Nyhedsbrev nr. 19 2020

Er vognmanden dum – eller er chaufføren?

Vognmand Per Rasmussen, Klakring, der er formand for Sydøstjyllands Vognmandsforening og medlem af DTL’s hovedbestyrelse, har i ugens løb forud for lokalforeningens generalforsamling igen delt vandene.

Efter nogle år med et meget minimalt overskud i sit firma giver Per Rasmussen udtryk for, at konkurrencen fra kolleger, der snyder på vægtskålen og ikke betaler overenskomstmæssig løn, gør det umuligt at skabe et ordentlig overskud.

PR får medhold fra kolleger, der mener, at det et kæmpe problem, at der kører så mange chauffører rundt med så lavt et selvværd, at de ikke mener, de er mere værd, end hvad diverse lokumsaftaler kan indbringe.

Andre giver udtryk for, at billige 3F lokalaftaler og fuldlønsordninger er lige så konkurrenceforvridende.

Modsat opfordres PR til at kigge indad i sin egen forretning: betaling af overenskomstmæssig løn kan ikke være hele problemet – der er andre, der betaler, hvad de skal, og som har en udmærket forretning.

Aflønning af chauffører er reguleret af Godskørselsloven. Så der burde ikke være så meget at tage fejl af – hverken for arbejdsgiver eller -tager. Er de faktiske forhold så et tegn på, at statsstyring af et frit arbejdsmarked hverken virker eller er ønskeligt?

Nyt fra Årets Transportkommune 2019

Som bekendt blev Vejen fortjent kåret som Årets Transportkommune i 2019.

Kommunens trafiksikkerhedsudvalg, hvor foreningen er repræsenteret, har netop afholdt det halvårlige møde, hvor der gøres status på de tiltag, der skal være med til at gøre kommunens veje sikre at færdes på – for alle trafikanter.

Fra teknik og miljøudvalget oplystes det bl.a., at der i år etableres 2 minus 1 veje på både Vestre Maltvej, mellem Brørup og Malt, og Gamstvej, mellem Vejen og St. Andst.

Af øvrige større igangværende og kommende anlægsarbejder fremhæves modernisering af signalanlægget i krydset Præstevænget/Fuglesangsallé og trafiksaneringsprojektet på Præstevænget i Vejen. Planen om etablering af rundkørsel i krydset erstattes dermed af intelligent lysregulering og samtidigt bruges der penge på svingbaner ind til det nye boligkvarter Sveistrupshave.

Nye Volvo modeller snart på gaden

De nye Volvo-lastbiler, der nu frigives til salg i Danmark er udviklet til at maksimere chaufførernes mulighed for at udføre deres arbejde effektivt, sikkert og ansvarligt. Alle modeller – Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM og Volvo FMX – har en ny fleksibel grænseflade med et digitalt instrumentdisplay, der giver chaufføren den relevante information til hver situation.

Desuden har Volvo FM og FMX nye førerhuse, der giver chaufføren mere plads og forbedret direkte udsyn.

De nye Volvo modeller byder på mange nyheder i førerhuset – først og fremmest et 12 tommers fuldt digitalt instrumentdisplay med mange nyttige funktioner: Køre- og hviletidsdata, vejskiltegenkendelse, lastvisning, navigationssystem m.v.

Læs mere om de nye Volvo modeller her!

Og kig ind i Volvo’s nye førerkabine med denne video!

Nyt DTL Magasin

DTL Magasin nr. 8 er på gaden – og på nettet.

Magasinet omtaler denne gang de nye Køre- og hviletidsregler, som trådte i kraft 20.8.20 og tager desuden på en tur i grænselandet.

Læs magasinet her!

Udvidet presseklip

Hos de store vognmandsorganisationer er det muligt at abonnere på et “Presseklip”, der hver morgen bringer korte omtaler og links til nyheder af interesse for vognmandsbranchen.

I den forløbne weekend bragte Jyske Vestkysten 3 helsides artikler, som ingen “Presseklip” imidlertid omtalte.

Måske fordi der var for meget “sprængstof” i indholdet – men derfor behøver læsere af dette nyhedsbrev jo ikke at snydes:

Hent Presseklip fra JV

Nyhedsbrev nr. 18 2020

Hvad koster en chauffør i timen?

Det er sikkert meget individuelt – også selvom Godskørselslovens § 6.3 siger at ”Indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.”

Men nu har Færdselsstyrelsen sat sig for at få nøjagtigt fastslået, hvad en chaufførløntime skal koste – som minimum.

Baggrunden er lovforslag L-185 om fastlæggelse af et omkostningsniveau i forbindelse med udførelse af visse former for vejtransport, som blev vedtaget i juni måned. Formålet med et defineret omkostningsniveau er at skabe ensartede vilkår for aflønning af såvel danske som udenlandske virksomheders kørsel i Danmark.

Omkostningsniveauet skal defineres med udgangspunkt i de mest repræsentative landsdækkende overenskomster på området. Som led i at sikre fair konkurrencevilkår og ensartet aflønning indleder Færdselsstyrelsen inden længe en dialog med branche- og fagorganisationer på vejtransportområdet om lovændringen.

Spændende hvad man finder frem til – og hvordan det bliver anvendt?

Arbejdstilsynet holder aktionsdage i næste uge

Transportvirksomheder møder oftest Arbejdstilsynet ved varslede tilsyn i virksomheden, men i de senere år har Arbejdstilsynet gennemført særlige aktionsdage over hele landet. I næste uge er tilsynet igen ude på vejene.

På de særlige aktionsdage observerer Arbejdstilsynet chauffører undervejs på deres ruter, når de læsser af og på – uden at virksomheden er kontaktet først. Der er særlig fokus på arbejde i højden, akutte overbelastninger og risikoen for at blive ramt af nedfaldne genstande. Men tilsynet holder også øje med, om chaufføren tager de nødvendige forholdsregler over for smitte med Covid-19.

Skulle det være på tide at minde chaufførerne om at tænke på deres egen helbred og arbejdsgiverens pengepung, er der hjælp at hente:

Hent instruktionsarkene fra BAUTransport her!

Det digitale kørekort er på trapperne

Det digitale kørekort vil snart kunne fremvises over en app, og udviklingen af app’en startede som et borgerforslag til regeringen.

Som en del af regeringens Sammenhængsreform arbejder Digitaliseringsstyrelsen på at etablere en kørekort-app. Oplægget er, at borgerne skal kunne tilgå deres kørekort via deres mobil ved at indtaste en kode eller med fingeraftryk på appen. Det bliver nemt og hurtigt at legitimere sig, når id-beviser kan tilgås på mobilen.

Kørekort-appen vil være et supplement til det fysiske kørekort. Dette skyldes, at ikke alle borgere kan eller vil benytte appen. Derudover regulerer EU’s tredje kørekortdirektiv, at kørekort skal udstedes fysisk. Appen vil derfor udelukkende kunne bruges som legitimation i Danmark.

Test af den nye kørekort app starter her i august måned og det forventes at den frigives inden udgangen af 2020.

For privatbilister betyder det, at man snart kan lade pungen blive hjemme: Dankort og kørekort ligger i telefonen. Men for en lastbilchauffør varer det nok en stund endnu før hele samlingen af plastickort er digitaliseret.

Sidste chance for at søge kompensation for faste omkostninger nærmer sig

Vi nærmer os med hastige skridt sidste chance for at søge kompensation for faste omkostninger. Ansøgningsfristen er udskudt en måned til den 30. september.

Har du mulighed for at få del i ordningen, anbefales det, at man går i gang med forberedelserne sammen med  revisor og rådgiver nu.

Vejen banet for nyt truckcenter ved Korskroen

Det er halvandet år siden, JydskeVestkysten kunne fortælle, at projektudvikler Jan Lyskjær, JL4-Development, gik med planer om at etablere et stort transportcenter på 15 hektar jord øst for Tingvejen med restauranter, benzinstation, logistikselskaber samt overnatnings- og badefaciliteter. Og nu kommer der endelig skub i sagen.

Region Syddanmark vil nemlig nu formelt opgive arealet, der egentlig var udlagt som indvindingsområde for råstoffer.

Nu mangler der bare en lokalplan for området, men det skulle Plan-udvalget i Esbjerg kommune være positivt stemt for.

Nyhedsbrev nr. 17 2020

Vejpakken er lige på trapperne

Som bekendt blev  EU’s vejpakke, der skal sætte en stopper for postkasseselskaber og sikre bedre forhold for lastbilchaufførerne, endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet den 9. juli.Vejpakken består bl.a. af følgende overordnede områder:

 1. Ændring af køre/hviletidsreglerne – chauffører skal returnere til deres hjemland hver 4. uge.
 2. Lastbilen skal returnere til virksomhedens adresse hver 8. uge.
 3. Markedsadgang ændres i forhold til udførelse af cabotagekørsel.
 4. Aflønning til chauffører skal ske ud fra nationale lønforhold i de medlemslande, som transportopgaverne udføres i.

Med Vejpakkens vedtagelse, vil ændringerne i køre/hviletidsreglerne blive implementeret lige om lidt, nemlig allerede i august 2020, mens de øvrige forhold bliver implementeret i 1. kvartal 2022.

Det har været en lang kamp for den vesteuropæiske transportbranche at nå så langt. Og østeuropæerne har endda ikke helt opgivet: EU’s transportkommissær, rumænske Adina Valean vil nu have konsekvenserne af disse nye regler undersøgt af et konsulentfirma.

Baggrunden for transportkommissærens tiltag er angiveligt bekymringer for klimaet, som ifølge kommissæren kan komme til at lide under ”hjemsendelseskravene” for lastbiler og chauffører pga. øget tomkørsel.

Det er stærkt tvivlsom om hun får held til at ændre noget som helst. Den største bekymring bør istedet nok være, om myndighedskontrollen bliver effektivt nok, bl.a. i forbindelse med kontrol af overenskomst mæssig løn.

Færdselsstyrelsen på overarbejde

Ændringerne i regler vedr. køre-/hviletid og pauser i forbindelse med vejpakken er gældende fra den 20.08.2020.

Færdselsstyrelsen har haft travlt og har udsendt en høringsskrivelse til en lang række transportrelaterede organisationer og virksomheder.

Høringsfristen er den 4. september og bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2020.

De nye regler har forskellig konsekvens afhængig af om man kører internationalt eller alene nationalt. Nogle af hovedpunkterne er:

• Chaufføren kan returnere til arbejdsgiverens virksomheden, hvor chaufføren normalt er baseret i etableringsmedlemsstaten eller chaufførens bopæl hver 4. uge

• De regulære ugentlige hvil skal afholdes under passende forhold betalt af transportvirksomheden

• Chauffører må afholde 2 på hinanden følgende reducerede ugentlige hvil forudsat, at der er mindst 4 fortløbende uger, hvor der afholdes mindst 2 regulære hvil og 2 reducerede ugentlige hvil. Kompensationen for de 2 reducerede ugentlige hvil skal være i tilknytning til det næste ugentlige hvil.

• Chaufføren kan i særtilfælde overskride den daglige eller ugentlige køretid (med 1 til 2 timer) for at nå hjem eller hen til transportvirksomheden.

• Kontrolperioden udvides til at omfatte 56 dage (fra 31.12.2024)

• Færgereglen – det er muligt at afbryde et regulært daglig hvil, regulært ugentligt hvil eller et reduceret ugentlig hvil forudsat at bestemte betingelser er opfyldt.

Læs høringsbrevet, hvor de 2 nye nationale undtagelser ligeledes nævnes.

OK introdurer nyt klimavenligt brændstof

Energiselskabets 70 tankbiler kører forrest og smager sin egen medicin.

Energiselskabet OK lancerede i foråret OK Klimadiesel, der som brændstof baseret på 25 procent biodiesel giver selskabets kunder mulighed for at få en grønnere profil uden at skifte dieselkøretøjerne ud.

Ud over, at OK selv har valgt at køre på Klimadiesel, tilbyder selskabet muligheden til erhvervskunder og offentlige kunder med hjemmetanke. Merprisen er på ca. kr. 0,80 pr. l.

Kom og prøv den nye MAN TGX

Den blev forsinket pga. corona krisen, men nu brøler MAN løven igen!

MAN er nemlig på truck tour landet rundt for at præsentere den nye MAN TGX fra deres nyudviklede MANTRUCK Generation, der byder på en lang række nyheder.

Karavanen lander hos MAN, Esbjerg torsdag den 3. september kl. 10 – 16.

Her bliver der mulighed for at at tage MAN’s bud på den perfekte arbejdsplads i øjesyn og for at testkøre lastbilen.

Studieturen 2020 er aflyst

Temaet for årets studietur var besøg i  Folketinget med rundvisning og møde med MF Niels Flemming Hansen.

Pga. Corona restriktioner modtager Folketinget ikke grupper over 10 personer og med den stedvise opblusset af smittetallet, vi oplever i øjeblikket, er der ikke udsigt til, at man vil udvide dette antal.

Bestyrelsen har derfor set sig nødsaget til at udsætte turen til senere, når situationen er normaliseret.

Nyhedsbrev nr. 16 2020

Eftersommer

Industriferieperioden er klinget af og når vi tager hul på august måned skulle der gerne igen være damp på kedlerne. Men selvom der har skullet afvikles sommerferie i de forløbne uger, har transportbranchen som sædvanlig ikke ligget stille. Mange virksomheder har holdt gang i produktion og salg med reduceret personale, så der stadig har været behov for lastbiler på vejene.

Der er godt gang i bygge og anlæg og landbruget trækker stabile transportressourcer – snart begynder høsten.

Visse Covid 19 afledte hjælpe foranstaltninger er stadig i kraft: ATL/3F har forlænget hjemsendelsesaftalen indtil 29.8., suspension af G-dage er forlænget til 31.8. og visse udskydelser af frister for betaling til det offentlige er stadig gældende.

Kun få transportvirksomheder beskæftiget med national transport har hidtil haft brug for at trække på regeringens hjælpepakker. Bekymringen kan imidlertid være, at vi hidtil har nydt godt af at kunderne har leveret ordrer, der var i hus før Coronakrisen satte ind og at man i løbet af efteråret vil løbe tør, fordi ordrebeholdningen er svundet ind.

De næste måneder vil vise om det bliver tilfældet eller om erhvervslivet forhåbentligt kan komme i nærheden af normal beskæftigelse.

Vinterdæk

Endnu er den største udfordring for dækkene nok alene aquaplaning og måske får vi heller ikke i den kommende vinter frost og sne.

Men skulle du i løbet af de kommende måneder overveje behovet for indkøb af vinterdæk – evt. i forbindelse med kørsel til udlandet – finder du en oversigt over reglerne her!

Sympatiske Volvo

I næste uge starter de danske børn i skole igen efter en lang sommerferie. For at gøre deres cykeltur til og fra skolen mere sikker stiller Volvo Trucks gratis undervisningsmateriale til rådighed.

I 2001 grundlagde Volvo Trucks Danmark sammen med en række partnere fra branchen en dansk trafiksikkerhedskampagne for at komme denne deprimerende statistik til livs. Med afsæt i dette initiativ grundlagde Volvo i 2015 grundlagde den verdensomspændende Stop Kig Vink kampagne.

Stop Kig Vink har til formål at lære børn at STOPPE inden de krydser vejen eller et kryds, KIGGE begge veje, og VINKE til lastbilchaufføren for at sikre, at denne har set dem. Til det formål stilles det interaktive undervisningsmateriale til rådighed for alle, der har lyst til at lære børn at færdes mere sikkert i trafikken.

Træningsmaterialerne har et format, der er nemt for alle at anvende og er designet til at hjælpe forældre, lærere, organisationer og myndigheder med at undervise børn ved hjælp af sjov interaktion og praktisk træning.

Materialet består af en undervisningsguide, en interaktiv præsentation, et vejkort samt et kørekort til de børn, der gennemfører. Det er gratis og kan downloades fra volvotrucks.dk/stopkigvink.

Nyt fra Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 om køretøjers indretning og udstyr m.v. og de efterfølgende ændringsbekendtgørelser.

Sammenskrivningen sker for at bekendtgørelsen bliver lettere at anvende i praksis for blandt andet politiet i forbindelse med håndhævelse af reglerne. Idet der alene er tale om en sammenskrivning, er der med bekendtgørelsen ikke tilsigtet ændringer i retstilstanden.

Færdselsstyrelsen forventer, at bekendtgørelsen vil blive ændret i forbindelse med Færdselsstyrelsens gennemgang af de køretøjstekniske regler.

Læs mere her!

Foreningsnyt

Bestyrelsen er godt i gang med at få den årlige studietur lagt på skinner.

Tidspunktet bliver som sædvanligt op til en weekend sidst i september – torsdag til lørdag. Målet for årets tur er et besøg i Folketinget hvor MF Niels Flemming Hansen tager imod. Derudover skal vi besøge nogle af hovedstadens øvrige nationale klenodier.

Datoen meldes ud så snart der er givet tilsagn om tidspunktet for besøget i Folketinget.

Nyhedsbrev nr. 15 2020

Dyretransport fortsat under urimelige betingelser

Det har længe været kendt – også uden for transportbranchen, at dyretransportørerne arbejder under helt urimelige betingelser. Nu vil Fødevareministeren gøre den skærpede kontrol med svinetransporterne permanent. Det er helt i orden at prioritere dyrevelfærd og for politikerne er det relevant at prioritere et emne, der skaber sympati i den brede befolkning.

Men det er ikke iorden, at overlade hele ansvaret til transportørerne. Det har man været klar over i årevis. Dyretransportørerne har protesteret men har betalt de bøder, de uundgåeligt og konstant løber ind i.

I dag er der mange foreninger, som taler dyretransportørernes sag; ATL, 3F, DI Transport, Sam Mark og DTL. Men erfaringerne har vist, at de enkelte organisationer ikke er særligt ”slagkraftige” over for myndighederne. Derfor indkaldte dyretransportørerne i januar til stormøde på Pårup Kro med det formål at “tage sagen i egen hånd”.

Foreløbigt ser det ikke ud til at det nye initiativ har styrket forhandlingspositionen. Nu har DTL og ATL bedt om et møde med Fødevareministeren om sagen. Noget tyder på at dyretransportørerne burde satse på et fælles talerør i stedet for at lade sig repræsentere af flere forskellige fora. For Fødevareministeren bør holdes op sin udtalelse:

“Jeg går til forhandlingerne med en ambition om, at flere dyrearter bliver kontrolleret inden de transporteres, og at vi målretter kontrollen mod de virksomheder med dårlig regelefterlevelse, der gentagne gange udsætter dyrene for overlast”,

Yderligere rabat fra OK

Siden prisen på transportdiesel nåede et lavpunkt i slutningen af april med en pris på kr. 7,20/l. excl. moms er den stille og roligt kravlet opad igen, så niveauet nu er omkring de kr. 8,00/l.

Den forøgede efterspørgsel og dermed opadgående pris er i realiteten tegn på, at samfundet er ved at komme i gang igen, hvilket er positivt.

Men der er stadig kamp om markedet og Olieselskabet OK reagerer nu med at øge rabatsatsen til foreningens medlemmer.

Samarbejdsaftalen er blevet justeret med omgående virkning og har du lyst til at høre nærmere om, hvordan du får del i rabatten bedes du blot sende en mail til info@ravf.dk.

Dertil kommer naturligvis Medejerskabet, som i gennemsnit har svaret til 24 øre pr. liter i 2019

Se graf med oversigt over prisudviklingen siden årsskiftet her! – og vælg “Transportdiesel”.

EU udsætter frister

Som følge af corona-krisen har EU vedtaget en forordning, der forlænger en række frister på transportområdet.

Der er tale om frister for fornyelse og forlængelse af visse certifikater og licenser, godkendelser og tilladelser, samt visse periodiske kontroller og efteruddannelser.

Læs hvilke frister der er tale om på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Nyt DTL Magasin “på gaden”

Juni udgaven af DTL Magasinet er tilgængeligt på nettet – find det her!

I dette nummer sætter man b.la. fokus på ændringen i Godskørselsloven, der medfører krav om dansk løn på dansk grund og EU’s vejpakke.

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

Verner Østergaard ApS, 6430 Nordborg

God sommer!

Foreningen ønsker alle læsere af nyhedsbrevet en god sommer!

Vi er tilbage igen i august.

Nyhedsbrev nr. 14 2020

En god uge for danske vognmænd

Efter måneder og års forhandling, diskussion og skænderi ser det pludselig ud til, at der er lys forude for danske vognmænd, der kæmper mod urimelige konkurrencebetingelser.

Mandag aften godkendte Europa-Parlamentets Transportkomité nemlig den længe ventede Vejpakke, der sætter rammerne for vejgodstransporterne i Europa. Det er et stort og vigtigt skridt mod nye regler for vejgodstransportsektoren, og Vejpakken er nu gjort klar til sin endelige politiske vedtagelse, som vil finde sted på Europa-Parlamentets plenarsamling i juli.

Og tirsdag har Folketinget vedtaget Lovforslag 185, der fastlægger et omkostningsniveau for godskørsel i Danmark. Lovens formål er at sikre danske løn- og arbejdsvilkår for udenlandske chauffører, der kører cabotagekørsel og kombineret transport i Danmark: Dansk løn på dansk grund! Loven træder i kraft den 1.1.2021.

DTL er ovenud tilfredse – ITD er bekymret over, at loven reelt giver 3F en monopolstilling til at lægge lønniveauet.

Nu udestår der en lang række praktiske vanskeligheder i forhold til håndhævelsen – og det kan måske give grund til yderligere bekymring?

Har du styr på de nye ferieregler?

Fase 2 i overgangen til helt nye ferieregler er i gang. Den 1. maj 2020 starter afholdelsesperioden af den ferie, en medarbejder har optjent i 2019.

Grundet overgangen fra de gamle ferieregler til den nye ferielov, var optjeningsperioden af ferie i 2019 forkortet, så medarbejdere kun havde mulighed for at optjene ferie i perioden 1. januar – 31. august 2019 til afholdelse fra 1. maj 2020. Derfor kan man maksimalt have optjent 16,64 dage til afholdelse fra 1. maj 2020.

Læs mere her!

Foreningsnyt

På årets generalforsamling efterlyste flere medlemmer flere faglige emner som tema på medlemsmøderne.

Foreningen afholder 2 medlemsmøder om året, evt. suppleret med virksomhedsbesøg. Seneste medlemsmøde havde pension som tema. Og der er heldigvis emner nok, både brancherelaterede og generelt om virksomhedsledelse.

Så har du et emne, som du kunne tænke sig som tema på efterårets medlemsmøde hører bestyrelsen gerne fra dig. Send dit forslag til info@ravf.dk.

