Sæt X i kalenderen til medlemsmøde i RAV

Debatten raser om godskørselsloven:

  • Er lovens bestemmelser reelt en fordel for branchen og dens muligheder for at bevare konkurrenceevnen i et globalt marked?
  • Er det diskriminerende, når alene ”uorganiserede” arbejdsgivere skal indsende dokumentation for lønforhold og er der dermed reelt tale om organisationstvang?
  • Er ”Den danske model” sat ud af spillet, når der i praksis lovgives om bestemte løn- og arbejdsforhold?
  • Er der på trods af lovgivning på området stadig mulighed for uden væsentlig risiko at træffe individuelle aftaler om lønforhold på den enkelte arbejdsplads, når det alene er op til arbejdsmarkeders partner at agere kontrolmyndighed?
  • Er de eksisterende overenskomster, hvoraf de 2 med 3F som partner stort set er enslydende, tidsrelevante og fleksible nok sammenlignet med overenskomster for andre faggrupper?
  • Er effekten af ”Nortra-dommen” at der fremover levnes virksomhederne mulighed for i højere grad at forhandle løn- og arbejdsforhold lokalt på arbejdspladsen, f.eks. provisionsløn?

Disse og andre relevante spørgsmål sætter foreningen fokus på, når der indbydes til forårets medlemsmøde i Hovborg onsdag den 10. juni 2015. Sæt venligst allerede nu X i kalenderen.

RAV medlem på forkant med udviklingen

På hjemmesiden www.ilt-innovation.eu fremhæves RAV medlem Vognmand Anders Bennedsen som en af dem, der hele er tiden opmærksom på hvordan forretningen kan optimeres, og ikke mindst hvordan han sikrer en økonomisk gennemskuelighed når han påtager sig en opgave.

I fase 1 har Anders Bennedsen sammen med ITD og Transeco2 (ekstern konsulentvirksomhed som ITD samarbjeder med) startet projekt “grønt regnskab”, der ved hjælp af en Excel-fil og manuelle indtastninger giver AB et overblik i forhold til DB pr. bil samt muligheden for at trække et grønt regnskab til kunderne. Læs mere om projektet, som mange kolleger kan drage nytte af på: http://www.ilt-innovation.eu/forretningsoptimering—anders-bennedsen-transport

Pengeregn fra OK

Resultatmæssigt er det nu officielt at OK’s samlede koncernresultat blev på 318 millioner kr. mod 370 millioner kr. i 2013.   OK’s benzin og olieforretning kom ud med 60,9 millioner mod 201,1 i 2013. Et konjunkturtab på 124 millioner er årsagen til det reducerede resultat. Som bekendt faldt olieprisen med 50% over de sidste 6 mdr. i 2014. Priskrigen har været hård og har udgjort en gennemsnitlig prisnedsættelse på benzin og diesel på kr. 1,14 pr. liter. Kamstrup har bidraget væsentligt til årets flotte resultat med 260 millioner kroner mod 182 millioner kroner i 2013.   Udlodningen :   Meget positivt blev det besluttet at udlodde på samme niveau i 2014 som for 2013. Det betyder følgende:

  • 1% forrentning af andelskapitalen = 3,182 millioner kroner
  • 70 millioner kr. i udbytte
  • 70 millioner kr. i opskrivning af andelskapitalen

I praksis betyder det, at andelshaverne modtager en efterbetaling på knap 20 øre pr. liter, inkl. moms.   Et særdeles godt budskab til kunder og andelshavere, der viser medejerskabets styrke.

Unge gider ikke at køre lastbil for 30.000 kroner om måneden

Det er yt, nederen og usmart at bruge arbejdslivet i førerhuset på en lastbil. I hvert fald når man spørger de unge. Og indstillingen har bredt sig i en sådan grad, at Arbejdsgiverforeningen for Transport & Logistik (ATL) nu slår alarm.  Transportfirmaer og vognmænd har svært ved at finde nye chauffører, og dem, de har i forvejen, bliver ældre og ældre – alt imens antallet af nye chauffør-elever på den såkaldte vejgods-transportuddannelse, falder dramatisk. Samtidig er antallet af udstedte lastbilkørekort faldet med mere end 40 procent siden 2010.  Se politiken.dk

RAV studietur – efterår 2015 – ansøgning om tilskud

Bestyrelsen har på foreningens vegne ansøgt FDE Fonden om tilskud til en planlagt studietur for foreningens medlemmer i efteråret. Forordninger, direktiver, arbejdsmiljøregler, køre- hviletidsrestriktioner – EU får større og større indflydelse på de vilkår, vi arbejder under i vort erhverv.   Nu vil vi ned og se, hvor det hele kommer fra – bestyrelsen for RAV håber derfor, at fonden vil se velvilligt på ansøgningen – mere følger!