller øsnker du hjælp med rekruttering af din næste chauffør, så kontakt Susanne Jensen-Iversen på telefon 31 63 20 40

Læs mere på dette link!

Persondataforordningen

Det nye EU-derektiv (GDPR) trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Vi vil derfor sikre os, at du stadig er interesseret i at modtage vores nyhedsbrev, og at vi fortsat har dit samtykke til at sende nyhedsbrevet til dig.

Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsbrev, skal du afmelde nyhedsbrevet i bunden af denne mail.

Ønsker du fortsat at modtage vort nyhedsbrev, skal du ikke foretage dig yderligere. Derved giver du os dit samtykke til, at vi fortsat må have lov til at fremsende foreningens nyhedsbrev.

Vi beder dig derfor tage stilling til, om du fremadrettet også ønsker at modtage nyhedsbrevet. Vi benytter kun dine oplysninger og data til dét, som du har sagt ja til, som er at modtage nyhedsbrevet.