Færdselsstyrelsen afskaffer servicebreve med alm. post

De servicebreve, som styrelsen hidtil har sendt ud med fysisk post, bliver afskaffet. Fremover sender Færdselsstyrelsen kun et erindringsbrev via digital post om manglende indsendelse af materiale i forbindelse med virksomhedskontrol.

Erindringsbreve om manglende indsendelse af materiale udsendes i dag via digital post, når fristen som er anført i indkaldelsesbrevet bliver overskredet.

Hidtil har Færdselsstyrelsen som en ekstra service også udsendt et såkaldt servicebrev med fysisk post, hvoraf det har fremgået, at vi har fremsendt digital post med indkaldelse til virksomhedskontrol.

Færdselsstyrelsen har nu besluttet at afskaffe de ovennævnte servicebreve.

Der vil således ikke længere blive fremsendt servicebreve samtidig med et erindringsbrev.

Indekstal for 1. kvt.

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastvognskørsel for 1. kvartal 2020 udgør 107,19, hvilket er en stigning på 0,37 i forhold til 4. kvartal 2019. I forhold til 1. kvartal 2019 er det en stigning på 0,09 pct.

Hent indekstal her!

Sidste frist for momslån 15.06.20

Små og mellemstore virksomheder kan indtil den 15. juni ansøge om at få udbetalt den senest angivne moms – altså momsen for 4. kvartal 2019 eller momsen for 2. halvår 2019.

 • Lånet er, som alle de øvrige udskydelser af betalinger, rentefrit.
 • Lånet skal betales tilbage senest den 1. april 2021.
 • Lånet kan være ganske fornuftigt at tage, da det er rentefrit og heller ikke koster nogen penge i oprettelse.
 • Lånet er ret kort, men kræver ingen dokumentation – heller ikke nogen begrundelser for, at man rent faktisk har behov for lånet, så det er dybest set åbent for alle.

Læs mere om hvordan du ansøger her

Nyhedsbrev nr. 13 2020

Når de store slås..

DTL-direktør Erik Østergaard går i sin leder i det nye nummer af ”Danske Vognmænd” i rette med ITD, som han mener slår plat på COVID-19 situationen ved igennem annoncer i landsdækkende aviser at bilde befolkningen og politikerne ind, at man ikke kan gennemføre en præcisering af godskørselsloven på grund af coronakrisen.

Og DTL direktøren lægger ikke fingrene imellem:

” Set i det lys er det forstemmende at opleve ITD i store annoncer i landsdækkende aviser at slå plat på Covid-19-situationen. I store annoncer i hundredetusindkronersklassen forsøger de at bilde befolkningen og politikerne ind, at man ikke kan gennemføre en præcisering af godskørselsloven på grund af corona-krisen. For at redde deres ubetydelige arbejdsgiver-forening, som er langt fra toneangivende på det danske transportmarked, fylder de det offentlige rum med fake news og slår plat på den alvorlige situation, Danmark står i. Man skulle ikke tro, at man kunne agere så takt- og smagløst.”

Så når der regelmæssigt i vognmandskredse bliver slået til lyd for at branchen og deres organisationer har behov for at tale med en og samme stemme, skal man nok ikke sætte forventninger til, at det bliver lige de første dage!

Regel-Danmark håner igen transportbranchen

Det mener advokat Jacob Forman – ikke uventet.

Dokumentation leveres på advokatens hjemmeside og er temmelig klar:

Det viser sig nemlig, at Fødevarestyrelsen ændrede sin praksis allerede i februar sidste år, hvor de i en rundskrivelse meddelte embedsdyrlægerne på slagtestederne, at sager om ikke transportegnede dyr ikke længere skulle rettes mod chauffører.

Chaufførerne skal således ikke længere kunne dømmes for de typiske transportegnethedssager fx halebid, blomkålsører, prolaps, sår, brok og springhals. Men Anklagemyndigheden fortsætter ufortrødent med at rejse tiltale og de dybt urimelige sager mod chaufførerne fortsætter.

Det her er en rød og våd klud lige i ansigtet på de vognmænd og chauffører, som sikrede forsyningerne til fødevareindustrien og butikkerne i coronakrisens mest usikre periode, skriver advokaten.

OK åbner sin første truck vask

Energiselskabet OK åbner i begyndelsen af juni officielt sin første OK Truck Vask. Det nye vaskeanlæg ligger ved Alex Andersen Ølunds domicil ved Odense tæt op ad den fynske motorvej ved afkørsel 52. Ved siden af vaskeanlægget ligger en OK Truck Diesel station.

Den nye og første OK Truck Vask ligger ved Alex Andersen Ølunds nye domicil på Logistikvej ved Odense Sv, hvor OK i 2019 åbnede en Truck Diesel station. OK forventer, at vaskehallen til de tunge køretøjer åbner primo juni.

Forvogne, med eller uden hænger, trækker med trailer samt modulvogntog kan vaskes i den nye vaskehal. Visse vogntyper, som eksempelvis tankvogne, kan dog ikke vaskes i hallen.

Der er opført to vaskehaller – den ene med automatisk vask og den anden med manuel vask.

OK forventer at kunne åbne flere vaskehaller til lastbiler i fremtiden.

Pas på Tyven!

Hvem lukker, slukker og ikke mindst låser, når det er fyraften i vognmandsfirmaet?
Hvordan sikrer selskabet bedst, at lastbilerne med deres værdifulde gods ikke bliver stjålet?
Og hvad skal virksomheden konkret gøre for at imødegå IT-kriminalitet?

Selskaber inden for transportbranchen kan både hente nyttig viden samt inspiration til at gribe opgaverne an i en ny, opdateret sikringsmanual, der er særligt målrettet erhvervet.

Syd- og Sønderjyllands Politi udgav for første gang manualen i 2010, og det er således den fjerde i rækken, der er kommet på gaden. Denne gang med flere nye råd og anvisninger.

Hent den nye sikringsmanual herHent tillægget til sikringsmanualen her (se linksamling nederst på siden).

Hjemsendelsesaftale med 3F forlænget endnu en gang

Den 20. marts indgik DI/ATL og 3F en aftale, som gør det muligt at hjemsende medarbejdere uden løn, når der ikke er arbejde at udføre på grund af coronakrisen. Aftalen blev siden forlænget frem til d. 31. maj 2020, men er nu forlænget til d. 31. juli 2020.

Hjemsendelsesaftalen er under forudsætning af den politiske aftale om suspensionen af forbrug på dagpengeperioden forlænges frem til 31. juli 2020. Bliver aftalen om suspension ikke forlænget bortfalder aftalen den 30. juni 2020.

Advarsel – salg af domænenavne

DTL gør opmærksom på, at bekymrede indehavere af .dk-domænenavne i disse dage får uanmodede tilbud om køb af tilsvarende .com-domænenavne. Henvendelserne sker via e-mails, som er sendt til registranter af .dk-domænenavnene.

Det oplyser DK Hostmaster, som understreger, at kampagnen ikke har forbindelse forbindelse til dem, og at DK Hostmaster ikke har videregivet informationer om registranter til afsenderen af kampagnen.

Registranter af .dk-domænenavne er ikke i fare for at miste brugsretten til deres .dk-domænenavn, understreger DK Hostmaster.

Nyhedsbrev nr. 12 2020

Corona status uge 9

Danmark er i gang med anden fase af den kontrollerede genåbning og er langsomt på vej mod en mere normal hverdag. Epidemien er endnu ikke overstået, men antallet af syge er faldet, og det samme er antallet af personer, som testes positive for ny coronavirus.

DTL har i første uge af maj spurgt sine medlemmer om den aktuelle status for deres aktivitet. Svarene viser at optimismen er nogenlunde bevaret hos 2/3 af de adspurgte. For i undersøgelsen kastes også et blik frem på andet halvår 2020 sammenholdt med andet halvår 2019. Her lyder svaret, at 36 pct. venter et fald – heraf 9 pct. point et kraftigt fald i omsætningen, mens 19 pct. venter en fremgang. 45 pct. venter uændret omsætning.

De fleste vognmandsvirksomheder har lige nu ifølge undersøgelsen oplevet uændret aktivitet (53 pct.), mens 19 pct. melder mere travlhed, og 28 pct. melder om nedgang i aktiviteten.Omregnet til branchen som helhed skønnes det, at rundt regnet 8 pct. af lastbilerne står stille. Det er 2 pct. point mere end for en måned siden.

ATL har gennemført en lignende undersøgelse. Den viser modsat, at vognmændene har et markant forværret syn på fremtiden. Læs mere her.

Brændstof på udsalg

Er man så heldig at hjulene fortsat kan holdes i gang i disse krisetider, burde der være en mulighed for at tjene en lille ekstra skilling ved sparede brændstofudgifter.

OK’s oversigt over prisudviklingen på truck diesel over de sidste 5 år  viser nemlig, at siden prisen toppede den 4.1. i år på kr. 9,59/l. er den indtil den 14.5.20 faldet med kr. 2,24/l. til kr. 7,35/l. Et fald på  ca. 24%!

Gennemsnitsprisen i 2019 var kr. 8,86/l.

Dagsniveauet svarer nogenlunde til prisen samme dato i 2016, hvor OK solgte 1 l. truckdiesel til kr. 7,11/l.

Holder prisen og kan man holde lastbilen kørende på max. driftsniveau medfører prisfaldet i løbet af i år en besparelse på ca. kr. 60.000 – 80.000 på en bil med gennemsnitlig driftstid. Til gengæld er der for de fleste næppe længere grundlag for at beregne evt.olietillæg.

Prisudvikling OK truckdiesel (klik for at forstørre)

DTL med ny hjemmeside

Organisationen DTL – Danske Vognmænd – har lanceret en web-side, der skal være en del af organisationens værktøjer til at kommunikere med medlemmer, politikere, myndigheder og offentligheden.

På den nye web-side markerer DTL – Danske Vognmænd sig som brancheorganisation for det danske transporterhverv

Web-siden har fået nyt design og opdateret indhold, som skal gøre informationerne fra organisationen mere overskuelige.

Byggeriet af Femern tunnel skudt i gang

Et flertal i Folketinget sætter byggeriet af tunnelen under Femern Bælt i gang fra næste år.

Det er projekter for 28 milliarder kroner, der bliver sat i gang. Den samlede pris anslås til at være knap 58 milliarder kroner, og den bliver betalt af brugerne af forbindelsen på samme måde som Storebælt- og Øresundsforbindelsen finansieres. Byggetiden er projekteret til ca. 9 år, så de første trafikanter forventes at kunne køre i gennem i år 2029.

Og hvad betyder det så for vores landsdel? Det bliver næppe mange lokale vognmænd, der kommer til at bidrage til finansieringen, når tunnellen er færdig. Men i byggeperioden vil der på land være behov for at flytte store mængder råmaterialer, som vil lægge beslag på betragtelige transportressourcer. Det kan betyde, at der bliver færre til at dele det resterende behov i resten af landet.

Kom på vægten – men du kører

Danmark er – ligesom EU’s øvrige medlemslande – forpligtet til at sikre, at tunge køretøjer og vogntog kan screenes, med henblik på eventuel efterfølgende vægtkontrol. Det skal kunne ske senest fra 27. maj 2021.

Danmark har fravalgt at stille krav om On-Board Weighing-systemer (OBW), der ville kræve at den enkelte vognmand installerede nye systemer på hvert enkelt nyt køretøj.I stedet vil der blive anbragt vejeceller i infrastrukturen – de såkaldte Weighing In Motion-systemer (WIM) – til at screene tunge køretøjer og vogntog, som muligvis overskrider vægtgrænserne.

Efter en udvælgelse på baggrund af WIM screeningen, bliver den regulære vejning gennemført. Det er dén, der kan danne grundlag for en eventuel bøde.

Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Se en lille film om, hvordan systemet virker

Nyhedsbrev nr. 11 2020

Corona status uge 7

I store dele af transportbranchen er der stadig tale om almindelig forårstravlhed.

Bygge- og anlægsbranchen arbejder normalt, den del af detailledet, som har åben holder en nogenlunde omsætning og landbruget efterspørger den normale sæsonmæssige transportkapacitet.

Lastbiltrafikken over Storebæltsbroen er en indikator for aktiviteterne i samfundet.Det tyder foreløbigt på et fald men ikke den nedsmeltning, som mange frygter.

Tallene viser, at de første fire uger efter nedlukningen i marts gav et udsving fra 2 pct. højere end sidste år til 2,7 pct. lavere målt på de enkelte uger. Påskeugen, som faldt en uge tidligere i 2020 end i 2019, viste et fald på 4,7 pct. i år, og kigger man på ugen efter påske, er der et fald i år på 5,3 pct.

Det er dermed formodentlig stadig de færreste små og mellemstore virksomheder i vores branche, der hidtil har haft behov for at trække på regeringens hjælpepakker. I stedet klarer man sig med mindre justeringer i den faste bemanding.

Alle får dog et tilskud til likviditeten i form af de forlængede frister for indbetaling af moms og skat.

Folketinger har senest bestemt at små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for hhv. andet halvår og fjerde kvartal 2019 får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån. Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021. Det forventes, at der åbnes for ansøgning i den kommende uge.

DEKRA har åbent igen

DEKRA oplyser, at man nu igen åbnet for fremmøde undervisning på kurser indenfor transport og logistik.

Alle kursister som fik afbrudt deres forløb eller som havde en opstartsdato efter den 12. marts 2020 er i gang med at blive kontaktet med henblik på at finde en ny dato.

Pga. omstændighederne er der dog færre pladser i lokalerne og derfor er flere hold allerede booket helt op.

OK med rekordoverskud

OK-koncernen har præsenteret et rekordoverskud på 586 millioner kroner før skat.

Resultatet for 2019 er især et udtryk for, at moderselskabet har haft vækst på stort set alle forretningsområder.

Resultatet er opnået i en markedssituation, der for samtlige markeder er præget af stærk konkurrence. På den baggrund er det meget tilfredsstillende, at OK oplever stigende kundeloyalitet på det danske marked, mener Jørgen Wisborg, CEO i OK.

»I moderselskabet har vi i de senere år investeret meget i at digitalisere og forbedre kundeoplevelsen på vores 75 Truck Diesel stationer og mere end 670 tankstationer, til landbruget og øvrige erhvervskunder. Vi er eksperter i kundeservice i OK, men det er klart, at innovative abonnementsløsninger og digitale betalingsløsninger i høj grad har været med til at understøtte det hårde salgsarbejde,« siger Jørgen Wisborg og tilføjer:

»Udgangspunktet for vores digitaliseringsstrategi er, at det skal være nemt og bekvemt at være kunde i OK, og det lader til, at kunderne belønner os for vores strategi,« siger Jørgen Wisborg.

Ni er for – 4 er kritiske

S-Regeringen arbejder på at få ændret godskørselsloven for at dæmme op for social dumping. Forslaget baserer sig på en bred politisk aftale fra januar.Transportnyhederne erfarer, at ni organisationer på transportorganisationer er positive over for forslaget, mens fire er kritiske

De ni organisationer, der støtter forslaget er:

FH, 3F Transport, DA, DI Transport, Dansk Erhverv, DTL, KA, Dansk PersonTransport,Trafikselskaberne

De fire organisationer, der er kritiske over for forslaget er:

Det Faglige Hus, Krifa, ITD, Danske Speditører

Transportorganisationen ITD har i de seneste dage kaldt S-Regeringens forslag for kritisabelt og beskyldt S-Regeringen for at haste lovforslaget i gennem.

Døm selv om du er støtte eller kritiker – læs forslaget og se høringssvarerne fra organisationerne her!

Chaufføraflønning 1. maj og Grundlovsdag

3F/ATL overenskomsten:

Medarbejderne har ret til frihed 1. maj og Grundlovsdag efter kl. 12.00
Presserende arbejde kan begge dage udføres efter kl. 12 og afregnes da med en overtidssats svarende til:

 • 1, maj: første 3 timer som 1.-3. overtime – øvrige med højeste overtidstillæg
 • Grundlovsdag: Alle overtimer med højeste overtidstillæg

Krifa/ITD-A overenskomsten:

 • 1. maj er almindelig hverdag
 • Grundlovsdag er en hel overenskomstmæssig fridag.

Ændret erhvervsrabat på Storebælt

Transportvirksomheder får fra 1. oktober 2020 et ekstra incitament til at benytte de mest miljøvenlige køretøjer. Erhvervsrabatten for at krydse Storebælt ændres nemlig.

Det meddeler Transport- og Boligministeriet.

Et flertal i Folketinget har nemlig besluttet for at omlægge erhvervsrabatterne på Storebæltsforbindelsen. Ændringen medfører, at kun køretøjer, der som minimum opfylder Euronorm VI vil modtage rabatten, som vil lyde på 13 procent. LÆS MERE

Nyhedsbrev nr. 10 2020

Corona status uge 5

Transportbranchen har hidtil kunnet holde hjulene nogenlunde rullende siden Danmark blev lukket ned den 11. marts.

Men i dagene efter påske har flere vognmænd mærket, at en stor del af det øvrige danske erhvervsliv er lukket ned. Selvom de fleste produktionsvirksomheder er i gang, begynder mangel på råvareforsyninger flere steder at kunne mærkes. Og uden råvarer er der ingen færdigvarer, som skal produceres.

Landbrug og fødevarer samt tildels anlægsarbejder har heldigvis stadig brug for fuld kapacitet. Så det er formodentlig kun i begrænset omfang, at vognmandsvirksomheder hidtil har haft behov for at benytte sig af regeringens hjælpepakker.

Regeringen har den 9. april 2020 spillet ud med et forslag om en låneordning for små og mellemstore virksomheder. Ordningen omfatter muligheden for at få tilbagebetalt den moms, der havde betalingsfrist den 2. marts 2020.

Regeringen drøfter aktuelt forslaget med Folketingets partier. Du kan foreløbigt læse mere på Finansministeriets hjemmeside her.

Ja til nye overenskomster

Fagbevægelsen har torsdag stemt ja til nye overenskomster, der gælder for 600.000 på det private arbejdsmarked.

Afstemningsresultatet betyder, at de nye overenskomster for over 600.000 lønmodtagere, ansat i virksomheder på FH/DA området, kan træde i kraft og gælde for de kommende tre år.

I overenskomsterne er der blandt andet aftalt pæne lønstigninger, mere ligestilling omkring forældreorloven, 3 procentpoint mere på fritvalgskontoen, hvor man kan vælge mellem løn, barsel, frihed og pension.

Hent Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2020 indgår her!

Volvo udskyder produktion af nye modeller

Volvo-koncernen har besluttet at udskyde produktionen af de nye lastbilmodeller. Det drejer sig om de nye FH, FH16, FM og FMX-modeller, hvor poduktions-start er udskudt til starten af 2021 på grund af Corona-krisen. Volvo-fabrikken skulle være startet på dem til september.

Herhjemme har Volvo Trucks Danmark også udskudt salgsstarten af de nye lastbiler til uge 37 – det vil sige engang i september.

Volvo har kunnet sælge de nye modeller siden uge 11, men indtil videre sælger man udelukkende classic-modeller, som de hidtil kendte modeller nu er omdøbt til. De vognmænd, der har nået at bestille en af de nye, kan enten beholde bestillingen og få den leveret, når bilerne er der – eller de kan konvertere deres køb til en classic-model, oplyser Volvo Danmark.

AT: Forebyg smitte

Nu er Arbejdstilsynet også kommet på banen og har samlet en række gode råd, som forklarer, hvordan man kan forebygge smitte og udbredelse af coronavirus i forbindelse med godstransport.

Læs Arbejdstilsynets anbefalinger her!

Foreningsnyt

Som følge af forsamlingsforbudet og nedlukning af restauranter har bestyrelsen besluttet at aflyse forårets foreningsarrangementer.

Derimod er der fortsat forhåbninger til at den årlige studietur, der normalt afvikles i slutningen af uge 38, kan gennemføres. Planlægningen tager sigte på at vi i år holder os inden for landets grænser. Dermed er det muligt at udnytte den invitation som foreningen fik af MF Niels Flemming Hansen, da han gæstede generalforsamlingen.

Niels Flemming Hansen indbød til rundvisning, debat og frokost på Christiansborg, hvilket tænkes kombineres med en lille rundtur til de kendte steder i dronningens by.

Siden generalforsamlingen har foreningen konstitueret sig. Ny som næstformand er Lars Jensen, Holm & Jensen, Glejbjerg. Se en præsentation af den nyvalgte bestyrelse på foreningens hjemmeside.

Nyt DTL Magasin på nettet

DTL Magasinet – Danske Vognmænd – er udkommet med årets nr. 4.

Magasinet indeholder denne gang en omfattende oversigt over hjælpepakker og midlertidigt lempede eller ophævede  regler til at lette erhvervslivets byrder og afbøde de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

Hent og læs DTl Magasinet her!

Nyhedsbrev nr. 9 2020

Corona status uge 3

Danmark er nu ved afslutningen af den 3. uge, hvor landet er lukket end. Transportbranchen er meget forskellig ramt: for nogle betød det stilstand allerede fra den 1. dag – andre kører videre som før krisen.

Alt afhængig af hvilket kørselsspeciale, man har, kan der inden samfundet igen fungerer normalt, blive behov for at træffe forholdsregler til at begrænse et truende tab som følge af aktivitetsnedgang.

Regeringen har været hurtige til at stable hjælpepakker til erhvervslivet på benene. Der er flere at vælge imellem. Særligt hvis man har ansat personale.

Men det er stadig op til virksomheden at vurdere hvornår situationen er alvorlig nok til, at der skal “trykkes på knappen” og kapaciteten indskrænkes.

Vilkårene hjælpepakker, restriktioner og lempelser som følge af Covid-19 krisen ændres næsten dagligt. Det anbefales derfor at følge med på www.virksomhedsguiden.dk og www.fstyr.dk der giver et aktuelt overblik. Eller kontakte revisoren, hvis der skal ansøges om kompensation.

Nedenfor nævnes nogle enkelte foranstaltninger, men listen er ikke udtømmende.

Regeringens støttepakke til selvstændige

Der er nu åbnet for ansøgninger under ordningen for selvstændige, freelancere og andre virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte som kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus/covid-19

Dermed kan selvstændige og små virksomheder, der oplever et dyk i omsætningen på mere end 30 pct. som følge af corona-virus, nu ansøge om at få kompensation.
Med ordningen går staten ind og dækker 75 pct. af den tabte omsætning. Dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. selvstændig.

Læs mere her.

