God tilslutning til medlemsmøde i RAV 

Om det var rygterne om stegt flæsk, udsigterne til interessante indlæg – eller blot interessen for kollegial samvær kan ikke afgøres. Men foreningen glæder sig over solid opbakning til arrangementet på Hovborg Kro i går aftes. Ca. 45 medlemmer dukkede op og oplevede en vellykket aften med god mad og interessante indlæg:

Adv. Jacob Forman gennemgik en række eksempler på, at anklagerne i de danske retssale i mange tilfælde ikke efterlever bestemmelserne i Retsplejelovens §96.2, som siger, at anklagemyndigheden  skal medvirke til “..at forfølgning af uskyldige ikke finders sted.” Tværtimod modarbejder man ofte forsvarets bevisførelse, selvom den måtte være nok så overbevisende. 

Jacob Forman gav en række eksempler, hvor vognmænd ganske vist var blevet frifundet, men først efter en hård kamp mod bilinspektører og dyrlæger, der føres som “ekspertvidner” af anklagemyndigheden, men næppe kan siges at være upartiske.

Undervejs blev der refereret en række tekniske deltaljer, så tilhørerne måtte skærpe opmærksomheden for at følge Jacobs gennemgang af eksempler.  

Jacob Forman kom også ind på Urban-dommen, som slår fast, at domstolene har pligt til at foretage en individuel vurdering af alle sager for altid at sikre en straf, der står mål med de overtrædelser, der er begået. Dermed bliver den danske retspraksis med idømmelse af “dummebøder på kr. 3000 + kr. 6000 ved overtrædelse af kontrolforordningen ulovlig i.f.t. EU lovgivningen.

 IMG_1683 (2)

Derudover var der indlæg fra AIE Mæglerne, OK og Kalle Winge.

Disse indlæg refereres senere.

AIE Mæglerne har alternativer!

På RAV’s medlemøde i går aftes gav Jan Otto Nielsen og Claus Rosendahl nogle eksempler på, hvilke væsentlige forskelle, der kan være på de samlede forsikringsomkostninger for en vognmandsvirksomhed. I visse tilfælde er forskellen op til 33% med samme dækning og stort set samme selvrisiko. 

Eksemplerne tog udgangspunkt i Codan m/DTL rabat, Codan u/rabat og et alternativ. Forsikringsmæglerne opfordrede virksomheden til at få gennemført en analyse for at kunne fastslå, om de nuværende betingelser er optimale.

Samtidigt advarede man imod, at opsige evt. pensionsaftaler med SEB (oprindeligt Hafnia og Codan), der er tegnet med særlige DTL fordele. Her bør man ligeledes anmode om en selvstændig analyse, inden man foretager et evt. skift. 

AIE Mæglerne benyttede lejligheden til at slå et slag for en hjemmeside – SOS International – hvor man bla. selv kan udskrive det røde forsikringskort til privatbilen til brug ved kørsel i udlandet. Endvidere kan der downloades en APP til smartphones med en række nyttige værktøjer.

IMG_1684