Nyhedsbrev nr. 10 2014

Stort ryk ind hos Tonny

Mange kolleger og forretningforbindelser havde fundet vej til Bødkervej i Esbjerg, da Tonny Sørensen i fredags holdt åbent hus i forbindelse med 10 års jubilæum og indvielse af nye lokaler. 

Virksomheden er stiftet i 2003, som et enkeltmandsfirma. I 2006 overtog man en del af Svend Aage Sørensens vognmandsforretning i forbindelse med et​ generationsskifte

I de tidligere synshaller og den omgivende plads er der fyldige rammer til at drive kranforretningen med de 6 vognsæt og diverse specialmateriel. 

Tonny Sørensen er aktiv som næstformand i Ribe Amts Vognmandsforening.
Tonny reception

 

RAV medlem indstillet til fornem pris

Medlem af RAV, vognmand Anders Bennedsen, Vejen er nomineret til prisen “Danish Transport Award” og er sammen med 2 andre virksomheden i kategorien mindre virksomheder nået til finalen! 
Danish Transport Award arrangeres af ITD i samarbejde med Danske Transport Medier og de tre hovedsponsorer, nemlig Volvo Trucks, Uno X og SOS Dansk Autohjælp.
Den endelige vinder i hver kategori kåres ved gallashowet om aftenen i forbindelse med ITD’s generalforsamling, der afholdes 12. april på Hotel Nyborg Strand.

Held og lykke til Anders!

Grillsæsonen starter snart – vil du være med fra starten?

Kunne det ikke være skønt at starte grillsæsonen op med en sprit ny Weber Gasgrill?

RAV 2012 og AIE vil gerne have nye medlemmer/kunder – især nogen, der kommer på anbefaling fra jer eksisterende medlemmer/kunder.

Se her hvordan du vinder – klik på:   GRILL MED 1

 

Lønberegning på de skæve Påske hellligdage

Timelønnede har fri på søgnehelligdage, og der udbetales et acontobeløb svarende til 7,4 normaltimer. Der kan ikke udbetales større acontobeløb end det, der står på medarbejderens frihedskonto med mindre, der er indgået en særlig aftale mellem medarbejder og virksomheden.

Fuldlønnede har ligeledes fri på søgnehelligdage og medarbejderen holder fri uden afkortning i uge- eller månedslønnen.
Arbejdes der på disse søgnehelligdage, betales der ud over den overenskomstmæssige timeløn højeste overtidstillæg.

Lærlinge – da disse er ansat på fuldlønsordningen – holder fri uden afkortning i uge-/månedslønnen.

Eksportchauffører følger bestemmelserne for timelønnede. Arbejdes der på ovennævnte dage, betales et tillæg på 16,58 kr./time  i tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 20.00 jf. overenskomsten § 5 stk. 2. *
Ved flere sammenhængende helligdage betales for timerne i tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 24.00 dog ikke for den sidste søn- og helligdag.
*Betalingssatserne forhøjes til 16,83 pct. pr 1. marts 2014, såfremt forligsmandens mæglingsforslag vedtages.