Hjælp til faste omkostninger

Kommer snart:Ordningen dækker i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 en andel af din virksomheds faste omkostninger til fx afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

Ordningen er for virksomheder, der har faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, og derudover

 • forventer et fald i omsætningen på mindst 40 % i hele perioden, eller
 • i en periode har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i hele denne periode.

Du kan få kompensationen for op til 80 % af de faste omkostninger i din virksomhed.

Læs mere her.

Udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere

Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, som er fraværende som følge af coronavirus/covid-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Læs mere her.

Betaling af G-dage delvist suspenderet

Reglerne om G-dage bliver midlertidigt sat på standby, gældende fra den 27. marts 2020. Det betyder, at arbejdsgivere, der er ramt af corona-krisen, ikke længere skal betale de to første ledighedsdage, hvis medarbejderen bliver sendt hjem eller på arbejdsfordeling.

Bliver medarbejderen fyret på almindelig vis og får et opsigelsesvarsel, gælder G-dagsreglerne stadig.

Læs mere

Udpluk af andre midlertidige ændringer

Regeringen har besluttet, at fristen for indsendelse af virksomheders årsrapporter skal udskydes med tre måneder. Læs mere

Fra den 26. marts til og med den 11. april 2020 omfatter den midlertidige undtagelse i forbindelse med ugehvil både international og national godstransport. Det er vigtigt at understrege, at dispensationen kun gælder det regulære ugehvil på mindst 45 timer og det reducerede ugehvil på mindst 24 timer. Reglerne for køretid, pauser og daglig hviletid er stadig gældende. Læs mere

Den multilaterale aftale M324 tillader, at kursusbeviser for ADR-chauffører, der udløber i perioden 1. marts til 1. november 2020, skal forblive gyldige indtil den 30. november 2020.

Som følge af corona-krisen bliver der ikke udskrevet bøder og klippet nummerplader på biler, der overskrider sin synsfrist mellem 15. marts og 15. maj 2020. Læs mere

Færdselsstyrelsen har foretaget en række initiativer på kørekort- og køreuddannelsesområdet som følge af corona-krisen. Læs mere

Gyldighed på en række kort og beviser forlænges, mens udlån af chauffører tillades. Læs mere

Midlertidig suspension af krav om uddannelse af varebilschauffører. Læs mere

Midlertidig dispensation for miljøzonereglerne forlænget. Læs mere

Udskydelse af frister for betaling af moms og skat. Læs mere.

Mulighed for hjemsendelse af chauffører eller lønkompensation

3F-transportoverenskomsterne tilbyder nu, i lighed med ITD Arbejdsgivers overenskomst med Krifa, hjemsendelse uden løn som alternativ til afskedigelse af chaufførerne.

Læs mere

Alternativt kan din virksomhed kan få midlertidig lønkompensation, hvis du forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af coronavirus/covid-19. Virksomhedens egen omkostning ved denne ordning skønnes at være ca. kr. 2.500 pr. medarbejder pr. måned hjemsendt med løn.

Læs mere

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

             Vognmand Carsten Mølgaard, Christiansfeld

Nyhedsbrev nr. 8 2020

Færdselsstyrelsen: Force majeure

For at forebygge chaufførmangel er der i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, og efter forhandling med transportministeren, udstedt en bekendtgørelse som forlænger gyldigheden af visse kort og beviser inden for vejtransportområdet.

Samtidig ophæves forbuddet mod chaufførudlån midlertidigt.

Gyldighedstiden på følgende kategorier af kørekort, samt beviser som udløber i perioden 1. marts til 30. april 2020 forlænges til den 31. august 2020:

 • Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort til nedenstående kategorier, samt på et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring- C 1
  – C1/E
  – C
  – C/E
  – D1
  – D1/E
  – D
  – D/E
 • Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
 • Uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
 • Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Der kan derudover uanset § 6a, stk. 1 i lov om godskørsel ske udlån af chauffører mellem virksomheder med tilladelse til godskørsel for fremmed regning efter § 1, stk. 1 i lov om godskørsel.

Dette gælder til og med 30. marts 2020.

Bekendtgørelsen kan findes her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213476

Regeringens forslag til støttepakke til selvstændige

Udover “3 partsaftalen”  som kom tidligere på ugen har regeringen i dag fremlagt forslag til to midlertidige kompensationsordninger:

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter.

Kompensationsordning for selvstændige

Læs nærmere om betingelserne for at opnå støtte:

eller se Finansministeriets hjemmeside

Nyhedsbrev nr. 6 2020

Grænsesøgende adfærd

Tungvognsadvokat Jacob Forman har givet udtryk for, at han i sit daglige virke støder på ”grænsesøgende betjente og følgagtige bilinspektører”, og derfor mener han, at det er en grund til bekymring hos chauffører og vognmænd på baggrund af de skærpede sanktioner i forbindelse med tekniske fejl på køretøjer.

Det er Erik Terp Jensen, chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter naturligvis ikke enig i.

Chefen har ikke en forventning om, at reglerne vil give anledning til et stort antal sager vedrørende køretøjer med alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler. Det vil kun være de alvorligste tilfælde, der bliver omfattet af de skærpede bøder.

Nu er den første sag så dukket op og Jacob Forman skal i gang: Kan chaufføren lastes for, at en løstrailer, som han i forvejen har inspiceret så vidt, det er ham muligt, ikke lever op til kravene om bremseevne?

Chaufføren har fået at vide, at han står til en bøde i 10.000-kroners-klassen og en betinget frakendelse af kørekortet.

Spændende bliver det at følge sagen om Jacob Forman kan opnå en prnicipiel dom, der frikender chaufføren – eller om Politiet får blod på tanden.

Flaget hejses i Grindsted

Vognmandsfirmaet Erling Lauridsen A/S kan i år fejre 30 års jubilæum. Dette markeres på vognmandens 60 års fødselsdag med en reception i morgen fredag den 13. marts 2020 kl. 12.00 – 15.00. på Sdr. Omme kro.

Fødselar og jubilar Erling Lauridsen får udover at passe sin vognmandsforretning også tid til at varetage sin del af bestyrelsesarbejdet i Ribe Amts Vognmandsforretning.

STORT TILLYKKE TIL ERLING!

Nyt DTL Magasin på gaden

DTL Magasinet “Danske Vognmænd” udgives i sin 22. sæson og nr. 3/2020 er lige kommet på gaden.

Magasinet har i alle årene været blandt de foretrukne fagblade i vognmandsbranchen og kan læses af alle i den elektroniske udgave.

Den typiske læser af magasinet er mand +41 år og bosat i Jylland eller på Sjælland. Han er beslutningstager og beskæftiger et par medarbejdere ud over sig selv. Han bruger mere end 15 minutter på at læse bladet hver gang, det udkommer.

Hent den nyeste udgave af DTL Magasinet: Her!

Gammel vejplan kan spare samfundet 250 mio.

Det vrimler med pendlere, lastbiler og turister ved Varde. Derfor er en udvidelse af hovedvej A11 mellem Korskro og Varde på tale. Den statslige vej anslås at koste 400 millioner kroner, men nu arbejder folketingsmedlem Henning Hyllested (EL) og borgere i området på en anden løsning.

Frem til 2010 arbejdede Varde Kommune nemlig på en forlængelse af Vestkystvejen fra Billum og Nymindegabvel. Dette projekt anslås kun at koste 150 millioner kroner.

– En udbygning af A11 hjælper ikke i sig selv på trafikken gennem Varde. Der vil stadig være en ophobning af trafik. Derfor er det bedre at forlænge Vestkystvejen, for det kan være med til at lede bilerne uden om Varde – ud til de store turistområder nord og nordvest for Varde. Og så er det jo et langt billigere projekt, siger Henning Hyllested til TV SYD.

Kilde: TV Syd

Sådan bliver miljøzonerne

I dag skal en bus eller lastbil over 3,5 t. leve op til Euro 4-normen eller have eftermonteret partikelfilter for at køre inden for miljøzonerne. I de kommende år skærpes reglerne i to etaper.

Få overblikket: Her!

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

Vognmand Per Madsen ApS, Grindsted

Nyhedsbrev nr. 5 2020

RAV generalforsamling på den sidste vinterdag

Frost og sne var der ikke, da foreningen i lørdags afholdt sin årlige generalforsamling på Hovborg Kro. Tværtimod var også den sidste dag i februar præget af regn.

Og derfor var det helt aktuelt, at formand Frede Matzen i sin formandsberetning kom ind på den allestedsnærværende klimadiskussion:

“Debatten bliver langtrukken – hvilke produkter skal vi satse på og hvordan får vi kunden til at betale? Og hvad skal der betales for?

Vognmandsbranchen er som altid omstillingsberedt og villig til at investere, men vi skal vide om det i fremtiden skal være i gasdrevne biler, diesel baseret på vegetabilske olier, el, brint eller animalsk fedt – eller noget helt sjette. Indtil da: stop skydningen mod transportbranchen.

Og for den klimaindsats, vi kommer til at yde, vil vi som minimum forlange at politikerne til gengæld lover os tørvejr i weekenden!”

Igen i år kunne formanden og bestyrelsen glæde sig over solid opbakning fra medlemskredsen, så selskabet tillige med indbudte gæster udgjorde knap 50 veloplagte deltagere.

Hent og læs hele Formandsberetningen

Læs referat af generalforsamlingen: Her!

Geninvitation fra årets gæstetaler

Årets gæstetaler på foreningens generalforsamling var i år MF Niels Flemming Hansen (K), der gav sit indlæg overskriften ”En alt for udskældt branches store samfundsansvar”.

Og det var en engageret og velinformeret transportordfører, der gav forsamlingen et indblik i arbejdet på borgen. Her er et af hovedemnerne i øjeblikket regeringens ambitiøse klimamålsætning, hvor transporterhvervet kommer til at spille en vigtig rolle.

Men de transportrelaterede emner er mange og Niels Flemming Hansen fik lige et aktuelt tema med hjem: dyretransportørernes urimelige ansvar for ikke-transportegnede dyr, som chaufføren ingen mulighed har for at spotte.

Niels Flemming Hansen lægger stor vægt på input fra branchen og afleverede en geninvitation: Foreningens medlemmer inviteres på besøg på Christiansborg til rundvisning, møde med erhvervsorganisationer og frokost.

Læs referat af indlæget: Her!

Nyvalg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen var formanden Frede Matzen og bestyrelsesmedlemmerne Jan Lillegaard, Carl Jørn Schmidt og Aksel Junker.

Carl Jørn Schmidt havde på forhånd meddelt, at han ikke genopstillede.

Valghandlingen gav derefter genvalg til Frede Matzen på formandsposten. Jan Lillegaard blev genvalgt til bestyrelsen mens der var nyvalg til Allan Hansen, Lintrup og Lars Jensen, Glejbjerg

Aksel Junker, Hejnsvig blev valgt til 1. suppleant, Anders Bennedsen som 2. suppleant.

 

Erfaren vognmand takker af i bestyrelsen

Forud for valg til bestyrelsen på årets generalforsamling meddelte vognmand Carl Jørn Schmidt at han ikke genopstillede.

Og det er et erfarent bestyrelsesmedlem, der dermed takker af. Carl Jørn Schmidt har i en årrække været en af de bærende og aktive kræfter i bestyrelsen bl.a. ved planlægningen af den årlige medlemsfest.

Carl Jørn overtog i 1975 vognmandsforretningen i Holsted efter sin far Carlo Schmidt, der grundlagde virksomheden i 1947. Firmaet blev drevet med indenrigs- og eksportkørsel med trætransport som speciale.

Den sidste bil blev afhændet i det forløbne år.

Stor tak til Carl Jørn for hans mangeårige indsats til gavn for Ribe Amts Vognmandsforening!

Medlemsfesten – igen en festlig succes

Om RAV medlemsfesten er ved at blive en institution på lige fod med Vorbasse marked vides ikke.

Men man kunne udmærket bruge samme slogan som i Vorbasse: “Ses vi ikke før så ses vi til RAV’s medlemsfest”.

For igen i år kunne 150 feststemte gæster nyde en aften med højt humør, god mad, musik og dans.

En aften hvor medlemmer, personale, leverandører til branchen og andre indbudte gæster fester sammen er i høj grad med til at styrke foreningssammenholdet og det gode samarbejde mellem kunder og leverandører.

Takket være gavmilde sponsorer var der rigeligt med præmier til de mange, der var heldige at vinde i det traditionelle “Sanghæftelotteri”.

 

Nyhedsbrev nr. 4 2020

“En alt for udskældt branches store samfundsansvar”

”En alt for udskældt branches store samfundsansvar” er overskriften som MF Niels Flemming Hansen (K) har valgt at sætte på det indlæg, som han kommer med på foreningens generalforsamling den 29.2.20 på Hovborg Kro.

Det er svært ikke at give Niels Flemming Hansen ret allerede inden han har afleveret sit indlæg. For samfundsansvar har vi og udskældt – det bliver vi konstant.

Meget er gennem tiderne forsøgt for at øge respekten for erhvervet og for at opnå lidt anerkendelse for det samfundsansvar, som vi påtager os. DTL har fremstillet reklamefilm og ITD har kørt en længere og kostbar image kampagne.

Effekten har ikke været målbar. Vi får stadig daglig skæld ud af samfundet – i disse tider primært for at være miljøsyndere.

Men et er medier og “folkemunde”. I det enkelte kundeforhold er der i langt de fleste tilfælde tale om gensidig respekt og anekendelse mellem vognmand/chauffør og kunde. 

Niels Flemming Hansen er sit partis transportordfører og hans far er tidligere transportminister. Så det bliver uden tvivl en kompetent mening, vi får at høre når vi mødes til generalforsamling.
 

CO2 fortrængningsbidrag

Oliebranchen har indført et nyt begreb: CO2 fortrængningsbidrag.

Leverandører af brændstoffer er i 2020 forpligtiget til at reducere CO2-udledningen fra brændstofferne med 6 %.
I praksis har brændstofleverandøren kun 2 muligheder for at opfylde reduktionsforpligtelsen. De kan enten blande mere biodiesel, i form af HVO, i diesel. Eller de kan indkøbe Upstream Emission Reductions (såkaldte UER’er).

Samlet set vurderes det at koste mere end 1 mia. kr. for brændstofleverandørerne at opfylde dette krav i 2020.

Olieselskabet OK pålægger derfor et CO2-fortrængningbidrag på 180 kr. på truck- og transportdiesel pr. 1000 liter. Beløbene er ekskl. moms. Bidraget er medregnet i  listeprisen.

Øvrige olieselskaber formodes at have indregnet et tilsvarende bidrag.

 

MAN løven brølede

Mandag aften 10. februar løftede MAN Truck & Bus sløret for sin nye lastbil-serie. Det skete i Bilbao i det nordlige Spanien.

Den nye MAN-model bliver næste led i den tyske lastbilproducent TG-serie, som er blevet solgt i mange forskellige varianter siden lancering i 2000. MAN peger på, at den største lastbil med løvehovedet har fokus på chaufførens behov og brugervenlighed. Den nye lastbil sætter ifølge MAN sætter nye standarder for fremtidens transportbehov, rummer nytænkende digitale løsninger og har fokus på sikkerhed.

Se en videopræsentation af den nye MAN her!

Hærvejsmotorvej – VVM undersøgelse er færdig

Vejdirektoratet er nu færdige med VVM-undersøgelsen af strækningen Give-Haderslev. 

VVM-undersøgelsen belyser flere alternative linjeføringer af en Ny Midtjysk Motorvej. Ialt er der undersøgt 6 alternative linjeføringer.

For transportvirksomheder med base i området vest og sydvest for Grindsted knytter der sig måske af hensyn til tilgængeligheden størst interesse til valget af linjeføring omkring Billund. 

Vejdirektoratet kommer ikke med en anbefaling til linjeføring men beskriver meget detaljeret konsekvenserne i hvert enkelt forslag. Se mere på www.vejdirektoratet.dk

Nedtælling til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling og indbydelse til medlemsfest er udsendt og bestyrelsen håber på samme solide opbakning til begge arrangementer, som der er tradition for.

Sidste frist for tilmelding til medlemsfesten er den 25. februar. Deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke tilmelding – man møder blot op!

Nyhedsbrev nr. 3 2020

Overenskomstfornyelse 2020

Arbejdsmarkedets partner har indledt forhandlingerne om overenskomstfornyelse.

For transportbranchen knytter dig størst opmærksomhed omkring chaufføroverenskomsten, som ATL og 3F er partnere i. Udmeldingerne fra parterne er indledningsvis som altid forsigtige.

Fra arbejdsgiverside peges der på, at det ganske vist er gået godt i Danmark i mange år. Men mørke skyer er trukket op i horisonten og fremtiden ser broget ud.

Medlemmerne af 3F Transport har afleveret 1600 ønsker til den kommende overenskomst. Ønskerne handler blandt andet om, at man skal kunne gå på arbejde uden at blive syg af det. Og at man skal kunne trække sig tilbage, når man har lyst – ikke når man er blevet syg.

Derudover mener man, at man har været løntilbageholdne siden 2010, så selvfølgelig skal man også have del i det opsving, der har været.

Under de seneste forhandlinger har social dumping fyldt meget, men det emne forventes ikke at fylde noget under disse forhandlinger, lød det fra parterne. Til gengæld ligger der en opgave hos Folketinget.

Ellers er optakten til forhandlingerne som den plejer.

Nyt fra Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen har udsendt udkast til bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Bekendtgørelsen ophæver bekendtgørelse nr. 1327 af 29. november 2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Udkastet til bekendtgørelsen er blandt andet en følge af direktiv 2018/645 om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort.
Se hoeringsportal.dk

 

Nye digitale kort og tungvognsnettet

DTL gør opmærksom på, at Vejdirektoratet for nylig har udgivet opdaterede udgaver af Tungvognsnettet i Danmark.
 
Kortet giver overblik over reglerne for kørsel med farligt gods, særtransport og modulvogntog samt oplysning om frihøjder og om de 91 rastepladser på motorvejsnettet og  de137 langs statsvejene.

Siden indeholder flere praktiske oplysninger, herunder f.eks. reglerne for dispensation for overhalingsforbundet på visse motorvejsstrækninger.

Et samlet kort for hele landet kan findes her
 
Siderne om erhvervstransport findes på https://www.vejdirektoratet.dk/

Forberedelserne godt i gang

Forberedelserne til foreningens generalforsamling og medlemsfest lørdag den 29. februar er godt i gang.

Indkaldelse til generalforsamling og indbydelse til medlemsfest udsendes i løbet af de kommende dage.

Har I allerede bestemt Jer for at deltage i medlemsfest lørdag aften er det måske en ide at reservere overnatning på kroen.

Hovborg Kro tilbyder nemlig rabat på overnatning:
 
Dobb. værelse kr. 725 (normalt kr. 890)
Enk. værelse kr. 550 (normalt kr. 735)           
Har du behov for et værelse kan du booke direkte hos kroen via dette link: www.hovborg-kro.dk

Nyhedsbrev nr. 2 2020

Har vi fået indført mindsteløn i Danmark?

I sidste uge præsenterede regeringen den længe ventede nye aftale, som skal forhindre løndumping på danske landeveje.

Aftalen betyder, at udenlandske chauffører skal have en timeløn svarende til den mest udbredte danske overenskomst på transportområdet, når de kører cabotagekørsel i Danmark.

Samtidig stilles der krav om, at danske vognmænd for at få licens til at køre gods i Danmark skal følge lønniveauet i den mest repræsentative overenskomst på området.

Om det så er godt eller skidt er svært at tolke:  DTL, 3F, ATL er ellevilde, Krifa og ASE er positive og KA er neutral. Men ITD er triste. 

Hent hele aftalen her – og vælg så selv om du skal være glad, trist eller ligeglad. Og bedøm selv, om du har tiltro til at de planlagte kontrolsystemer, der skal sikre at udenlandske chauffører, der kører i Danmark, får samme løn som deres danske kolleger, vil virke?

Kontingentopkrævning er udsendt

Foreningen har udsendt opkrævning på medlemskontingent for 2020.

Kontingentet andrager kr. 1500,00 + moms for hele året jvf. generalforsamlingsbeslutning.

Hvis der er ændringer til adresse eller kontaktoplysninger bedes det venligst meddelt til foreningen på mailadressen info@ravf.dk.

Arbejdsmiljø roadshow 2020

Så er det igen tid til nye, friske inputs til jeres arbejdsmiljøindsats. Kom og få viden og redskaber til at få styr på jeres arbejdsmiljø samt få nye, gode ideer til fremtidige arbejdsmiljøindsatser.

Fra den 20. januar 2020 og tre uger frem gennemfører BFA Industri v. Dansk Industri, CO-industri og Lederne møderækken: ”Arbejdsmiljø Roadshow 2020”

Møderne afvikles i tidsrummet fra kl. 12:00 – til 15:00. rundt om kring i landet, her i blandt den 30. januar ved Esbjerg Conference Hotel Stormgade 200, 6700 Esbjerg.

På møderne præsenteres en række af BFA Industris nye materialer til brug i jeres virksomheds arbejdsmiljøindsats og der sættes i år bl.a. fokus på sikkerhed ved krabarbejde.

Hent program med praktiske oplysninger her!

Klimaplaner

Miljødebatten og i særdeleshed dommedagsprofetier om jordens undergang fylder debatten og medierne.

Transportbranchen står igen for skud. De store brancheorganisationer har derfor hver for sig udsendt deres forslag til klimaplaner, der skal medvirke til at transportbranchen yder deres bidrag til, at regeringen kommer i mål med dens ambitiøse klimaplan 2030.

DTL har udsendt “Klimaplan for den danske vejgodstransport frem mod 2030“og
ITD har udgivet “Klimaplan vækststrategi 2030

Begge planer indeholder relevante forslag til yderligere begrænsning af udledningen og anvendelse af alternative energikilder.

Men overordnet må det gælde, at der ikke må være en tale om at danske transportvirksomheders konkurrenceevne forringes i forhold til andre lande, som er knap så ambitiøse.

Foreningen fornyr samarbejdsaftale med olieselskabet OK

Bestyrelsen har afholdt det årlige statusmøde med olieselskabet OK.

I forbindelse med fornyelse af aftalen er selskabet er gået med til at forhøje rabatten på listeprisen for medlemmer af foreningen.

Derudover siger prognoser, at selskabet igen i 2019 kommer ud med et solidt regnskabsmæssigt resultat.

Det betyder, at der igen i år formodentligt kan udbetales en bonus til andelshaverne.

www.ravf.dk kan du hente oplysninger om dine rabatmuligheder og samtidigt læse, hvorledes du får andel i bonus som andelshaver.

