Nyhedsbrev nr. 1 2021

GODT NYTÅR!

Foreningen ønsker GODT NYTÅR til alle læsere af nyhedsbrevet!
Sjældent har det vel været så vanskeligt at spå om betingelserne for et nyt år, som det er for 2021.

Generelt holdt transportbranchen skindet på næsen i 2020: Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler var iflg. Danmarks Statistik samlet set uændret i tredje kvartal 2020 sammenlignet med kvartalet før.

Det samlede tal indeholder selvfølgelig nogle udsving i forhold til den enkelte virksomhed, men indtrykket er, at der er langt mellem behov for hjælpepakker.

Den igangværende nedlukning reducerer behov for leverancer til de lukkede butikker, men opsparer formodentligt et senere behov. Gentagne fuld gas og ned bremsninger gør det svært at drive effektiv transport.

Der er nok ikke tvivl om, at der bliver ekstra behov for at slide på virksomhedens gearstang i årets løb.

Nye satser 2021

Med indgangen til de nye år reguleres satserne for visse offentlige ydelser (dagpenge og G-dagsgodtgørelse) samt udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse.

Vær samtidig opmærksom på, at befordringsfradraget og befordringsgodtgørelsen falder igen i 2021.

Herunder er link til oversigter over de nye satser for dagpenge, G-dagsgodtgørelse samt satserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse og befordringsgodtgørelse.

Nye satser i den grænseoverskridende overenskomst

ATL og 3F Transport har tilpasset den grænseoverskridende overenskomst med de nye satser nævnt ovenfor.

Der er indgået et protokollat om ændring af satserne for skattefri rejsegodtgørelse.

Hent protokollatet med de nye satser

Foreningen fornyr samarbejdsaftalen med SUPERDÆK

Foreningen har fornyet aftalen med vores mangeårige samarbejdspartner SUPERDÆK.

Foreningens medlemmer opfordres til at holde øje med sæsonaktuelle tilbud på hjemmesiden www.sds.dk og i øvrigt rette henvendelse til foreningens kontaktperson

Per Erichsen
Key Account Manager
Mobil +45 40 30 91 00
per@sds.dk

for et godt tilbud!

Foreningen fornyr samarbejdsaftalen med Skifter Lastbil A/S

Formanden har fornyet samarbejdsaftalen med SKIFTER LASTBIL A/S for 2021.

Aftalen byde på en række fordele for foreningens medlemmer – se nærmere  på www.ravf.dk

Se desuden nytårshilsen fra Skifter Lastbil A/S

Foreningsnyt

Kassereren har udsendt sin nytårshilsen i form af opkrævning på medlemskontingent for året 2021.

Har du i årets løb ændret adresse, telefonnr. eller andet er vi taknemmelige for besked på info@ravf.dk