Nyhedsbrev nr. 11 2019

Pension var ikke kedeligt
Formanden måtte bevilge forlænget mødetid, da foreningen torsdag havde indbudt til medlemsmøde med emnet pension.

For spørge- og diskussionslysten var stor, men de 2 indlægsholdere Brian Sandbæk, Sandbæk Finans og Christian Hammer fra Revisionsfirmaet KRH ApS kunne svare på det hele.

Udover en masse gode råd om pensionsplanlægning for såvel ejerledere og ansatte bød indlæggene desuden på en gennemgang af skatteregler for selskaber, VSO og PSO ordninger.

De 2 indlægsholdere formåede på beundringsværdig vis at formidle såvel stoffet som svarene på de mange spørgsmål på en letforståelig måde.

Det betød at alle deltagerne i aftenens medlemsarrangement kunne gå hjem med et værdifult udbytte og inspiration til at få styr på nogle af de spørgsmål, der melder sig for selvstændige vognmænd.

Læs et lille referat fra mødet: Her!
Nye satser for vejbenyttelsesafgift
Vejbenyttelsesafgiften i Eurovignette-landene Danmark, Luxemburg, Holland og Sverige ændres per 1. juli 2019 til at følge seks euronormkategorier ved køb af vignetter med gyldighed længere end en dag.

Udenlandske lastbiler kan vælge at betale pr. måned, uge eller dag. Alle dagsbilletter stiger med 50 procent til 12 euro. Euronorm 5 og 6 stiger ikke uanset akselantal. Har man betalt vejbenyttelsesafgift i ét af de fire lande, har man også betalt for at køre i de andre lande. Se satser via dette link: Vejbenyttelsesafgiften fra 1. juli 2019 for lastbiler i Danmark
 
Trafiksikkerhed i Vejen Kommunen
Vejen kommune orienterer om, at der er afsat midler til en 2 minus 1 vej mellem Vejen og Andst, en dobbeltrettet cykelsti syd om Askov (med tilskud fra Cykelpuljen) og til de vestvendte ramper ved Vejen Ø, hvor arbejdet jo er godt igang.

Læs mere om Vejen Kommunes trafikplaner og indsats for trafiksikkerhed her!
Udvidet kørselsforbud for lastbiler i Tyskland i juli og august
DTL minder om, at der er forbud mod lastbilkørsel på udvalgte motorveje og forbundsveje i Tyskland på lørdage i tidsrummet ml. kl. 07 og 20 i hele juli og august.

Forbuddet gælder for lastbiler med en tilladt totalvægt på over 7,5 tons. 
  
Det tyske transportministerium har lavet denne oversigt, hvor man kan se på hvilke veje, kørselsforbuddet gælder.

Det historiske hjørne
Ribe Amts Vognmandsforening og de lokalforeninger, som gik forud for sammenlægningen har alle en lang historie.

Mange branchefolk samler på veteranlastbiler og ofte går snakken om forholdene fra før vor tid.

Nyhedsbrevet vil fremover i “Det historiske hjørne” bringe nogle beretninger og billeder fra dengang før verden gik af lave. Materialet stammer først og fremmest fra Aage Melgaards omfattende samlinger og hans interesse for historiske perler.

Denne gang har Aage fundet et link til en udsendelse, hvor foreningens tidligere formand Jens Peter Jensen, Nordenskov fortæller om sin forretning – en alsidig lokal vognmandsforretning som løste mangeartede opgaver gennem et århundrede.

Se interviewet med Jens Peter Jensen: HER!