MF´er gæster RAV generalforsamling

På foreningens generalforsamling i Hovborg lørdag den 29. februar glæder bestyrelsen sig til at byde velkommen til MF Niels Flemming Hansen (K), der har lovet at komme tilstede og give et indlæg om aktuelle landspolitiske emner med betydning for vognmandserhvervet.

Niels Flemming Hansen er sit partis transportordfører og har sæde i Folketingets transportudvalg.

 

Nyhedsbrev nr. 1 2020

GODT NYTÅR!

Foreningen ønsker GODT NYTÅR til alle læsere af nyhedsbrevet!

Og visse tegn og prognoser kunne tyde på, at der for det kommende år bliver behov for de gode ønsker.

Vi kan begynde med at håbe på, at 2020 starter bedre, end 2019 sluttede. For nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det samlede transportarbejde, der beregnes i gods gange distance, faldt i tredje kvartal af 2019.

Faldet var på 7 procent, når man sammenligner med kvartalet før, og det samlede godsarbejde endte på 3,7 milliarder tonkm.

Fra olieselskaberne forlyder det at man budgetterer med en nedgang i  salget af brændstof i det nye år.

I transportbranchen er vi vant til at skulle holde “tungen lige i munden” og være parat til hurtig omstilling. For uanset hvor dygtige vi er og hvor stor kapacitet, vi er i stand til at tilbyde kan vi ikke flytte mere gods end markedet selv producerer.

Årsskiftet betyder samtidigt både lettelser og stramningen på landevejen: hastighedsgrænsen for lastbiler  øges fra 70 km/t til 80 km/t på visse lande- og motortrafikveje. Til gengæld træder de forhøjede og forhadte bødesatser ved farlige tekniske fejl ved køretøjet i kraft.

Uanset hvilke nye udfordringer det nye år måtte bringe, ser vi frem til samme solide kollegiale opbakning til foreningen og dens samarbejdspartnere i 2020!

Nye satser i 2020

Med indgangen til de nye år reguleres satserne for visse offentlige ydelser (dagpenge og G-dagsgodtgørelse) samt udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse.

Vær samtidig opmærksom på, at befordringsfradraget og befordringsgodtgørelsen falder i 2020.

Herunder er link til oversigter over de nye satser for dagpenge, G-dagsgodtgørelse samt satserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse og befordringsgodtgørelse.

Nye satser i den grænseoverskridende overenskomst

ATL og 3F Transport har tilpasset den grænseoverskridende overenskomst med de nye satser nævnt ovenfor. Der er indgået et protokollat om ændring af satserne for skattefri rejsegodtgørelse.

Hent protokollatet med de nye satser

Scania vandt i 2019

l 2019 blev der nyregistreret 4.474 lastbiler over 16 ton i Danmark. Det er 52 færre end i 2018. Scania øgede sin markedsandel fra 29,45 i 2018 til 33,53 i 2019. Også Mercedes-Benz og Renault Trucks fik også nyregistreret flere tunge lastbiler

I faktiske tal blev der skruet danske nummerplader på 1.500 Scania-lastbiler over 16 ton i 2019, mens Volvo trucks på andenpladsen fik nyregistreret 1.043. Mercedes-Benz tog trediepladsen med 780 foran MAN på fjerdepladsen med 716. DAF kørte ind på femtepladsen med 278 nyregistrerede lastbiler over 16 tons, mens Renault tog sjettepladsen med 94 og Iveco syvendepladsen med 64.

Scania ændrer design

Måske i småtingsafdelingen, men for Scania enthusiaster:

Efter aftale med Daimler AG, der var utilfredse med Scania’s serie-betegnelser, der begyndte med et stort “S”, har Scania flyttet sit S.

Sådan ser Scanias nye S-skilt ud

Foreningskalenderen

2020 er som bekendt skudår. Det udnytter foreningen så vi beder medlemmer om at sætte kryds i kalenderen til næste foreningsbegivenhed:
 

Generalforsamling og vognmandsfest

 
LØRDAG den 29. februar 2020 på Hovborg Kro

Nyhedsbrev nr. 20 2019

Klimatosseri

Transportbranchen bliver gang på gang hængt ud som den store miljøsynder. Det på trods af, at forskning i moderne motor teknologi gennem de seneste 10-15 år har medført en væsentlig reduktion af lastbilers udledning af drivhusgasser. I Danmark var den i 2017 nede på 4,5% af den totale udledning.

Derfor er det klimatosseri fra politikernes side, når man på denne ene side hænger branchen ud og på den anden side hindrer udbredelsen af HVO-Diesel og Co2 neutral biogas ved at pålægge væsentligt højere afgifter.
De fleste lastbiler kan uden videre køre på HVO-Diesel, men det er utopi at forestille sig, at transportkøberne vil betale vognmanden den merpris, som de ca. 6 kr. mere pr. liter brændstof medfører.

Vognmandsbranchen er som altid omstillingsberedt og villig til at investere, men vi skal vide om det i fremtiden skal være i gasdrevne biler, diesel baseret på vegetabilske olier eller animalsk fest – eller noget helt fjerde. Indtil da: stop skydningen mod transportbranchen.

Guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjer inden kørsel

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en række faktaark over de typiske alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge køretøjer samt en ’Guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel’.

I faktaarkene kan man læse, hvornår en fejl og mangel efter styrelsens opfattelse vil være at anse som en alvorlig sikkerhedskritisk fejl og mangel og dermed være omfattet af det forhøjede bødeniveau.

Se faktakaark og guide på Færdselsstyrelsens hjemmeside: HER

Julenyhedsmail fra Skifter Lastbiler

Årets sidste nyhedsbrev omhandler blandt andet vidensbanken Knowledge Hub. Her kan du blive klogere på relevante problemstillinger i lastbilbranchen ved at abonnere på Volvo Trucks’ store artikelsamling (gratis naturligvis).

Herudover får du adgang til den nye udgave af MidterStriben, Volvo Trucks’ transportmagasin og information om de kommende synsregler, der træder i kraft til september 2020. 

Læs nyhedsbrevet vis dette link: Skifter nyhedsbrev

Presseklip

I seneste udgave af Vognmandens Fagblad bringer journalist Claus Warncke et interview med foreningens formand.

Læs det HER

Nye regler om miljøzoner fra 1.7.20 – dispensation

Reglerne betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler ikke har adgang til København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, med mindre de har monteret et partikelfilter.

For dieseldrevne tunge køretøjer på 3,5 tons eller derover, gælder følgende trinvise regler i miljøzonerne:

Fra 1. juli 2020

 • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere.

Fra 1. juli 2022

 • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller senere.

Hvis dit køretøj ikke opfylder reglerne, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter.

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde undtage lastbiler og busser fra kravet om partikelfilter. Dispensationer gives kun for en afgrænset periode.

Se om du kan få dispensation og hvordan du søger: HER

Glædelig jul!

Foreningens ønsker alle læsere af nyhedsbrevet

                   
                   

Nyhedsbrev nr. 19 2019

Slut med skandaler – nye etiske regler i speditionsbranchen

Brancheorganisationen Danske Speditører har lavet et sæt etiske regler, der stiller krav til speditørerne og til de vognmænd, der er underleverandører til speditørerne.

Nogen vil sige, at det var på tide for speditørerne bliver ofte skudt i skoene, at de er den indirekte årsag til at der opstod en “Padborg sag”.

De nye etikregler – Code of Conduct – betyder bla., at danske speditører forpligter vognmændene til at kræve og kontrollere, at regler om køre-, hvile- og fritid overholdes samt til at der stilles basale og ordentlige overnatningsfaciliteter til rådighed.

Det er gode tiltag – både menneskeligt overfor de chauffører, der færdes her i landet i hvidpladebiler og for trafiksikkerheden. Og samtidigt bør det medføre, at den samlede transportbranche kan stige lidt i generel omdømme.

Det naturligvis frivilligt om speditøren vil benytte sig af og overholde de etiske regler. Derfor kan man have sine tvivl om effekten. Motivationen ligger måske først og fremmest i et krav fra transportkøberne. Følger der ydermere lidt penge med, så speditøren føler sig motiveret til at købe lidt bedre og dermed dyrere ind, kan det jo være vi slipper for mere “breaking news” om skandaleforhold.

Tilbageskridt for trafiksikkerheden

Vejdirektoratet lukker ved udgangen af 2019 de trafikantrettede apps Trafikinfo, Vintertrafik og TrafikkenHovedstaden. Vintertrafik lukkede allerede den 1. oktober. Disse apps har hidtil være meget benyttet af chaufførerne til at holde øje med bilkøer eller vej- og vejrforhold på ruten.
 
Fremover vil Vejdirektoratet i højere grad sende data om trafiksituationen til private udbydere af gps-apparater og navigationsudstyr. Vejdirektoratet oplyser, at skiftet i en kort periode kan føre til udfordringer, fordi de private udbydere ikke altid kan levere trafikoplysninger i samme tempo som direktoratet.

Det er uheldigt at chaufføren nu skal slå op på en hjemmesiden www.trafikinfo.dk for checke om ruten er farbar eller om der er udsigt til dårligt føre.

Til gengæld får man på samme hjemmeside oversigt over tvangsruter for farlig gods transporter, modulvogntogsvejnet, særtransporter og rastepladser.

Pas på med skattefri rejsegodtgørelse

Skattestyrelsen har stor fokus på området med udbetaling af skattefrie godtgørelser. Når en arbejdsgiver udbetaler skattefrie rejsegodtgørelser, har arbejdsgiveren ansvaret for at kontrollere, at samtlige betingelser for udbetaling er opfyldt.

Der en række grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt. Hvis ikke de basale betingelser er opfyldt, og arbejdsgiveren ikke har overholdt sin kontrolforpligtigelse, kan der være udvist forsømmelighed.

I en sag gav Landsskatteretten Skattestyrelsen medhold i, at en arbejdsgiver skulle hæfte for skattekravet i op til 10 år, hvis denne udviste forsømmelighed.

Læs mere>>

Frauenparkplätze?

I en tid, hvor man ser flere og flere eksempler på unisex, går en brancheorganisation for den danske vejgodstransport nu tilsyneladende en anden vej.

Man indbyder nemlig til en spændende netværksdag eksklusivt for transportbranchens kvinder – bl.a. med optræden af en kvindelig standup komiker. 

De relativt få kvindelige chauffører, der er beskæftiget i transportbranchen er generelt respekteret som mindst lige så kompetente som deres mandlige kolleger. Så anerkendelse er på sin plads. Ligesom den er det for deres mandlige kolleger.

Arrangementet er gratis for alle (kvinder).

Nyhedsbrev nr. 18 2019

Morskab på Mortens aften

Igen i år var der stor opbakningen til foreningens efterhånden traditionsrige Mortens aften arrangement.

Godt 80 medlemmer og ledsagere var fredag forsamlet i den store sal på Hovborg Kro hvor andestegen og et righoldigt tilbehør blev nydt og hvor Alex Bødiker førte forsamlingen gennem en festlig og morsom musikalsk rejse tilbage fra 50-erne og et godt stykke op i tresserne.

Bestyrelsen glæder sig over den store interesse for arrangementet, hvor man mødes og dyrker det kollegale fællesskab på tværs af såvel alder som kørselsspecialer.

Når der ofte udtrykkes generel beklagelse over manglende sammenhold i branchen er opløftende at opleve, at det ikke er tilfældet når gode kolleger samles i RAV.

Flere vognmandsvirksomheder og lastbiler på vejene

DTL har opdateret statistikken for antallet af vognmandsvirksomheder og vognmandstilladelser.

Tallene er fra oktober måned i år, og det bemærkes, at udviklingen med et faldende antal virksomheder er vendt efter 2017 og specielt i 2019, oplyser vognmandsorganisationen.

I 2018 voksede antallet af vognmandsvirksomheder fra 4.876 til 4.944 eller med 1,4%, og i 2019 voksede antallet til 5.233 eller med 5,8%.

Samtidig voksede antallet af vognmandstilladelser fra 35.064 i 2017 til 35.462 i 2018 eller med 1,1% og i 2019 til 35.798 eller med 0,9%.

Slut med CD-rom ved virksomhedskontrol

Færdselsstyrelsen er langt om længe trådt et skridt længere ind i den digitale tidsalder.

Hvis din virksomhed er udtaget til kontrol, skal du nu med virkning fra den 1. november 2019 indsende data digitalt via e-Boks.

Det sker, fordi Færdselsstyrelsen fra denne dato ikke længere modtage data indsendt på DVD eller CD-Rom.

Der er dog to data-typer, som fortsat skal indsendes fysisk til virksomhedskontrol. Det drejer sig om analoge køreskiver og udprintede strimler. Det anbefales dog, der der også fremsendes en elektronisk kopi af disse i tilfælde af kontrol.

Vejledning vil fremgå af indkaldelsesbrevet.

Fejbetjening af tachografen.

Det sker, at en chauffør glemmer at sætte tachografen på hvil ved arbejdstids ophør, hvorefter der registreres “Andet arbejde” indtil næste morgen – eller i en hel weekend.

Vil man forsøge at undgå en bøde for fejlbetjening, er det vigtigt, at chaufføren laver en udskrift fra tachografen i umiddelbar forlængelse af fejlbetjeningen og hvorpå han beskriver fejlen.

Denne udskrift skal chaufføren medbringe i 28 dage, hvorefter udskriften skal opbevares i virksomheden i 1 år.

Så husk at printe – hellere en gang for meget end en gang for lidt!

 

Nyt APV-værktøj gøre det lettere at sikre et godt arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har lanceret et nyt APV-værktøj, der gør lettere og hurtigere for virksomhederne at komme i gang med at lave deres arbejdspladsvurdering (APV).

APV-værktøjet guider virksomheden gennem hele APV-processen og indeholder tjeklister og hjælp til både at finde arbejdsmiljøproblemer og konkrete løsninger.

Det er stadig et krav, at medarbejderne deltager i hele APV-processen, men man bestemmer selv, hvordan man vil gribe det an. Man kan fx udsende et spørgeskema til medarbejderne, inden man går i gang med at vurdere, om der er problemer i arbejdsmiljøet, som skal løses. 

Værktøjet er udviklet til små virksomheder med 1-9 ansatte, men kan bruges af alle, der ønsker at få bedre styr på arbejdsmiljøet.

Læs mere på: Arbejdstilsynets APV-værktøj

Nyhedsbrev nr. 17 2019

Krigstrommerne rumler
Chaufførernes vrede og frustration over loven, der fra årsskifter medfører væsentligt forhøjede bødesatser til vognmand og chauffør ved fejl ved køretøjet, vokser dag for dag.

Facebookgruppen ”Nu stopper lastbilen” består af over 8.000 chauffører fra hele landet og de er klar til at blokere julehandlen ved at parkere deres lastbiler på strategiske steder. 

Mange branchefolk har formodentligt længe utålmodigt ventet på at de store brancheorganisationer DTL, ITD – og 3F ville komme på banen.

Nu er ITD så langt om længe i medierne og opfordrer transportministeren til at stoppe den kommende lovændring, inden den træder i kraft den 1. januar 2020. Begrundelsen for ændringen er usaglig og udokumenteret, og de nye bøder vil ramme transporterhvervet helt urimeligt hårdt, lyder det fra ITD.

Transportministeren forsvarer sig med at  chaufføren kun straffes for fejl og mangler, hvis chaufføren ved eller på grund af konkrete omstændigheder burde vide, at køretøjet har fejl og mangler. Så chaufførernes frustration må skyldes misforståelser!

Færdselsstyrelsens direktør maner i et interview med DTL Magasinet ligeledes til ro.

Chauffør gruppens første planlagte punkt aktion blev en fuser, men måske er det alligevel en god ide at købe julegaverne i god tid?
Nyt værktøj til Tonny
Normalt skal kraner være større og større. Men Tonny Sørensen Kranservice i Esbjerg er gået et skridt den anden vej og har netop taget et eksemplar af verdens første serieproducerede bæltekran fra Palfinger i brug.

Og “Crawler”, som Palfinger har døbt den kompakte kran, lever op til sit navn: den er ekstrem kompakt og manøvredygtig og kan kravle ind, hvor normalt løftegrej må give op.

Den lille kraftkarl vejer i standardudgaven 20 t. og er kun 1,9 m. bred men har en rækkevidde på 21,5 m og en løfteevne på 52,6 mt.

Ny vejledning om køre- og hviletid fra TVS
I nyhedsmail nr. 16 omtalte vi en ny vejledning om køre- og hviletid fra Færdselsstyrelsen.

Nu har TungVognsSpecialisten ApS udgivet deres egen komplette brugervenlige vejledning.

Køre- hviletidsreglerne er kendt af alle i branchen, men alligevel er de i det daglige ofte genstand for diskussioner, chauffører eller vognmænd imellem. Hvordan er det f.eks lige: Kommer bøden, hvis man kommer til at køre  4 timer og 43 minutter uden pause – eller er det ved 4 timer og 44 minutter?

En komplet vejledning i de komplicerede regler kan ikke sammenfattes på et enkelt stykke papir. Men de 58 sider som TungVognsSpecialisten anvender er letlæselige og med gode illustrationer.

Find håndbogen her>>
Tilbud om ny fleksibel servicekontrakt fra VOLVO
Volvo Trucks introducerer en ny fleksibel servicekontrakt – Volvo Flexi-Guld-kontrakten. Der er tale om en ny forbrugsbaseret servicekontrakt, hvor de månedlige gebyrer tilpasses det faktiske kilometertal. Det betyder, at transportvirksomhederne får større fleksibilitet til at tilpasse deres drift til markedsforholdene og efterspørgslen


 
Næste foreningsarrangement: Mortensaften på kroen
Foreningen har udsendt indbydelse til en begivenhed, der efterhånden er blevet en tradition:

Mortensaften på Hovborg Kro, der i år fejres et par dage for tidligt, nemlig fredag den 8. november 2019.

Som traditionen byder, står menuen på Mortensaftensand og risalamande.

Underholdningen er lagt i hænderne på Alex Bødiker, kendt fra “Willys Kaffeklub”.

Nyhedsbrev nr. 16 2019

Brådne kar i transportbranchen
“Det er helt tydeligt, at branchen ikke selv kan rydde op i de brodne kar”, udtaler Jan Villadsen, formand, 3F’s Transportgruppe til TVSyd. Og det underbygger han med at nævne, at der på bare en måned er faldet kæmpebøder, domme og fængsel til 10 storsyndere i transportbranchen, der alle er fanget i politiets tungvognskontroller.

Nu undlader Jan Villadsen heldigvis at nævne “Den danske transportbranche”, for i de 10 sager optræder blot en dansk vognmand, der havde fusket med førerkort.

Dermed er adressen forkert og generaliseringen irrelevant når 3F i overskriften mere eller mindre uudtalt retter kritikken mod danske vognmænd og 3F`s egne chauffør medlemmer. Derfor er der kun et middel mod de brådne kar i transportbranchen – mere effektiv og målrettet myndighedskontrol på vejene.

Danske vognmænd med danske omkostninger har ingen chance for at konkurrere mod udlændinge, der kører cabotage i Danmark. Det har vi for længst erkendt.

Men vi skal ikke finde os i, at de også snyder.

Læs 3F’s resume af de mange sager på TVSYD
Hæder til Vejen Kommune
ITD har for første gang uddelt prisen som Årets Transportkommune på et netop afholdt medlemsmøde i Middelfart. Det er første gang, ITD kårer den kommune i landet, der gør mest for vejgodstransporten. Kåringen af Årets Transportkommune skal sætte fokus på, at gode kommunale rammevilkår for vejgodstransporten er med til at skabe vækst og velstand for hele landet. Kåringen fremkommer som resultat af en undersøgelse af fire områder: Investeringer i det lokale vejnet; Faciliteter og Kapacitet – herunder parkering, rastepladser, veje til modulvogntog, grønne tiltag, regulering af parkering og adgang til erhvervsområder; Udlicitering og udbud; Samt regler, regulering og politik.

Det er velfortjent, at Vejen Kommune modtager hæderen – kommunen er ligeledes aktiv indenfor sikring af bedre trafiksikkerhed.  
Ny vejledning om køre- og hviletid
Færdselsstyrelsen har udarbejdet den første del af vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet. Første del omhandler reglerne i køre- og hviletidsforordningen, hvor anden del, som forventes udarbejdet i løbet af 2020, omhandler reglerne om installation og brug med videre af takografen i takografforordningen samt køre- og hviletidsbekendtgørelsen.

Vejledningen er dermed opdateret med de ændringer af sanktionerne ved overtrædelse af køre-og hvile-tidsforordningen, som blev indført i juni 2017.

Vejledningen er offentlig tilgængelig på  www.fstyr.dk, og bliver ajourført løbende af Færdselsstyrelsen i takt med, at yderligere fortolkningsbidrag måtte blive fastlagt af bl.a. EU-Kommissionen og domstolene. 
Nyhedsmail fra Skifter Lastbil A/S
Skifter Lastbil A/S har udsendt deres efterårsnyhedsmail med aktuelle tilbud og link til den nyeste udgave af “Midterstriben” – Volvos online nyhedsmagasin.
Sæt kryds ved næste foreningsarrangement
Igen i år inviterer foreningen medlemmer med ledsager til fejring af Mortensaften på Hovborg Kro.

Som traditionen byder står menuen på Mortensaftensand og risalamande.

Underholdningen sørger en velkendt sønderjysk entertainer for. Det er over 10 år siden han sidst gæstede foreningen til vognmandsfesten – nu synes vi, det er på tide at han kommer igen.

Sæt derfor kryds i kalenderen den 8. november 2019 – indbydelse udsendes til medlemmer inden længe.

Nyhedsbrev nr. 15 2019

RAV medlemmer dyrkede anderledes logistik
RAV studietur 2019 er netop afviklet med 39 deltagere i bussen, der havde RAV medlem Allan Rasmussen som en sikker og hensynsfuld chauffør.

Ved første stop skiftede deltagere fra bus til båd, der førte os på havnerundfart i Hamborg. Havnen håndterer årligt knap 8 mio. containere (TEU) svarende til godt 32.000 enheder pr. arbejdsdag.  Det kræver et effektivt logistikapparat – specielt da havnen jo er placeret midt i en storby med knap 2 mio. indbyggere.

Dernæst kom der luft under vingerne, da gruppen besøgte AIRBUS fabrikkerne vest for Hamburg. Igen fik vi et indblik i en imponerende logistik, da de enkelte flydele fremstilles på forskellige fabrikker – fortrinsvis i Europa – for derefter at blive fragtet rundt med gigantiske transportfly eller skibe til de enkelte samlefabrikker.

Endelig fik vi demonstreret hvordan den store Østersøby Rostock med tilhørende havneby Warnemünde er blomstret op efter afslutningen af DDR tiden for 30 år siden. Gode veje og en velfungerede havn imponerede os alle.

Undervejs blev der selvfølgelig tid til hyggeligt kollegialt samvær.


 
Danske lastbiler transporterer mere i Danmark
Godstransporten med danske lastbiler fortsatte i andet kvartal den stigning, der har været i gang siden sidste år.

Det oplyser Danmarks Statistik på baggrund af de indberetninger, vi alle er lidt trætte af at skulle bruge tid på at indsende.

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler steg tre procent i andet kvartal sammenlignet med kvartalet før og endte på 4 milliarder tonkilometer, når der korrigeres for sæsonudsving.

Stigningen skyldes ifølge Danmarks Statistik, at den nationale transport steg fem procent, mens den internationale transport faldt tre procent. Fire femtedele af de danske lastvognes transportarbejde er nationalt.

Stigningen fastholder den opadgående trend, der har været i danske lastvognes transportarbejde siden tredje kvartal sidste år.
Kan du bruge tilskud til udvikling af IT?
Nu har SMV:Digital har åbnet for en ny pulje, så du igen kan søge om tilskud til digital omstilling i din virksomhed.

SMV:Digital er Erhvervsstyrelsens støtteordning, der har til formål at fremme IT-udviklingen i danske SMV-virksomheder. Tilskudspuljen kan bruges til at købe privat rådgivning hos SMV:Digitals korps af godkendte rådgivere. Din virksomhed kan søge om en tilskudsvoucher på enten 100.000 kr. eller 25.000 kr. For mere information om vilkårene, herunder medfinansiering, læs mere på SMV:Digitals side. Du kan også hente en skabelon, så du kan få indtryk af, hvilke informationer du skal have med, når du ansøger.
Kend dine muligheder med løntilskuds- og fleksjobbere
Har man mulighed for at beskæftige en medarbejder med løntilskud, gør man både virksomheden og medarbejderen en tjeneste.

Men mange tror fejlagtigt, at det alene er kommunen der står for alt det formelle når man ansætter en medarbejder i løntilskud eller som fleksjobber. Men du skal også være vaks og have styr på både kontrakt og vilkår.

Foreningen opnår uafhængighed
Fra den 1. oktober 2019 står foreningen på egne ben. Den associeringsaftale som foreningen indgik med ITD i 2012 i forbindelse med etableringen af “Ribe Amt Vognmandsforening af 2012” ophører nemlig.

Foreningen er taknemmelig for den interesse og støtte som ITD’s daværende bestyrelse og ledelse viste foreningen ved etableringen og i dens første leveår. Den var betydningsfuld for at opnå “fast grund under fødderne”.

Men nu fremstår RAV endelig som en hel uafhængig vognmandsforening, der er åben for alle, der opfylder vedtægternes betingelse for medlemskab.

Det medfører samtidigt, at foreningen fremover ikke er bundet men har mulighed for at samarbejde på tværs med partnere som bestyrelsen vurderer tjener medlemmernes interesser bedst.

Bestyrelsen benytter lejligheden til at udtrykke glæde over den loyale opbakning man konstant oplever fra medlemmerne.

Nyhedsbrev nr. 14 2019

Tør du tage en løstrailer?
Som tidligere omtalt anvender de danske myndigheder nu EU’s kontrolliste som grundlag, når man checker de tunge køretøjer ved vejsidekontroller.

Fra den 1. januar skærpes bødekravene væsentligt, hvis kontrollen afslører fejl ved køretøjet. Hidtil har det kostet chaufføren 1.000 kroner, mens vognmanden eller ejeren er sluppet med en bøde på mellem 1.000-3.000 kroner, hvis et køretøj er blevet stoppet, og der er blevet konstateret alvorlige fejl og mangler i forhold til sikkerheden. Med lovforslaget, der træder i kraft 1. januar 2020, hæves bøden for ejeren eller vognmanden i førstegangstilfælde til 10.000 kroner, mens chaufføren straffes med en bøde på 5.000 kroner. Hvis føreren og ejeren af køretøjet er den samme person, vanker der som udgangspunkt kun én bøde.

Det er klart, at vognmanden har ansvaret for at han eget materiel er  iorden og til enhver tid opfylder lovens krav.

Tilsvarende må det overordnet være ejeren af en “løstrailer”, som vognmænd flytter i 100-vis af hver dag, der må svare for, at vognmanden kan stole på, at han ikke overtager defekt materiel, der risikerer at give ham en bøde.

Hvordan sikrer vognmanden sig lige det?
Overgangsperioden er i gang
Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, og den vil gælde for alle lønmodtagere på det danske arbejdsmarked.

Inden loven træder i kraft vil optjening og afholdelse af ferie blive omfattet af en overgangsordning. Overgangsordningen løber fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, og ferie som lønmodtagere optjener i overgangsperioden vil blive ”indefrosset”. Det betyder, at feriemidlerne ikke kan udbetales eller afholdes. Formålet med indefrysningen er, at arbejdsgiverne undgår at skulle udbetale ferie optjent i overgangsperioden samtidig med, at de skal udbetale ferie til den nye samtidighedsferie.

I praksis betyder det, at man som arbejdsgiver skal indberette feriemidler optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 (overgangsordningen) til en ny fond, ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” under Lønmodtagernes Dyrtidsfond. De indefrosne feriemidler bliver udbetalt til lønmodtageren, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Anvender du lønbureau har du formodentlig fået oplyst nye koder til brug ved lønadministrationen.

ATP har udgivet en lille 3 min. animationsfilm, der fortæller (næsten) alt, hvad man har brug for at vide – se den på http://film.atp.dk/den-nye-ferielov

Reglerne for beskatning af indefrosne feriepenge er lidt forskellige for timelønnede med eller uden overenskomstdækning og funktionærer. Du kan se et skema med overblik her!
Indekstal for 2. kvartal
Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastvognskørsel for 2. kvartal 2019 udgør 106,39, hvilket er et fald på 0,65 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. I forhold til 2. kvartal 2018 er det en stigning på 0,82 pct.

Se indekstallene her!
 

Nyhedsbrev nr. 13 2019

Bødeblokken sidder løst
Det er ikke blevet lettere for vognmandsbranchen at udføre deres erhverv uden at risikere at havne på bødeblokken.

Risikoen for at være tvunget til at holde døgnhvil uden for de markerede båse på rastepladsen hænger over hovedet på de chauffører, der overnatter ude i ugens løb. I de første fire måneder af 2019 blev der givet 2.088 bøder for lastbilers ulovlige parkering på rastepladser langs motorvejene.

Dernæst har Færdselsstyrelsen skærpet kontrollen med tunge køretøjer på vejene. Det sker på baggrund af direktiv 2014/47/EU, der finder anvendelse fra den 20. maj 2018, og som bl.a. fastsætter nye krav til antallet af vejsidesyn. Det betyder, at styrelsen i samarbejde med politiet årligt har en målsætning om at kontrollere cirka 5000 danske og udenlandske køretøjer.

De mest forekommende fejl ved vejsidesyn er f.eks. fejl på køretøjers bremser og dæk samt lysende kontrollamper, der indikerer fejl ved f.eks. motorstyring eller ABS-bremser. 
 
Lang EU-kontrolliste til brug ved vejsidekontrol
Flere medlemmer har allerede oplevet at blive udtaget til vejsidekontrol med deres køretøj.

Checklisten, som er udfærdigt af EU er lang – 85 sider med adskillige kontrolpunkter.

Hvis betjenten finder fejl ved køretøjet kategoriseres de som “Mindre”, “Væsentlige” eller “Farlige”.

Vurderes en fejl som farlig udstedes der kørselsforbud.

Se checklisten og studer, hvorledes evt. mangler kategoriseres her!
 
Årets studietur
Foreningen har udsendt invitation til årets studietur. Turen køres i år i tidsrummet 19. – 22. september.

Efter besøget på AIRBUS Defence & Space og turen ud i rummet under sidste års studietur er turen nu kommet til AIRBUS fabrikkerne i Hamburg, hvor de kæmpestore fly til civil persontransport bygges.

Herefter går turen langs den tyske Østersøkyst til Rostock, hvor vi bl.a. får indblik i, hvorledes omfattende infrastruktur forbedringer virker og hvorledes gammelt og nyt spiller sammen.

Som altid bliver der tid til udflugter og kollegialt samvær.

Se programmet her – og tilmeldt dig gerne med det samme her

FDL holder møde om bremser
FDL inviterer til bremse-møde på lørdag den 24. august på Hejse Kro ved Fredericia.

Mødet indledes kl. 09.00 og slutter omkring middagstid. Med den debat, vi på det seneste har oplevet, opfordrer FDL vognmændene til at møde op, ikke mindst fordi mødet vil afsløre, hvor let det egentlig er at undgå de evindelige bremse-problemer. Mødets hovedpunkt bliver et indlæg af bremsespecialisten René Lundegaard. René er en af Danmarks førende eksperter på området, og han vil orientere om, hvad den enkelte vognmand kan/bør gøre for at have styr på påhængskøretøjernes bremser. Desuden vil FDL orientere om risiko-elementerne. Desuden vil politiassistent Kaj Klaustrup fra Tungvognscenter Øst være til stede med en bremsestand.
DEKRA afholder jobmesse
Tirsdag d. 24. september åbner DEKRA igen dørene op til deres Jobmesse i Vejen. Man tilbyder arbejdsgivere en gratis stand på messen. Til Jobmessen kan I møde en række nyuddannede og erfarne chauffører, der søger nye udfordringer i transportbranchen. Flere end 1.500 havde tilmeldt sig  deres Jobmesse i april og over 100 vognmænd deltog i alt på 7 lokationer. 

Mangler du chauffører og har lyst til at være med så kontakt konsulent Malene Markvardsen på tlf. 31 63 28 70 eller Malene.Markvardsen@dekra.dk og reserver en gratis stand.

Nyhedsbrev nr. 12 2019

Velkommen til ny transportminister
Det er skik og brug, at de store transport brancheorganisationer ønsker en nyudnævnt transportminister tillykke med jobbet.

På denne plads skal der således også lyde et velkommen til Benny Engelbrecht, der fra i går er nyudnævnt minister – den 13. minister på denne post siden årtusindskiftet.

Der er således ikke tradition for at ministeren holder længere end gennemsnitligt knap 1 1/2 år. Men det er værd at hæfte sig ved – og måske glæde sig over – at transportbranchen denne gang får sin egen mister, som ikke samtidig er bolig- og byggeminister.

Bekymringen kan være, at regeringens sats på elbil-området og grøn flytrafik vil fylde for meget i forhold til andre opgaver, der trænger sig allermest på og som gør livet besværligt for vognmandsbranchen.

Trængselsproblemer og behovet for ledige P-pladser er det branchen har størst behov for at få løst på kort sigt.

Men Engelbrecht er valgt i Sønderborg kredsen og må derfor formodes at vide, hvordan en lastbil ser ud og  være bekendt med branchens behov. Forventningerne til hans indsats er derfor foreløbigt høje og positive.

Årets studietur
Foreningen udsender inden længe invitation til årets studietur. Turen køres i år i tidsrummet 19. – 22. september.

Efter besøget på AIRBUS Defence & Space og turen ud i rummet under sidste års studietur er turen nu kommet til AIRBUS fabrikkerne i Hamburg, hvor de kæmpestore fly til civil persontransport bygges.

Herefter går turen langs den tyske Østersøkyst til Rostock, hvor vi bl.a. får indblik i, hvorledes omfattende infrastruktur forbedringer virker og hvorledes gammelt og nyt spiller sammen.

Som altid bliver der tid til udflugter og kollegialt samvær.

Arrangement støttes med en donation fra FDE-fonden på kr. 25.000.

 
Husk ansættelsesbeviset
Alle medarbejdere, der er ansat for mere end én måned, og som arbejder mere end 8 timer pr. uge, har krav på et ansættelsesbevis. Der er en lang række krav til, hvad der skal fremgå af ansættelsesbeviset. Kravene fremgår enten direkte af overenskomsten eller af ansættelsesbevisloven. Ansættelsesbeviset skal bl.a. oplyses om arbejdssted, arbejdstid, løn, varighed, opsigelsesregler og overenskomstforhold. Medarbejdere omfattet af ATL-overenskomsten skal senest den anden hverdag efter ansættelsesforholdets start have et ansættelsesbevis. Medarbejdere omfattet af andre overenskomster kan have andre frister. Det er derfor vigtigt at tjekke de enkelte overenskomster. Er medarbejderen ikke omfattet af en overenskomst, følger man ansættelsesbevisloven. Der er fristen én måned. Det vil sige, at medarbejderen senest én måned efter ansættelsens start skal have udleveret et ansættelsesbevis. Sker der ændringer i eksisterende medarbejderes ansættelsesforhold, skal der enten laves et nyt ansættelsesbevis eller laves en tilføjelse til det eksisterende bevis. Der gælder de samme frister som ovenfor.
 

Det historiske hjørne
Om 4 år kan medlem af foreningen HLH Transport i Glejbjerg fejre 100 års jubilæum.

Firmaet ejes og drives i dag af Hans Lage Hansen og tilbyder distributions- og kurerkørsel samt oplagring.

Vognparken omfatter 7 trækkende enheder.

Se nogle klip og billeder fra firmaets historie her!
God sommer!
Agurketiden står for døren og redaktionen af nyhedsbrevet holder sommerferie.
 
Vi er tilbage i august og ønsker alle læsere en god sommer!
 

Nyhedsbrev nr. 11 2019

Pension var ikke kedeligt
Formanden måtte bevilge forlænget mødetid, da foreningen torsdag havde indbudt til medlemsmøde med emnet pension.

For spørge- og diskussionslysten var stor, men de 2 indlægsholdere Brian Sandbæk, Sandbæk Finans og Christian Hammer fra Revisionsfirmaet KRH ApS kunne svare på det hele.

Udover en masse gode råd om pensionsplanlægning for såvel ejerledere og ansatte bød indlæggene desuden på en gennemgang af skatteregler for selskaber, VSO og PSO ordninger.

De 2 indlægsholdere formåede på beundringsværdig vis at formidle såvel stoffet som svarene på de mange spørgsmål på en letforståelig måde.

Det betød at alle deltagerne i aftenens medlemsarrangement kunne gå hjem med et værdifult udbytte og inspiration til at få styr på nogle af de spørgsmål, der melder sig for selvstændige vognmænd.

Læs et lille referat fra mødet: Her!
Nye satser for vejbenyttelsesafgift
Vejbenyttelsesafgiften i Eurovignette-landene Danmark, Luxemburg, Holland og Sverige ændres per 1. juli 2019 til at følge seks euronormkategorier ved køb af vignetter med gyldighed længere end en dag.

Udenlandske lastbiler kan vælge at betale pr. måned, uge eller dag. Alle dagsbilletter stiger med 50 procent til 12 euro. Euronorm 5 og 6 stiger ikke uanset akselantal. Har man betalt vejbenyttelsesafgift i ét af de fire lande, har man også betalt for at køre i de andre lande. Se satser via dette link: Vejbenyttelsesafgiften fra 1. juli 2019 for lastbiler i Danmark
 
Trafiksikkerhed i Vejen Kommunen
Vejen kommune orienterer om, at der er afsat midler til en 2 minus 1 vej mellem Vejen og Andst, en dobbeltrettet cykelsti syd om Askov (med tilskud fra Cykelpuljen) og til de vestvendte ramper ved Vejen Ø, hvor arbejdet jo er godt igang.

Læs mere om Vejen Kommunes trafikplaner og indsats for trafiksikkerhed her!
Udvidet kørselsforbud for lastbiler i Tyskland i juli og august
DTL minder om, at der er forbud mod lastbilkørsel på udvalgte motorveje og forbundsveje i Tyskland på lørdage i tidsrummet ml. kl. 07 og 20 i hele juli og august.

Forbuddet gælder for lastbiler med en tilladt totalvægt på over 7,5 tons. 
  
Det tyske transportministerium har lavet denne oversigt, hvor man kan se på hvilke veje, kørselsforbuddet gælder.

Det historiske hjørne
Ribe Amts Vognmandsforening og de lokalforeninger, som gik forud for sammenlægningen har alle en lang historie.

Mange branchefolk samler på veteranlastbiler og ofte går snakken om forholdene fra før vor tid.

Nyhedsbrevet vil fremover i “Det historiske hjørne” bringe nogle beretninger og billeder fra dengang før verden gik af lave. Materialet stammer først og fremmest fra Aage Melgaards omfattende samlinger og hans interesse for historiske perler.

Denne gang har Aage fundet et link til en udsendelse, hvor foreningens tidligere formand Jens Peter Jensen, Nordenskov fortæller om sin forretning – en alsidig lokal vognmandsforretning som løste mangeartede opgaver gennem et århundrede.

Se interviewet med Jens Peter Jensen: HER!

Nyhedsbrev nr. 10 2019

Valgkamp uden transport og trafik?
Indtil videre fylder miljø- og indvandrerpolitikken mest i den langstrakte valgkamp forud for folketingsvalget den 5. juni.

Derimod hører vi ikke meget om de opstillede partiers forslag til transport- og trafikpolitik. Det er forventeligt men alligevel uforståeligt, for begge områder er jo væsentlige for et velfungerede samfund.

Lidt er der dog kommet frem: Mette Frederiksen har meldt ud, at Socialdemokratiet vil ændre på den 112 mia. kroners trafikplan, som regeringen og Dansk Folkeparti enedes om for noget tid siden. Dermed er der udsigt til at – hvis hun får magt til det – vil flytte nogle milliarder anlægskroner fra asfalt til skinner. Det vil næppe gaven hverken vores branche eller samfundet som helhed.

Dernæst er der nok ingen tvivl om, at det kribler i fingrene hos rød blok for at skærpe kravene til miljøzoner og lægge yderligere afgifter på transport.

Skulle resultatet blive, at rød blok får magt som de har agt og vejtransporten rammes af yderligere restriktioner og afgifter, der fordyrer transporten, er det i sidste ende forbrugerne, der må til lommerne.  Men vi kommer i første omgang til at finansiere merudgifterne.
Pension er kedeligt
Pension er kedeligt – men trods alt noget vi alle håber en gang at få brug for.

Emnet er kompliceret og skattereglerne endnu mere. Hvordan er man dækket af det offentlige, hvis man mister erhvervsevnen og er det nok at spare op i sin egen virksomhed?

Disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på når Brian Rosendahl Sandbæk, Sandbæk Finans og Christian Hammer fra Revisionsfirmaet KRH ApS gæster os på kroen torsdag den 13. juni, hvor foreningen inviterer til forårets medlemsmøde.

Invitation udsendes til medlemmer senere på ugen.

Intelligent takograf fra den 15. juni 2019
Fra 15. juni 2019 skal alle nyregistrerede køretøjer, der er omfattet af køre- og hviletidsreglerne, være udstyret med en intelligent takograf.

Det er registreringsdatoen for køretøjet, der er afgørende for, om køretøjet skal være udstyret med den nye intelligente takograf. Den nye intelligente takograf fungerer som den digitale (den nuværende) takograf, men har derudover nogle nye funktioner – bl.a:

Den er forbundet til det globale satellitnavigationssystem og registrerer køretøjets position ved arbejdsperiodens påbegyndelse og afslutning samt ved hver tredje times kumulerede køretid.

Den  er udstyret med kommunikationsudstyr, der giver myndighederne mulighed for tidlig fjernafsløring af mulig manipulation eller misbrug.

VDO har lavet en lille præsentationsfilm, der i billeder viser de nye funktioner i deres version 4.0 – se den her!
VOLVO og RENAULT forhandler med kanon resultat
Autohuset Vestergaard-koncernen har netop offentliggjort årsrapporten for 2018. Koncernen kom ud af 2018 med et overskud på DKK 135,5 mio. før skat mod et overskud i 2017 på DKK 103,3 mio. Omsætningen i koncernen steg i samme periode med 13% til DKK 3,7 milliarder. Resultatet er koncernens hidtil bedste. Koncernen har i 2018 beskæftiget 780 medarbejdere.
Lastvogne og busser
Autohuset Vestergaards aktiviteter omfatter bl.a. salg og service af Volvo- og Renault-lastvogne samt service af Volvo-busser og MAN-lastvogne mv. Overskuddet før skat udgør i 2018 DKK 62,3 mio. mod DKK 39,0 mio. i 2017. Omsætningen er i 2018 steget med 16% til DKK 663 mio.

Nyhedsbrev nr. 9 2019

Valgkamp & foreningsfrihed
Det er blot 3 dage siden, at der blev udskrevet valg til Folketinget og mange er måske allerede trætte af at høre kandidaterne skændes og love guld og grønne skove i vanlig stil. For showet kommer til at stå på i godt 3 uger endnu.

Men der er alligevel grund til at interessere sig for valgresultatet.  For sammensættes det nye Folketing anderledes end i dag så magtbalancen tipper – hvilket det foreløbigt tyder på – kan det få stor betydning for vort erhverv.

Så derfor viderebringer vi en invitation til Vælgermøde, hvor emnet, der skal diskuteres er foreningsfrihed og retten til at vælge sin egen firmapensionsordning.

De deltagende folketingskandidater er:

Niels Flemming Hansen (K)
Anni Matthiesen (V)
Troels Ravn (S)
Karina Lorentzen (SF)

Mødet holdes i eftermiddag hos virksomheden Dansk Transport Emballage – se indbydelse/program her!

Der er fri adgang for alle og virksomheden er vært ved en grillpølse og øl/vand
Regeringsudspil til bekæmpelse af social dumping
Regeringen nåede inden der blev udskrevet valg at komme med 63 forslag – herunder en stribe til blandt andet bekæmpelse af social dumping og unfair konkurrence.

Udspillet kommer at oven på den skandaløse Kurt Beier-sag fra Padborg, der inspirerede et enigt Folketing til at nedsatte det såkaldte Padborg-udvalg for at finde løsninger, der kunne imødegå den massive sociale dumping, unfair konkurrence og spekulation i omgåelse af regler.

Udvalget mener, der er er brug for en bedre balance mellem beskyttelse af den fri bevægelighed på den ene side og urimelige konkurrencevilkår gennem uordnede forhold og omgåelse af reglerne på den anden side.

Det kræver balance gang for EU lægger som bekendt stor vægt på uindskrænket konkurrence og fri bevægelighed.

Læs forslaget og bedøm om udvalget har fat i det rigtige – her!
Chaufføraflønning 1. maj og Grundlovsdag

3F/ATL overenskomsten:
Presserende arbejde kan begge dage udføres efter kl. 12 og afregnes da med en overtidssats svarende til: 1, maj: første 3 timer som 1.-3. overtime – øvrige med højeste overtidstillæg Grundlovsdag: Alle overtimer efter højeste overtidstillæg
Krifa/ITD-A overenskomsten: 1. maj er almindelig hverdag Grundlovsdag er en hel overenskomstmæssig fridag.
Datatilsynet kom på besøg I efteråret 2018 var Datatilsynet på tilsynsbesøg hos Taxa 4×35. Besøget resulterede i et bødekrav på 1,2 mio. kr. Det giver en god indikation af, hvordan tilsynet fremover vil vurdere og taksere overtrædelser af databeskyttelsesforordningen og kan også bruges som tjekliste til egne processer inden for databeskyttelse.

Læs mere!

Kontakt venligst foreningskontoret, hvis du ønsker rådgivning til at sikre dig.
Slut med IVS’er
Det betyder, at der fra og med den 15.4. ikke længere kan stiftes nye IVS’er. Det betyder også, at der fra og med denne dag kan stiftes nye ApS’er for 40.000 kr. – i modsætning til 50.000 kr. som hidtil. Og så betyder det, at at eksisterende IVS’er skal omregistreres til et ApS (med en kapital på mindst 40.000 kr.) senest om 2 år. Ellers vil selskaberne blive sendt til tvangopløsning.

IVS’er stiftet med en indskudskapital på kr. 1,00 har bl.a. været populære i transportbranchen og mange af selskaberne har haft en meget kort levetid.

Nu bliver der lidt “rabat” på indskuddet i et APS uden at kapitalkravet er uoverskueligt f.eks. ved stiftelse af en vognmandsforretning.
RAV & foreningsfrihed
Som tidligere omtalt i nyhedsbrevet er der fra forskellig side bestræbelser i gang for at få dom for, at staten skal sørge for at foreningsfriheden skal beskyttes så ingen privatpersoner eller virksomheder kan tvinges til mod deres vilje at underlægge sig en overenskomst oprettet af organer, man ikke identificere sig med.

ITD Arbejdsgiverforening har med dette formal få øje lagt sag an mod staten og en gruppe af selvstændige vognmænd har ligeledes stævnet ikke blot staten med også 3F. Sidstnævnte fordi man benytter sig af ikke lovlige kampmidler til at tvinge virksomheden til at underskrive en lokaloverenskomst med fagforbundet.

Bestyrelsen i RAV ønsker at understrege, at foreningen ikke deltager i gruppesøgsmål, idet man overlader det til ITD-A og den selvstændige gruppe af uafhængige vognmand af forfølge søgsmålene.

Nyhedsbrev nr. 8 2019

Højere hastighed for lastbiler skaber sikker trafik
Loven om forøgelse af hastighedsgrænsen for tunge køretøjer på landeveje og motortrafikveje til 80 km/t er endelig blevet vedtaget.I transportbranchen er man enige om, at det er fornuftigt, at lastbiler og personbiler kan “følges ad” i trafikken, så risikoen ved hasarderede overhalinger formindskes.

Både Rådet for Sikker Trafik og Rigspolitiet har advaret imod lovændringen. Det vidner om uvidenhed om de faktiske forhold. For mange chauffører føler sig presset til at overskride den nuværende hastighedsgrænse for at få trafikken til at glide – ofte med en fartbøde som resultat. Så lovændringen vil i praksis betyde, at nu kan chaufføren yde sit bidrag til mere flydende og sikker trafik uden samme risiko for repressalier. Hvis han vel og mærke husker at overholde de nye fartgrænser!

Måske skulle kritikerne hellere koncentrere sig om risikoen ved elektriske løbehjul eller den forslåede mulighed for at tillade 16-årige at føre knallert 45?
 
Pjece om ny ferielov
I forbindelse med overgangen til en ny ferielov har Dansk Erhverv lavet en infopjece, der kort forklarer overgangsordningen og nogle af de nye ferieregler, der kommer til at gælde fra den 1. september 2020.
 
Pjecen har samlet svar på nogle spørgsmålene om den nye lov og er tænkt som et overblik over de nye regler til medarbejderne, og kan derfor tilrettes af den enkelte virksomhed i forhold til layout og indhold.

Materialet ligger frit tilgængeligt på Dansk Erhvervs hjemmeside her!
OK tjener over 1/2 mia. kr. i 2018
OK-koncernen præsenterede for nylig et koncernresultat på 517 mio. kr. før skat i 2018. Overskuddet er på niveau med sidste års rekordresultat, hvilket anses som meget tilfredsstillende. Samlet set lyder omsætningen for 2018 på mere end 9,7 mia. kr. mod sidste års 8,2 mia. kr.

Og når det regner på præsten drypper det på andelshaverne – se hvor meget OK’s kunder, som har tegnet et andelsbevis får udbetalt i bonus pr. l. indkøb brændstof i 2018 her!
Kampagne på VOLVO “Classic Blue” program
Det gælder på biler, der er ældre end 48 md.
 
Så er prisen 350.- pr. md ved 1 olieskift årlig og 700.- pr. md ved 2 olieskift årlig.
  Classic Blue kontrakter omfatter:       # Serviceeftersyn             # Olieskift på motor inkl. oliefiltre         # Udskiftning af By-pass filter og brændstoffiltre     # Evt. ventiljustering (følger Volvos foreskrifter)     # Evt. udskiftning af Ad-blue filter          # Kontrol af batterier            # Kontrol af bremseslidtage            # Kontrol af lufttryk i dæk                           På biler, hvor der er tegnet en Classic Blue, opnår man desuden: 25% rabat på alle reservedele, når der udføres reparationer på et SKIFTER værksted  
20% rabat på værkstedstimelønnen, når der udføres reparationer på et SKIFTER værksted
Kontakt: Rene Poulsen
ærkstedschef,Esbjerg
Tlf: +45 76 14 04 80 – Direkte: +45 88 27 94 00
Søg tilskud til digitale løsning
Har du planer om at indføre digitale transporthjælpeværktøjer (transportplanlægning, automatisk fakturering e.l.) kan du nu ansøge om tilskud på 100.000 kroner til rådgivning om digital omstilling via SMV:Digital, der er et program for Små og Mellemstore Virksomheder (SMV). Tilskudspuljen på 12,7 millioner kroner udmøntes efter først til mølle-princippet og lukker senest den 10. juni 2019. Programmet for digital omstilling indeholder en række spændende tilbud, hvor der f.eks. kan søges tilskud til:

Privat rådgivning:  
Her kan du ansøge om tilskud til indkøb af privat rådgivning, der hjælper dig til at gennemføre en digital omstilling af din virksomhed. Du kan ansøge om 100.000 kroner til indkøb af privat rådgivning til forløb, potentiale afklaring og implementering. Der er krav om egen medfinansiering.
Kontakt Erhvervshus Sydjylland: Hanne Gulløv  tlf. +45 25 50 53 03
 
Velkommen til nyt medlem:
Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

Brdr. Christensen, 6731 Tjæreborg

Nyhedsbrev nr. 7 2019

Hvor skal krydset sættes?

Der lægges op til kampvalg til bestyrelsen i ITD, når foreningen afholder sin generalforsamling lørdag den 6. marts i Horsens.

Flere nye kandidater har meldt sig på banen og efterfølgende skal den kommende bestyrelse vælge en ny formand.

Det skønnes at ca. halvdelen af medlemmerne i Ribe Amts Vognmandsforening har stemmeret på generalforsamlingen – øvrige medlemmer må nøjes med at overvære begivenheden uden stemmeret.

2 af de opstillede kandidater har hjemmebane i det gamle Ribe Amt. Redaktionen af nyhedsbrevet har derfor bedt de 2 lokale kandidater om en programerklæring, så de stemmeberettigede er lidt “klædt på” hjemmefra.

Der er tale om

Christian S. Madsen, S. Chr Sørensen A/S, Skodborg – læs interview her
Ole Velbæk, Lundegaard Transport, Esbjerg – læs interview her

Suverænitet

Vores suverænitet skal ikke krænkes!

Den udtalelse kommer når selvstændigheden udfordres.

Storbritannien siger det med eftertryk når de starter et BREXIT, så det giver dønninger i resten af Europa.

Verdenshistorien er fyldt med eksempler på, at en nation, et folk eller en region sætter sig til modværge, hvis de føler deres suverænitet truet.

På det smallere plan kan det være enkelte personer, en landsby eller en virksomhed, der er udsat for en fjendtlig overtagelse, der klatrer på barrikaderne.

Det er måske ikke altid klogt, for konsekvenserne kan være alvorlige når overmagten er for magtfuld.

Men ønsket om suverænitet er skabt af sammenhold og så skal den forsvares – også i en forening.

Nyhedsbrev nr. 6 2019

Danske lastbiler transporterer mindre

De danske lastbiler kørte ikke med helt så meget gods i 2018 som tidligere. Lastbiler med danske nummerplader transporterede således 3,4 pct. mindre gods i 2018, når man sammenligner med året før. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Transporten måles i antallet af ton gods, og hvor langt lastbilerne har kørt.

Tilbagegangen i 2018 dækker over, at der har været færre kørsler i Danmark, mens transporter internationalt ligger nogenlunde på niveau med sidste år. Den internationale kørsel med danske lastvogne går hovedsageligt til nabolandene Sverige, Norge og Tyskland.

Statistikernes udmelding om tilbagegang nationalt kommer formodentlig ikke som en overraskelse for en del vognmænd, som i efteråret oplevede faldende aktivitet.

Derimod er det nok sværere at gennemskue årsagen: Er en større del af kørslen ovetraget af udenlandske vognmænd, er det den tørre sommer og landbrugets problemer – eller er det det samlede erhvervsliv, der oplever en vækstpause efter at det er gået fremad stort set siden finanskrisen blev overstået for ca. 8 år siden?

Under alle omstændigheder er der grund til at skærpe årvågenheden og værre parat til tilpasning med kort varsel.

RAV bestyrelse har konstitueret sig

Efter den nyligt afholdte generalforsamling har foreningens bestyrelse konstitueret sig således:

Formand: Frede Matzen, Ribe (generalforsamlingsvalgt for en 2-årig periode i 2018)
Næstformand, Tonny Sørensen, Esbjerg
Kasserer: Jan Lillegaard, Ølgod
Sekretær: Aksel Junker, Hejnsvig

Yderligere oplysning fremgår af www.ravf.dk

RAV kalenderen 2019

Bestyrelsen har fastlagt arrangementskalenderen for 2019 og medlemmer bedes sætte kryds ved flg. datoer:

13. juni: Medlemsmøde med emnet “Pension”
19. – 22. september: Studietur
8. november: Mortensaften på kroen

Derudover er det planen at invitere medlemmer på virksomhedsbesøg hos en af foreningens samarbejdspartnere ca. medio august måned.

Gratis stand på jobmesse

D. 8. og 9. april åbner DEKRA igen dørene op til deres Jobmesse i Vejle og Vejen. Mangler virksomheden chauffør arbejdskraft, er der mulighed for at være repræsenteret på messen.

Jobmesser en unik mulighed for at møde topmotiverede chauffør-kadidater – og dermed en mulighed for at finde virksomhedens kommende medarbejder.

Kontakt Malene Markvardsen og book en stand i Vejle d. 8. april og/eller i Vejen d. 9. april på  tlf. 31 63 28 70 eller malene.markvardsen@dekra.dk

Super Dæk service samler alle nedbrud èt sted

Super Dæk Service har valgt at samle koordinationen af alle virksomhedens servicevogne i et callcenter. Det nye Breakdown Servicecenter har en målsætning om, at kunderne ikke må vente i telefonen mere end to minutter, og at en servicevogn senest skal være på vej 15 minutter efter at kunden har ringet ind.

Når callcentret får et opkald fra en kunde, kan medarbejderne altså lynhurtigt se, hvilke montører, der er tættest på – og om der er en specialist i nærheden, der har kompetencer til at klare den specifikke opgave. Det er dog også muligt at bestille montører til opgaver med en lidt længere tidshorisont.

Læs mere om om 24-7 breakdown service: Her!

Nyhedsbrev nr. 5 2019

RAV Generalforsamling – opbakningen igen i top!

Efter en kort udflugt til Varde i det forgangne år, kunne formanden Frede Matzen, Ribe i lørdags igen byde velkommen til årets generalforsamling i de velkendte rammer på Hovborg Kro.

Og igen kunne formanden og bestyrelsen glæde sig over solid opbakning fra medlemskredsen, så selskabet tillige med indbudte gæster udgjorde knap 50 veloplagte deltagere.

Det gode sammenhold glæder naturligvis formanden for foreningen, der i årets løb er vokset til at tælle 94 medlemsvirksomheder:

“Jeg glæder mig igen over, at foreningsåret har været præget af ro, stabilitet og en positiv medlemskreds, der alle på den ene eller anden måde bidrager til forenings eksistens og jeg oplever altid sammenhold, godt humør og interesse for sagen, når vi mødes”, sagde Frede Matzen bl.a. i sin formandsberetning.

Hent og læs hele Formandsberetningen

Læs referat af generalforsamlingen: Her!

Populært gensyn med Jacob Chr. Nielsen

Årets gæstetaler på foreningens generalforsamling var i år direktør i Erhvervshus Sydjylland Jacob Chr. Nielsen, der gav et indlæg med overskriften “Transportbranchens udfordringer – set lidt på afstand”.

Og at dømme efter reaktionerne fra selskabet var det et populært gensyn med manden, der gennem seks år var administrerende direktør i  ITD og som i sin tid ydede en uvurderlig støtte til etableringen af Ribe Amts Vognmandsforening i den nye 2012 udgave.

Jacob Chr. Nielsens indlæg, der kom rundt om nogle af branchens aktuelle udfordringer, gav anledning til en livlig debat og et fortjent bifald til en oplagt indlægsholder.

Læs resume af Jacob Chr. Nielsens indlæg: Her!

Medlemsfest med nye toner

Medlemsfesten, som traditionen tro afholdes lørdag aften i forbindelse med forenings årlige generalforsamling gav i år såvel festudvalget som kroens personale sved på panden.

For krosalen rummer maksimalt 160 personer og da tilmeldingerne løb op i 151 deltagere, hvilket er ny rekord, kom logistikken på prøve, da de feststemte gæster skulle bænkes.

De nye toner blev leveret af orkesteret OS3, der for første gang skulle forsøge at leve op til de traditioner, der er skabt om et brag af en RAV-fest!

Og da dansegulvet konstant var fyldt op, bestod det nye orkester til fulde prøven!

Takket være gavmilde sponsorer var der rigeligt med præmier til de mange, der var heldige at vinde i det traditionelle “Sanghæftelotteri”.

Nyvalg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen var Asger Sørensen, Tonny Sørensen og Lars Dahlmann. Lars Dahlmann havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille.

Valghandlingen gav derefter genvalg til Tonny Sørensen og Asger Sørensen og nyvalg til Erling Lauridsen, Grindsted.

Anders Bennedsen, Vejen blev valgt til 1. suppleant, Peter Bøgh, Ribe som 2. suppleant.

Velkommen til nye medlemmer

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nye medlemmer:

AH Fragt A/S, 6600 Vejen

Henrik Skov Christensen ApS, 6705 Esbjerg Ø

TL Transport, 6710 Esbjerg V

Nyhedsbrev fra Skifter Lastbiler

Har du lyst til at opleve Dynafleet, Volvos professionelle flådestyringssystem? Eller er du allerede bruger af systemet, og ønsker at udnytte de andre optioner, der findes?

Resten af året tilbyder Skifter Lastbiler 3 måneders gratis abonnement på pakker, som du ikke allerede benytter.

Læs mere om tilbuddet og øvrige aktuelle tilbud i Nyhedsbrev fra Skifter Lastbiler

Chauffør lønnen er steget pr. 1.3.19

iht. overenskomst mellem ATL og 3F reguleres chaufførlønningerne pr. 1.3.19.

Samtidigt steg tillægget “Særlig opsparing” fra 3,4% til 4% af den ferieberettigede løn.

Dermed går den nuværende 3-årige overenskomst ind i det sidste år inden den opsiges med henblik på fornyelse pr. 1.3.20.

Hent Lønoversigt pr. 1.3.19

Nyhedsbrev nr. 4 2019

RAV Generalforsamling – indkaldelsen er udsendt

Bestyrelsen har udsendt indkaldelse til året generalforsamling, som i år afholdes på Hovborg Kro lørdag den 2. marts.

Samtidigt indbydes til den traditionsrige medlemsfest, hvor der er tradition for god mad, højt humør og en festlig svingom.

Har man personale og har man ikke fået holdt julefrokosten, er der lejlighed til at invitere evt. ansatte med til festen.

Tilmelding til festen bedes ske senest den 27.2.19.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke tilmelding – man møder blot op.

Kendt ansigt på generalforsamlingen

Årets gæstetaler på foreningens generalforsamling er i år direktør i Erhvervshus Sydjylland Jacob Chr. Nielsen, der giver et indlæg med overskriften “Transportbranchens udfordringer – set lidt på afstand”.

Jacob behøver næppe nærmere præsentation – gennem seks år var han administrerende diretør i  ITD, hvor hans markante resultater vakte betydelig opmærksomhed og respekt.

Senest har Jacob Chr. Nielsen været tilknyttet Universal Transport og Universal Flytteforretning som administrerende direktør.

Pas på på rastepladserne

Som bekendt er bøde niveauet ved parkering udenfor de afmærkede båse på rastepladserne ved afholdelse af døgnhvil steget betragteligt efter nytår. Dette følger af vedtagelsen af “Lov om ændring af færdselsloven”. Samtidigt har Færdselsstyrelsen overtaget kontrollen.

Men ikke nok med at bøden er forhøjet til kr. 2.040 – er køretiden opbrugt og der ikke er ledige pladser på selve parkeringsområdet kan man blive tvunget til at parkere på til- eller frakørselsramper. Det udløser en tillægsbøde på kr. 1.000.

Et medlem, der for nyligt var tvunget ud i denne situation og som måtte inkassere bøde + tillæg advarer imod at bruge den sidste køretid inden man er sikker på at kunne holde på bødefrit område.

Konsekvensen er naturligvis, at effektiv udnyttelsen af materiellet indskrænkes og rentabiliteten dermed forringes. Der med er der valg mellem pest eller kolera!

Ny vejledning om skattefri diæter

SKAT har lanceret en ny hjemmeside for transportvirksomheder, der søger om skattefri rejsegodtgørelse

Det er arbejdsgiverens ansvar at kontrollere og godkende, at den ansattes rejse opfylder kravene for at få skattefri rejsegodtgørelse. Man skal altid tjekke, at der er de nødvendige oplysninger i rejsedokumentationen. Hvis der er fejl i dokumentationen, kan den ansatte risikere at skulle betale skat af rejsegodtgørelsen.

Hvis du følger disse fire punkter, et du hjulpet godt på vej:

 • Tjek de fire krav til rejsen: Rejsen varer mindst 24 timer, midlertidigt arbejdssted, ingen overnatning på egen bopæl og erhvervsmæssigt formål
 • Kontrollér rejsedokumentationen
 • Beregn de faste satser
 • Indberet rejsegodtgørelsen

Et eksempel på et udfyldt skema for skattefri rejsegodtgørelse kan findes her

Man skal dog ikke i vejledningen forvente at finde konkrete oplysninger om, hvor langt chaufføren skal overnatte fra hjemmet for at man kan være sikker på, at SKAT godkender den skattefri udbetaling. Det beror som hidtil på SKAT’s egen vurdering.

Læs mere på skat.dk/transportvirksomheder-rejse

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

Askov Vognmandsforretning v/Jacob Kibsgaard, 6600 Vejen

Nyhedsbrev nr. 3 2019

Dårligt politisk varebilshåndværk

Det nye varebils lov træder i kraft om mindre end 5 mdr.

I disse dage fokuserer pressen på pakkepost branchen, hvor systematisk konkursplanlægning er en fast disciplin. Det undrer nok ingen i transportbranchen og var vel også baggrunden for, at der blev vedtaget et tillæg til godskørselsloven, som pålægger varebilsvognmænd og -førere nogle forpligtelser, der har til formål at sikre”ordnede forhold”.

Loven har dog et kæmpe kattehul, da transport af pakker mindre end 11 kg er undtaget.

Pakkemængden er enorm og stigende. Hvor mange af de 43.287 pakker, der hver dag ankommer fra Kina mon er over 11 kg? Elektronik, tøj m.v. som typisk handles på nettet vejer ikke alverden. Så myndighedskontrollen kan blive særdeles vanskelig. Det er nok tvivlsomt, hvor mange kontroller, der bliver kapacitet til, når en varebil med 250 pakker skal tømmes for at finde en enkelt pakke, der vejer mere end 11 kg.

Det forlyder, at mange af de eksisterende aktører i branchen får problemer med at søge en varebilstilladelse, da et af kravene er, at der ikke er gæld over kr. 50.000 til det offentlige.

Så mon ikke man vælger at tage chancen og køre uden i håb om, at den ene pakke på over 11 kg er godt skjult?

Foreningen fornyr samarbejdsaftalen med OK

I sidste nyhedsbrev skrev vi, at Olieselskabet OK igen i 2018 forventer at levere et solidt overskud og andelshaverne dermed er sikret i størrelsesordenen ca. 18 ø. pr. købt liter brændstof i bonus.

Selskabet gør opmærksom på, at bonusbeløbet endnu ikke er endeligt godkendt af bestyrelsen, men at det formodentligt bliver af samme størrelsesorden som forrige år.

www.ravf.dk kan du hente oplysninger om dine rabatmuligheder og samtidigt læse, hvorledes du får andel i bonus som andelshaver.

Den nye ferielov – kontakt din revisor

EU har vurderet, at den nuværende danske ferielov er i strid med EU-retten. Det er særligt periodeforskydningen mellem optjening af ferie (kalenderåret) og afvikling af ferie (efterfølgende 1. maj – 30 april), der strider med EU-retten.

Den nye ferielov medfører et behov for forberedelse på flere punkter for de danske virksomheder.

Det betyder et behov for forberedelse af, fx:

 • Ændring af lønsystemer og interne systemer i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie.
 • Ændring/oprettelse af politikker for ferieafholdelse, feriefridage, udbetaling af ferietillæg mv.
 • Vurdering og overvejelse omkring feriesaldi – skal de indbetales til den nye feriefond eller ej?
 • Den nye ferielovs betydning for regnskabsaflæggelsen i forhold til feriepengeforpligtelser.

Det er specielt overgangsperioden, som bl.a. indebærer at optjente feriepenge og ferietillæg i perioden 1.9.19 – 31.8.20 skal enten indefryses eller indbetales til Feriekonto, der kræver opmærksomhed.

Forhør evt. hos din revisor, hvordan du bedst håndterer den nye ferielov i din virksomhed.

Arbejdstilsynet har kig på arbejdstiden

Det er værd at kende til 11 timers-reglen og kravet om et ugentligt fridøgn, hvis man hører til blandt de transportvirksomheder, der er undtaget fra køre- og hviletidsreglerne.

Kontrollen med arbejdstidsreglerne for undtaget kørsel hører under Arbejdstilsynet. Og tilsynet har de seneste måneder haft fokus på, om reglerne bliver overholdt.

Det forlyder, at fagbevægelsen ligeledes er begyndt at interessere sig for, om en chauffør har haft flere arbejdstimer end reglerne foreskriver.

I overenskomster, der dækker chaufførarbejde, er der typisk tale om  max. 48 timer i gennemsnit over en reference periode, der er fastsat til 6 måneder.

Der er dannet kutyme for, at et fagforbund kræver en erstatning fra arbejdsgiver svarende til kr. 50.000 pr. tilfælde ved påstået overtrædelse af Arbejdstidsdirektivets regler.

Nyhedsbrev nr. 2 2019

Skal vi have et dansk BAG?

Der har i en del år været en løbende diskussion i branchen om, hvorvidt vi skal have et dansk BAG.

De fleste chauffører, som har kørt i Tyskland, har stiftet bekendtskab med det tyske “reservepoliti”, når de er blevet stoppet til kontrol af last og køre- og hviletid. Generelt har man gode erfaringer med denne form for kontrol. BAG patruljerer konstant på motorvejene og kender deres lus på gangen. Dvs. at har man været igennem kontrol nogle gang og alt er fundet i orden, letter man blot på hatten og BAG kører forbi.

Til gengæld får BAG fat i en del ulovligheder, så der er en stærkt forebyggende virkning.

I Danmark har de brådne kar gode muligheder for at slippe, når der ikke lige er razzia, som man ikke når at blive advaret om.

Derfor kunne en skærpet kontrol medvirke til at styrke det lige konkurrenceforhold.

Senest har Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen udtalt, at det vil være forholdsvis let at etablere et korps af kontrollanter, som har en særlig uddannelse i at kontrollere tunge køretøjer.

Desværre er han nok for optimistisk, for intet kan etableres i Danmark uden et omfattende bureaukrati og en mængde forbehold. Desuden har Politiet ikke ry for at ville dele opgaver med nogen.

Foreningen fornyr samarbejdsaftalen med OK

Bestyrelsen har afholdt det årlige statusmøde med olieselskabet OK.

I forbindelse med fornyelse af aftalen er selskabet er gået med til at forhøje rabatten på listeprisen for medlemmer af foreningen med yderligere 8 ø. pr. liter.

Derudover siger prognoser, at selskabet igen i 2018 kommer ud med et solidt regnskabsmæssigt resultat.

Det betyder, at der igen i år formodentligt kan udbetales en bonus til andelshaverne i størrelsesordenen ca. 18 ø. pr. liter.

Alt i alt betyder det, at man som medlem af RAV og med et andelshaverbevis i OK er sikret minimum kr. 1,80 pr. l. (incl. moms) som tilskud til brændstofregningen.

www.ravf.dk kan du hente oplysninger om dine rabatmuligheder og samtidigt læse, hvorledes du får andel i bonus som andelshaver.

Kald på din VOLVO

Nu er det ikke længere alene James Bond, der i gamle film kan fløjte sin BMW til sig.

VOLVO tilbyder nu Volvo Dynamic Steering with External Steering. Det betyder, at du kan kalde din bil til dig ved hjælp af fjernbetjeningen – spadsere ved siden af bilen, mens du styrer den eller lade den køre frem uden at du skal hoppe op og ned af kabinen.

Se, hvordan det virker på denne lille video: Volvo Dynamic Steering with External Steering

Kontingentopkrævning

Opkrævning på foreningskontingent for 2019 er på vej ud til medlemmerne.

Kontingentet for indeværende år er uændret kr. 1.500 + moms.

Har du i løbet af året ændret post- eller emailadresse, bedes du venligst sende en mail til info@ravf.dk med de nye oplysninger.

Dagpengesats 2019

Dagpengesatsen, som anvendes ved bl.a. sygedagpenge, VEU godtgørelse, G-dage m.v., andrager i 2019 maksimalt:

kr. 871 for en hel dag (i 2018 var satsen kr. 860)

Nyhedsbrev nr. 1 2019

GODT NYTÅR!

Foreningen ønsker GODT NYTÅR til alle medlemmer og læsere af nyhedsbrevet!

Et ønske om et godt nytår hører sig til på denne årstid for vi ønsker jo altid at det nye ubekendte år bliver mindst ligeså god – og gerne bedre – end det gamle.

Når det gælder temperaturen på erhvervsklimaet, er spørgsmålet om ikke vi får rigtig godt brug for de gode ønsker i det kommende år. Transportbranchen følger med konjunkturerne og transportbehovet bestemmes af forbrugere, industrivirksomheder og begivenheder ude i verden. Vi kan desværre ikke selv påvirke udbuddet af transportydelser, men kun stå parat til at løfte den mængde, der til enhver tid er tilstede.

Desværre har mange transportører efter sommerferien oplevet, at der ikke har været helt den samme fart på opgaverne, som vi har været vant til i tiden efter sidste finanskrise. Forklaringen er svær at finde og er ganske givet ikke entydig. For medierne er modsat fyldt med beretninger om arbejdskraftmangel, boligmangel og varsler om overophedning.

Derfor er der ingen sikre holdepunkter for, om man skal være på forkant og enten opruste eller nedruste sin forretning. Heldigvis er det ikke en helt ny situation for en branche, der er vant til at udvise fleksibilitet og indrette sig på kort sigt.

Velkommen til et nyt foreningsår 2019!

Nye satser i den grænseoverskridende 3F overenskomst

Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er forhøjet fra 1. januar 2019.

Derfor har ATL og 3F Transport tilpasset den grænseoverskridende overenskomst med de nye satser. Der er indgået et protokollat om ændring af satserne for skattefri rejsegodtgørelse.

Ny administration af VEU-midler

Den 1. januar 2019 overtager Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – AUB – udbetalingen af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring i forbindelse med al efter- og videreuddannelse.

Den nye ordning skal gøre ansøgningen og udbetalingen af VEU-godtgørelse mere enkel, så flere benytter sig af VEU-ordningen, når medarbejdere deltager i efter- eller videreuddannelse. VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når dine medarbejdere deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne og ikke har en videregående uddannelse. VEU udgør 100% af dagpengesatsen som i 2019 er kr. 871 om dagen.

Fremover ansøger I eller jeres medarbejder om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, samtidig med at medarbejderen bliver meldt til et kursus eller en uddannelse på efteruddannelse.dk. Efter uddannelsen er slut, får I automatisk pengene udbetalt fra AUB, uden I behøver gøre mere. Samtidig får I et brev i Digital Post, hvor I kan se grundlaget for udbetalingen eller et evt. afslag på udbetaling. Hvis grundlaget har ændret sig, skal I oplyse AUB om det.

Læs mere om udbetalingen af VEU:

https://indberet.virk.dk/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag/veu-godtgoerelse

Læs mere om VEU her:

http://www.veug.dk/Borger/VEU-godtgoerelse

Skattefri rejsegodtgørelse 2019

Med virkning fra 1. januar 2019 reguleres satsen for betaling af skattefri rejsegodtgørelse fra 498,00 kr. (2018) til 509,00 kr. pr. døgn.

Når en medarbejder rejser i forbindelse med arbejde, kan arbejdsgiveren udbetale en skattefri rejsegodtgørelse til medarbejderen, såfremt rejsen har en varighed af mere end 24 timer. For at der er tale om en rejse, er det en forudsætning, at medarbejderen har et midlertidigt arbejdssted, en sædvanlig bopæl og overnatter uden for hjemmet.

Det er arbejdsgiveren, som skal kontrollere, at alle betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med rejsens erhvervsmæssige formål og delmål, antal erhvervsmæssige rejsedage, herunder rejsens start- og sluttidspunkt og beregning af godtgørelsen, herunder hvilke satser der er brugt. Opfylder rejsen ikke betingelserne, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Også hvis arbejdsgiver ikke har ført kontrollen. Medarbejderen kan i stedet tage fradrag i sin skattepligtige indkomst.

For mere information om reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse se SKATs hjemmeside: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2242214

Foreningen fornyr aftale med Skifter Biler

Foreningen har fornyet samhandelsaftalen med Skifter Biler A/S, Aabenraa, Padborg, Herning og Esbjerg om servicemuligheder og tilbud.

Aftalen indebærer bl.a. rabat på timepriser (PHV/Trailer), rabat på lørdagstillæg, expres-service og bonusaftale.

Læs mere på www.ravf.dk/indkøbsaftaler.

Foreningskalenderen

Næste begivenhed i foreningskalenderen er Generalforsamling og vognmandsfest
LØRDAG den 2. marts 2019 på Hovborg Kro

Som altid holdes generalforsamlingen den første lørdag i marts så send venligst kryds i den nye kalender.

Nyhedsbrev nr. 22 2018

Politiker arrogance rammer igen transportbranchen

Kolding politikernes beslutning om at lukke Kolding Havn er et nyt arrogant anslag mod transportbranchen.

Ligesom man i årevis har vendt det blinde øje til når motorvejene sander til så transportbranchen må affinde sig med store effektivitetstab, lukker man nu med et pennestrøg en havn, som år efter år præsterer en stigende godsomsætning.

Dobbeltmoralen skinner tydeligt igennem, når alle politikerne gere vil bryste sig af at være “grønne” og giver indtryk af, de helst så al transport udført af jernbaner og skibe.

Havnen giver arbejde til rigtig mange af landsdelens vognmandsvirksomheder, som nu risikerer at godsmængden lander et helt andet sted. Ikke noget at sige til, at en af havnens store virksomheder, DLG er fortørnet – specielt, da man over de seneste år har moderniseret fabrikken for et 3 cifret millionbeløb.

Den planlagte lukning vil dog ikke blive gennemført uden kamp. DI Transport tager handsken op på vegne af havnens virksomheder.  Kolding Havn er jo ikke blot en havn for Kolding by, men en vigtig trafikforanstaltning for hele baglandets forsyningssikkerhed.

Så der er al mulig grund til at bakke Michael Svane og DI Transport op så vi kan bevare den anseelige godsmængde her i landsdelen.

7 gode skatteråd inden nytår

Foreningens eksterne revisor, BDO, Ølgod har listet 7 gode skatteråd som kan anvendes til at huske de muligheder, der er for at planlægge skattebetalingen – erhverv og privat – i 2018.

Indbetalinger til pension, 30% muligheden for selvstændige, bidrag til velgørende formål m.v. giver adgang til at skyde skatten eller få et regulært fradrag – check beløbsgrænser m.v.

Gratis billet til Transportmessen inden nytår

Torsdag den 21. marts til og med lørdag den 23. marts 2019 slår Skandinaviens største og førende transportmesse dørene op til transportmessen i Herning.Skynd dig at printe gratis adgangsbilletter til dig og dine medarbejdere. Efter nytår koster en adgangsbillet nemlig 100 kroner.

Print adgangskort her: http://webshop.transportmessen.dk/Webshop/Identification?id=181&languageId=1

Flere fejl skal tjekkes ved omsyn

Den 20. maj 2018 trådte nye EU-regler for periodisk syn i kraft. Reglerne betyder blandt andet, at flere fejl skal tjekkes ved et omsyn.

Politiet er nu ved vejside kontrollerne godt i gang med at anvende de nye regler, der bl.a. betyder at fejl ved køretøjet, der tidligere blev vurderet som bagatelagtige, nu medfører krav om omsyn.

Færdselsstyrelsen har derfor samlet en række eksempler på fejl, der fremover medfører krav om omsyn.

Se eksempler på fejl, som skal tjekkes ved omsyn her!

Flere medlemmer har desuden været udsat for, at Politiet kræver prøvestuds på alle køretøjets bremser som det er nævnt i synsvejledningen:

Bil og påhængs-/sættevogn til bil, der har trykluftbremsesystem og ALB, skal i trykledningen før og efter ALB-ventilen være forsynet med en prøvetilslutning udformet i overensstemmelse med international standard ISO 3583- 1982

GLÆDELIG JUL

Foreningen ønsker alle medlemmer og læsere af nyhedsbrevet en glædelig jul og et godt nytår!

Nyhedsbrev nr. 21 2018

De gode lo og de onde græd – eller?

Ved mandagens rådsmøde i EU har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) forhandlet rammerne for en ny Vejpakke på plads med EU’s øvrige transportministre i Rådet. Ministeren kalder resultatet “en stor dansk sejr!”.

De centrale punkter i den nye Vejpakke, som de europæiske transportministre er enige om:

 • De nuværende cabotageregler bibeholdes, men der indføres en karensperiode på fem dage for at bekæmpe systematisk cabotagekørsel
 • Der indføres cabotageregler for vejdelen af en kombineret transport.
 • Klare udstationeringsregler for chauffører.
 • Tidlig indførsel af den intelligente takograf til at skabe bedre muligheder for kontrol.
 • Opretholdelse af forbuddet mod hvil i førerhuset.
 • Regler for varebiler i international transport

Om resultatet er en stor dansk sejr, vil nok afhænge af den endelige fortolkning og en personlig vurdering hos den enkelte vognmand.

Hvis det viser sig, at den endelige vedtagelse af pakken lukker nogle smuthuller og i småtingsafdelingen, at der bliver mulighed for to forkortede ugehvil, der kan udnyttes i højsæsonen, vil det nok betyde en forbedring af vilkårene for den danske vognmænd.

Vel og mærke, hvis der følger en effektiv kontrol med pakken!

Vejen viser Vejen

Vejen kommune gør en aktiv indsats for trafiksikkerheden. Carl Jørn Schmidt er foreningens repræsentant i kommunens sikkerhedsudvalg, der afholder regelmæssige møder for at drøfte planlagte tiltag til forbedring af trafiksikkerheden.

På det seneste møde oplyste kommunen bl.a., at i 2019 forventes de vestvendte ramper ved Vejen Ø anlagt, ligesom man håber at påbegynde etableringen af en cykelsti syd om Askov. En undersøgelse har således vist, at der ikke kan findes plads til cykelstier langs Vejenvej-Maltvej. Derfor er der i år tegnet på 3 forskellige forslag til linieføring syd om byen. De tre linieføringsforslag sendes i høring i løbet af efteråret.

I 2018 afsluttedes sideudvidelsen af Grindstedvej, cykelstien mellem Holsted og Føvling, samt sideudvidelsen af Damgårdvej. Endvidere oplystes det at der desuden er fundet midler til at etablere en 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst.

Vil du vide mere – så klik ind på det direkte link til referater på Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg

Her finder du de fulde mødereferater.

Overvågning af chauffører

Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold er et komplekst område, hvor bl.a. de over-ordnede databeskyttelsesretlige regler, ansættelsesretlige regler samt kollektive overenskomster og aftaler har betydning for de behandlinger af personoplysninger, der sker på arbejdspladser og i fagforeninger, mv.

DATATILSYNET har derfor udgivet en glimrende lille vejledning “Vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold”, der bevarer en del af de spørgsmål, virksomheden måtte have, hvis man har ansat personale.

Her finder man f.eks. svar på, hvad det kræver af samtykke, hvis man offentliggør ansattes foto og evt. kontaktoplysninger på firmaets hjemmeside.

Læs også om GPS-overvågning af køretøjer, som mange transportvikrosmheder benytter sig af (s. 35).

Hent vejledning her.

Cyberkriminalitet rammer virksomheder

De fleste virksomheder har sammen med deres assurandør eller mægler godt styr på virksomhedens skadesforsikringer.

I dag er den største risiko dog ikke, at lager eller kontor brænder eller lastbilen totalskades.

Indbrud i virksomhedens IT system kan oprette uoprettelige skade, som kan true eksistensen.

Som virksomhed er der mange faktorer, man skal være opmærksom på i forhold til cyberkriminalitet. En af faktorerne er, at politiet har spor at efterforske. Nationalt Cyber Crime Center har sammen med Dansk IT udarbejdet en vejledning til virksomheder – “Forholdsregler Ved brud på it-sikkerhedssystemer”.
Læs mere og download hele vejledningen

Endelig: 80 km/t for lastbiler fra 2019

Den netop indgåede finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti indebærer at hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje.

Der er som følge af aftalen afsat de omkring 30 mio. kr., som skal finansiere en nedskiltning af hastigheden på de vejstrækninger, der ikke er egnet til den højere hastighedsgrænse.

Prisen er så at lastbiler samt lette og tunge vogntogs mulighed for at overhale på tosporede motorveje fremadrettet skal begrænses på yderligere 270 km af landets 2-sporede motorvejstrækninger.

Hvornår ændringerne reelt træder i kraft vil afhænge af, hvornår den nye skiltning er på plads

Nyhedsbrev nr. 20 2018

Så er der igen orden i geledderne

En af landets største transportkøbere Danish Crown har nu vist den del af transportbranchen, som benytter sig af udenlandske chauffører i udenlandske biler, hvor skabet skal stå.

Initiativet er stærkt foranlediget – og måske udelukkende af den grund – af mediestormen mod Kurt Beier. Usle boligforhold vil man ikke finde sig i, hvorimod man af gode grunde ikke blander sig i aflønningen af chaufføren. Der kræves blot, at chaufføren skal aflønnes med minimumslønsatsen i sit hjemland.

Det er selvfølgelig sympatisk at Dansh Crown sætter trumf på, så byggebranchen nu får kronede dage med på 8 uger at skulle indrette boliger til overnattende chauffører.

Men hvad hjælper det de chauffører, der så blot får besked på at campere på en rasteplads eller en tilfældig parkeringsplads? Og hvordan stiller kommunerne sig til en ansøgning om hotelbyggeri i et industrikvarter, hvor speditører eller vognmanden typisk har sin virksomhed?

DC fortjener selvfølgelig ros for initiativet, men denne branche har jo altid været kreativ og danske virksomheder med postkasse filialer i udlandet hører måske til de dygtigste af slagsen.

Se checkskemaet, som Danish Crown fremover vil anvende ved kontrol af transportleverandører: Kontrolskema

Læs erklæringen, som transportørerne skal underskrive: Transporterklæring

Husk registreringsattester og synsrapporter i bilen

Kører du til udlandet, skal du som udgangspunkt medbringe de originale registreringsattester for både motor- og påhængskøretøjer, idet de fleste lande vil kræve dette. Hvis du har en registreringsattest af den nye model, kan du nøjes med at tage del I af registreringsattesten med og beholde del II på kontoret.

Ved kørsel i Danmark kan man nøjes med en kopi.

Derudover skal man medbringe den seneste synsrapport og vejsidesynsrapport, hvis en sådan foreligger.

I Danmark, Norge og Sverige accepteres papirkopi eller elektronisk bevis for syn og vejsidesyn.
Du kan hente den seneste synsrapport her: http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/sider/soegning.aspx

De øvrige EU-lande kan kræve at få forevist den fysiske synsrapport.

Nyhedsbrev fra Skifter Lastbil

Det er 25 år siden den første Volvo FH rullede ud af produktionslinjen. Det fejrer Volvo Trucks nu med at markere tidspunktet for produktion af de første 1 000 000 producerede Volvo FH-lastbiler ved at sende en særlig ”25 edition” model på markedet.

Se en video af fødslen af ​​specialudgave jubilæumslastbilen – en hyldest til den ikoniske Volvo FH via link i Skifter Lastbils seneste nyhedsbrev, hvor der som sædvanligt findes mange særligt udvalgte tilbud.

Hent Nyhedsbrev SKIFTER Lastbil

Mortensanden fortæret

66 veloplagte medlemmer af RAV fejrede en rigtig hyggelig aften på Hovborg Kro med Mortensand på tallerknerne og en veloplagt Frode Munksgaard som indlægsholder.

Den solide tilslutning til dette arrangement nu 3. år i træk har motiveret bestyrelsen til straks at booke kroen til Mortensaften 2019 – den 8. november.

Ny digital vejledning om foder

Fødevarestyrelsens vejledning om foder fylder 421 sider!

Vejledningen omfatter også forhold som transportøren skal være opmærksom på så derfor kan der være behov for at vognmanden skal bladre alle over 400 sider igennem.

Men nu har Fødevarestyrelsen digitaliseret og samlet vejledning om foder og fodervirksomheder, så du nu kan søge på kryds og tværs i foderreglerne.

Man kan selvfølgelig også vælge at printe vejledningen, hvis man hellere vil blade. Men så skal der nok en frisk og hel pakke papir i printeren!

Find Fødevarestyrelsen hjemmeside, hvor du kan vælge at søge/bladre elektronisk – eller printe: Her!

Nyhedsbrev nr. 19 2018

Hvem gavner mediestormen?

Sjældent har vores branche fået så stor medieopmærksomhed som det har været tilfældet i den forgangne uge.

De fleste danskere, som færdes i fædrelandet, har i lang tid ikke kunnet undgå at bemærke udenlandske chauffører, som i dagevis camperer på rastepladser eller i industrikvarterer, tilbereder mad på kogeblus i vejsiden eller har vasketøjet hængende til tørre på fronthjelmen.

De fleste er vel også bekendt med, at disse chauffører via deres vognmænd og speditører udkonkurrerer deres danske kolleger ved at blive sat til at udføre systematisk cabotagekørsel. Det er de kun i stand til, fordi de kan nøjes med en langt lavere løn som er tilpasset leveomkostningerne i deres hjemland.

Det har virksomhederne nydt godt af og den menige dansker har været ligeglad. Lige indtil 3F’s veltilrettelagte kampagne skaber ”breaking news” og der bliver vist billeder af uhumske boligforhold i Padborg.

Så er den ”menige” dansker ramt af afsky, transportkøberne står i kø ved håndvasken og fagbevægelsen jubler.
3F fortjener ros for en veltilrettelagt kampagne.

Spørgsmålet er hvorledes de politikere, som nu forsøger at overgå hinanden i forargelse, vil reagere? Vil man slå sig til tåls med at problemet med ulige konkurrenceforhold er løst med indførelsen af 25 timers parkeringsbegrænsning på rastepladserne – eller vil man endelig tage fat om problemets kerne: EU’s frie bevægelighed?

Nye varebilsregler

Færdselsstyrelsen har netop offentliggjort de nye regler om godskørselstilladelser til visse varebiler samt uddannelses- og efteruddannelseskrav til varebilschauffører.

Reglerne betyder blandt andet, at kører din virksomhed godskørsel for fremmed regning med varebiler over 2000 kg og transporteres der enkeltcolli over 11 kg, så skal du have en vognmandstilladelse til godskørsel for varebiler, og chaufføren skal have et chaufføruddannelsesbevis til varebiler.

Har du du en varebil, som falder ind under reglerne skal du søge om en varebilstilladelse. Sender du din ansøgning senest den 1. april 2019, udstedes tilladelsen med gyldighed fra den 1. juli 2019, hvor tilladelseskravet for varebiler træder i kraft.

Er egenkapitalkravet opfyldt og har du i forvejen godsvognmandstilladelse får du umiddelbart varebilstilladelsen. Har chaufføren ikke EU-efteruddannelsesbevis skal han have et chaufføruddannelsesbevis.

På forespørgsel oplyser Færdselsstyrelsen, at man endnu ikke har taget stilling til om en evt. “ledig” godsvognmandstilladelse kan træde i stedet for en varebilstilladelse.

Færdselsstyrelsen har oprettet en overskuelig hjemmeside, hvor du kan læse mere om krav til uddannelse, registrering – se den her: https://www.varebilskrav.dk/

Nyt om gebyrer

En ny bekendtgørelse fastsætter gebyrer og afgifter på vejtransportområdet i 2019 og omfatter blandt andet en række nye satser som følge af, at varebiler reguleres i den seneste ændring af lov om godskørsel.

Det meddeler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Det gælder blandt andet på følgende områder:

 • Gebyret pr. syn og omsyn forbliver 20 kr. i 2019.
 • Gebyrsatsen for legitimationskort for specialtransportassistance bliver nedsat fra 165 kr. i 2018 til 160 kr. i 2019.
 • Gebyrsatsen for chaufføruddannelsesbevis til førere af lastbiler og busser bliver justeret fra 155 kr. i 2018 til 180 kr. i 2019

Som følge af seneste ændring af godskørselsloven bliver to nye gebyrer indført på varebilsområdet:

 • Et gebyr for varebilschaufføruddannelsesbevis på 340 kr. i 2019
 • Et gebyr pr. udstedt tilladelse på 1.400 kr. i 2019 for tilladelse til vognmandsvirksomhed på varebilsområdet

Varsel om ferielukning i julen

Varsling af juleferie følger ferielovens regler om restferie og skal derfor varsles med mindst én måned inden ferien skal afholdes.

I år falder første feriedag mellem jul og nytår torsdag den 27. december 2018, og du skal derfor som udgangspunkt varsle ferieafholdelse senest mandag den 26. november 2018, hvis virksomheden eller dele heraf holder lukket i hele perioden mellem jul og nytår.

Afskaffelse af ordningen med sporadisk lønindberetning pr. 1. januar 2019

Efter den 1. januar 2019 kan virksomheder ikke længere være tilmeldt den såkaldte sporadiske
indberetningspligt af løn. Ændringen bevirker, at virksomheder, som i dag er registreret som arbejdsgiver med sporadisk indberetningspligt, og alene har pligt til at indberette løn i de måneder hvor de udbetaler løn, omfattes af en månedlig indberetningspligt.

Læs mere: Her!

Nyhedsbrev nr. 18 2018

Chaufførerne knokler mest

Lastbilchaufførerne hører til blandt dem, der arbejder mest i Danmark. Det viser en opgørelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Lastbilchauffører er den jobgruppe, der kan bryste sig med at have den længste ugentlige arbejdstid i Danmark. Det skriver Fagbladet 3F.De arbejder i gennemsnit 45,2 timer om ugen, fastslår en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Det svarer til 8,2 flere timer end gennemsnittet.

Den oplysninger overrasker nok de færreste i transportbranchen. Men det får arbejdsmiljøforskerne til at placere chaufførerne i den høje risikozone når der gælder hjertekarsygdomme.

Det begrundes bl.a. med for meget stillesiddende arbejde, hvilket må bero på en forældet forestilling. For de fleste chauffører i national trafik får jo masser af motion og danske eksportchauffører, der tager de lange stræk er efterhånden en sjælden rase.

Der er helbredsrisici ved de fleste jobs. Det er der også når man står uden job og det er vanskeligt at indføre begrænsninger for folk, der gerne vil arbejde og udnytte de tidsrammer, som køre- og hviletidsreglerne sætter.

Så forudsat arbejdsmiljøforholdene ellers er i orden, er der bestemt ingen grund til at se skævt til folk, der godt vil “knokle”!

Snart vinterdæk igen

Vinteren nærmer sig med hastige skridt. Dermed varer det heller ikke længe, før der kræves vinterdæk og eventuelt snekæder på lastbiler i en række lande.

ITD opfordrer til at holde særligt godt øje med Tyskland og Sverige, hvor der er kommet eller kommer nye regler.

Læs om de kommende ændringer og om de overordnede regler for vinterdæk og snekæder her!

Mangler du et password for at læse artiklen, kan foreningens medlemmer henvende sig til ITD og anmode om log-in oplysninger.

Oversigt over håndhævelse af weekendhvil i Europa

Må chaufføren holde sit 45 timers ugehvil i lastbilen?

Reglerne siger, at det reducerede ugehvil gerne må holdes i lastbilen og man har derefter konkluderet, at det må det regulære hvil så ikke.

Det er de samme regler der gælder i Europa, men der er stor forskel, hvordan myndighedskontrollen udføres: I Frankrig vanker der bøder, hvis ikke chaufføren kan levere bevis for overnatning på hotel e.l., i Sverige er det helt frit – og i Danmark er man enige om, at overnatning ikke må ske i lastbilen. Men myndighederne mener ikke, de har mulighed for at kontrollere chaufføren.

Stor usikkerhed og forvirring som IRU (den internationale vognmandsorganisation) har forsøgt at afdække ved at lave en aktuel oversigt på håndhævelsen af det regulære ugehvil i lastbilen. Oversigten viser, hvordan forskellige europæiske lande håndhæver afholdelse af weekendhvil i lastbilen.

Se den her!

Oplev den nye Actros

Nu kan du deltage i Danmarkspremieren på den helt ny Mercedes-Benz Actros, der er mere moderne og økonomisk end nogensinde. Du kan se og opleve den helt tæt på til et hyggeligt arrangement hos Bent Pedersen AS, hvor der også serveres mad og drikke (psssst: Tarteletter som farmor lavede dem).

Dato: Tirsdag den 6. november kl. 17.00
Sted: Bent Pedersen, Storegade 244, 6705 Esbjerg Ø

Program:
17.00 Dørene åbner. Mulighed for prøvekørsel af Mercedes-Benz personbiler.
18.00 Actros præsentation ved Mercedes-Benz Danmark.
18.45 Spisning. Mulighed for at se nærmere på den ny Actros.
20.00 Indslag ved tidl. Fremmedlegionær, Brian Lange.
21.00 Tak for i aften.

Tilmeld dig på: mbtrucks-event.dk/bentpedersen
Læs mere om arrangementet og den nye Actros her!

Nyhedsbrev nr. 17 2018

Få tilskud til at forenkle styring og administration

De små og mellemstore virksomheder kan nu søge råd og vejledning og få tilskud til indkøb af privat rådgivning, der kan hjælpe med at afklare, hvordan virksomheden kan digitaliseres og afdække de økonomiske og forretningsmæssige potentialer ved at gøre det.

SMV’er vil i denne forbindelse sige virksomheder med mindst 5 ansatte og det er Erhvervsministeriet, der har indset, at de mindre virksomheder måske afholder sig fra at købe dyr rådgivning, når man står over for at skulle indkøbe programmer til disponering og fakturering. Dermed kan man risikere at stå med en dyr løsning uden at få det tilstrækkelige udbytte. For der er mange leverandører, der tilbyder smarte løsninger og det kan være uoverskueligt at skulle vælge.

Overvejer du at indføre ny styringsteknologi for at lette det administrative arbejde og skabe et bedre overblik over biler og gods kan du søge om tilskud til rådgivning.

Nærmere information finder du på http://smvdigital.dk/

ITD indbyder til medlemsmøde

ITD indbyder til medlemsmøde på Hindsgavl Slot onsdag den 31. oktober 2018.

Foreningen har et associeret medlemskab af ITD og det betyder at alle medlemmer af Ribe Amts Vognmandsforening har mulighed for at deltage på lige fod med ITD’s øvrige medlemmer.

Programmet omfatter flere transportrelaterede indlæg og en 2-retters middag.

Program og link til tilmelding finder du her!

RAV studietur 2018 – et besøg i universet

Det var anderledes logistikopgaver, deltagerne i foreningens årlige studietur blev præsenteret for, da de 40 deltagere var på rundtur i Bremen området forrige weekend.

Ingen af de tilstedeværende medlemmer havde dog lyst til at byde på en ellers interessant opgave med at køre den årlige mængde af 90.000 tons malt til Bechs Brauerei – eller at fragte de 4.500.000 HL færdigprodukter væk – selvom det kunne krible i fingrene.

Til gengæld måtte det erkendes, at ingen i landtransport branchen råder over det rigtige materiel, når det drejer sig om at fragte udstyr ud til og affald hjem fra den internationale rumstation. Raketterne og de såkaldte ATV’er (Automated Transfer Vehicle) bygges på Airbus fabrikken i Bremen.

Under rundvisningen på Airbus fabrikken var der lejlighed til at “besøge” den internationale rumstation i form af en 1:1 model, der gav en fornemmelse af astronauternes trange arbejdsvilkår.

Det koncentrerede program levnede også plads til at dyrke det kollegiale fællesskab, som er et af foreningens kendemærker.

Mortensaften – tidspunktet nærmer sig

Traditionen tro indbyder foreningen også i år til “Mortensaften på kroen” – tidspunktet er fredag den 9. november 2018 – kl. 18.00.

Aftenens indlæg leveres af den kendte TV mand Frode Munksgaard, der bl.a. var ophavsmand til den populære tv-udsendelse “Hammerslag”.

Indbydelse til medlemmer med ledsager udsendes senere, men sæt allerede nu venligst X i kalenderen.

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem

Benny Højbjerg Transport ApS, 6622 Bække

Nyhedsbrev nr. 16 2018

Er der organisationsfrihed i Danmark?

Under samme overskrift udtrykte vi i sidste nyhedsbrev forundring over, at vognmandsbranchen finder sig i, at der helt åbenbart ikke er organisationsfrihed i Danmark – i det mindste ikke når der er tale om arbejdsgivere.

De faglige medier har i mellemtiden omtalt et tilfælde, hvor et vognmandsfirma er blevet sympatikonfliktet af 3F Transportgruppen med krav om, at firmaet tegner en tiltrædelsesoverenskomst med fagforundet.

Dette sker, selvom virksomheden er medlem af ITD Arbejdsgiverforening og således er omfattet af overenskomsten mellem ITD-A/Krifa.

Men nu har en gruppe på ca. 40 vognmænd fået nok! Fredag har de afleveret et gruppesøgsmål mod 3F med påstand om, at Fagligt Fælles Forbund (3F) er uberettiget til at iværksætte kollektive kampskridt for at tvinge virksomhederne til at tegne overenskomst med Fagligt Fælles Forbund (3F) eller følge dennes overenskomst.

Sideløbende  tilpligtes Transport-, Bygnings- og Boligministeriet over for sagsøgerne at anerkende at have tilsidesat artikel 12 i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder samt artikel 11 i Den Euro-pæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11.

Der er tale om et gruppesøgsmål og Initiativgruppen håber at flere vognmandsfirmaer, der ønsker at støtte frihedskampen, vil tilslutte sig.

Læs pressemeddelelsen her

Højeste oliepris i 4 år

Alle transportvirksomheder mærker “på egen krop”, at brændstofprisen er steget voldsomt.

Olieprisen er nemlig steget til det højeste niveau i næsten fire år, og en tønde råolie koster nu cirka 515 kroner. Dermed er prisen på en tønde steget med cirka 145 kroner – svarende til en stigning på 30 procent alene det seneste år.

Råolie prisstigningen rammer slutprisen med varierende effekt.

Stigningen rammer dansk økonomi på samme måde som en skattestigning, der øger både virksomhedernes og husholdningernes energiudgifter. Virksomheder, hvor olie er en væsentlig del af produktionen, vil derfor kunne mærke en forskel.

I transportvirksomheder er olie netop en væsentlig del af produktionsomkostningerne, hvilket uvægerligt vil betyde forøgede transportomkostninger for transportkøberne.

Nye dagpengeregler for enkeltmandsvirksomheder

Den 1. oktober 2018 træder nye dagpengeregler i kraft. Har du en enkeltmandsvirksomhed, er reglerne vigtige for dig.

Reglerne er komplicerede, men er uheldet ude eller man vælger at lukke og slukke sin virksomhed og man får brug for at søge dagpenge, er det vigtigt at kende sine rettigheder.

ASE har lavet en grafik, der giver et overskueligt overblik over mulighederne for at opnå dagpenge, hvis man måtte få behov for det.

Se oversigten her.

Hvis du udelukkende er lønmodtager, gælder der andre regler for supplerende dagpenge

Danmarks Statistiks indekstal for lastvognskørsel 2. kvartal 2018

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastvognskørsel for 2. kvartal 2018 udgør 105,72 hvilket er en stigning på 1,72 pct. i forhold til 1. kvartal 2018. I forhold til 2. kvartal 2017 er det en stigning på 3,59 pct.

Omkostningsindekset for lastvognskørsel er en del af omkostningsindeks for anlæg. Det omfatter omkostninger forbundet med entreprenørvognskørsel så som bl.a. anskaffelsespriser, forrentning, vægtafgift, forsikringer, chaufførløn, administrationsudgifter, brændstof mm, dæk og reparation.

Hent oversigten her!

Kom og ønsk Kurt tillykke

25 års jubilæum som chauffør i samme virksomhed er en begivenhed, som skal fejres.

Det gør man hos Bennys Container Transport i Grindsted i morgen lørdag, når man fejrer chauffør Kurt Brunbjerg Pedersen, der den 1.10.2018 runder 25 års ansættelse i virksomheden.

Festen holdes i virksomhedens lokaler på Tårnvej 55, Grindsted fra kl. 13.00 hvor der bydes på pølser og fadøl.

Tilmelding på telefon 2069 0146 eller bct@email.dk

Se indbydelsen her!

Nyhedsbrev nr. 15 2018

Er der organisationsfrihed i Danmark?

Ingen tvivl om det, for det står i Grundloven fra 1849. Et eksempel på foreningsfrihed er arbejdsmarkedet,  hvor den positive foreningsfrihed er retten til at organisere sig, mens den negative tilsvarende er retten til at stå uden for. Dermed er eksklusivaftaler ulovlige.

Men Danske Godschauffører stiller i et opslag på deres hjemmeside under overskriften “Er det ren og skær magtkamp?” spørgsmålet, hvorfor et fagforbund organiseret under LO i samarbejde med en arbejdsgiverforening organiseret under Dansk Arbejdsgiverforening uhindret kan slippe afsted med at indlede konflikt mod en privat transportvirksomhed?

Den ramte virksomhed er endda organiseret som fuldgyldigt medlem af ITD-A og følger dermed foreningens overenskomst med Krifa.

” Med en organisationsfrihed i Danmark,- virker det en anelse mærkeligt,- at der kan varsles konflikt fra en organisation,- overfor en virksomhed,- der allerede er organiseret,- uden en reaktion af nogen art”, skriver Danske Godschauffører.

Underligt er det, at provokation og magtanvendelse får lov til at passere uden nogen reagerer – og hvem bliver den næste virksomhed, der får knægtet sin organisationsfrihed?

Pas på ledningerne!

Sikkerhedsstyrelsen, Energinet og Dansk Energi udgiver en folder, der er gratis og kan hentes på deres hjemmeside.Det sker på den meget tragiske baggrund, hvor en chauffør for ganske nyligt mistede livet, da han påkørte en højspændingsledning mellem Viborg og Karup.

Folderen, Pas på ledningerne og livet, indeholder bl.a. information om respektafstande omkring luftledningerne og er opdateret med de nyeste regler og vejledninger på området.

Hent folderen til dig selv og sine chauffører her

Regulering af offentlige gebyrer

Nogle gebyrer bliver dyrere, andre billigere iflg. den bekendtgørelse om regulering af gebyrer som Trafik-, bygge- og boligstyrelsen har sendt i høring.

Eksempelvis ændres gebyrsatsen for chaufføruddannelsesbevis til førere af lastbiler og busser bliver justeret fra 155 kr. i 2018 til 180 kr. i 2019.

Se de nye takster her!

Har du brug for nye chauffører?

Dekra har tidligere haft stor succes med afholdelse af jobmesser og gentager nu sucessen.

Få en gratis stand på messen i Vejen den 27. september og kom i dialog med både nyuddannede og erfarne chauffører. Kontakt Susanne Jensen-Iversen på telefon 31 63 20 40 eller via e-mail susanne.jensen-iversen@dekra.dk og hør mere.

Læs mere om arrangementet her!

Kom og ønsk Ole Velbæk tillykke

Medlem af Ribe Amts Vognmandsforening, vognmand Ole Velbæk, Lundegaard Transport fylder rundt.

I den anledning indbyder Inger og Ole til åbent hus på Hotel Varde lørdag den 13. oktober fra kl. 13 til 17.

Tilmelding venligst senest den 5. oktober.

Se indbydelsen her!

Nyhedsbrev nr. 14 2018

Nu skal transporterhvervet blomstre

Under denne overskrift kunne man i “Transporttidende” for 20 år siden læse:

“Den nye organisation Dansk Transport og Logistik har sat sig et højt ambitionsniveau. Ikke alene vil man slås for, at transportvirksomhederne bliver anerkendt, så glæden og stoltheden vender tilbage. DTL vil også gøre de stærkeste tanker i transporterhvervets nye “Bibel”: Jan Trøjborgs danske erhvervspolitiske strategi for transport og logistik til hele EU’s politik.

– Vi skal være blandt de 2-3 bedste transportorganisationer i Europa, siger Michael Svane, der sammen med FDE’s direktør, Jens I. Petersen, skal stå i spidsen for DTL.

De vil så langt kræfterne rækker sørge for, at der ikke bliver vedtaget én relevant lov i Danmark, uden at transportervhervet bliver spurgt, og så vil de have hele erhvervet til at tage medansvar for et bedre image”.

Så kan man jo hver for sig i transporterhvervet her 20 år efter spekulere på, hvorvidt de ambitioner er lykkedes?

Husk reglerne når du ændrer en medarbejders job

Når du som arbejdsgiver ændrer på dine medarbejderes ansættelsesvilkår, kan det ind i mellem gøres uden videre. Andre gange er det nødvendigt at varsle det, mens visse ting slet og ret ikke kan ændres.

Små justeringer i arbejdsopgaver, placering af pauser eller lignende kan du ofte foretage uden hverken varsel, skriftlige aftaler eller andet. Det hører under din ledelsesret.

Når der sker væsentlige ændringer, opstår der en række opmærksomhedspunkter. En væsentlig ændring kan være en nedsættelse af arbejdstid, eller andet som påvirker lønnen. Det kan også være store ændringer i hvor arbejdet geografisk set udføres eller i arbejdets art.

Det er ikke præcist defineret i lovgivningen, hvad der skal til, for at noget er en væsentlig ændring. Hver ændring må vurderes for sig. Til gengæld er kravene til, hvordan man forholder sig, forholdsvis klare.

Spørg i din arbejdsgiverforening – eller på RAV’s foreningskontor.

ITD vognmandskurser efterår 2018

Har I et generationsskifte af virksomheden i tankerne, så skal den nye generation på vognmandskursus.

ITD tilbyder i efteråret 2018 to vognmandskurser, og det første begynder i begyndelsen af september.

Vognmandskurset kører i ugerne 36 og 41 samt et nyt kursus med start i uge 48, der afsluttes i uge 2 i 2019.

Læs mere om indhold og betingelser her!

Kører du farligt gods?

Kører du med farligt gods skal du som bekendt have tilknyttet en sikkerhedsrådgiver.

Foreningen tilbyder ekstern sikkerhedsrådgivning med brugerbetaling.

Ønsker du rådgivning og et personligt tilbud – så send en mail til foreningen via dette link: info@ravf.dk

Nyhedsbrev nr. 13 2018

Velkommen tilbage!

Ferietiden er ved at være overstået, men det er sommeren måske endnu ikke?

Ingen, som har holdt ferie denne sommer, kan vel klage over dårligt sommervejr. Men klage kan man altid for tørken har sat sine spor i landskabet. Det er først og fremmest en katastrofe for landbruget, men smitter uvægerligt af på vores branche som det vil gøre det på hele samfundet.

Mange vognmandsvirksomheder er afhængige af, at det går godt for landbruget. I “normale” tider kan man alt efter årstiden regne med et nogenlunde stabilt behov, hvilket gør kørselsplanlægning lettere og kapacitetsudnyttelsen mere optimal.

Ingen ved endnu, hvilken indflydelse den tørre sommer vil få på landbrugets transportbehov resten af året og hvilke problemer med betalingsevnen, man må frygte.

Til gengæld ser det ud til, at der stadig er godt gang i hjulene i den øvrige del af erhvervslivet, så vi alt i alt kan håbe på et travlt efterår.

RAV studietur 2018 til Bremen området

Tilmeldingsfristen til årets RAV studietur er udløbet og foreningen glæder sig over, at der igen i år er god tilslutning til årets tur, der køres i den forlængede weekend 21. til 23.9.18.

Efterårsturen, som foreningen selv tilrettelægger, er efterhånden blevet en skattet tradition med mange trofaste “stamgæster” men også med deltagere, som er med for første gang og som har lyst til at deltage i en tur med gode kolleger og inspirerende oplevelser.

Tjek dine medarbejderes kontrakter

I juni 2018 trådte den nye lov om forretningshemmeligheder i kraft. Det betyder, at du har rigtig god grund til at opdatere dine medarbejderes kontrakter – for ikke at stå med håret i postkassen, hvis de bryder deres tavshedspligt.

Også i vores branche har der været eksempler på at en ansat chauffør har opnået en så tæt tilknytning til en kunde, at han kan sige op og tage kunden med sig til en ny arbejdsgiver eller starte selvstændig.

Du kan eksempelvis ændre ordlyden i dine ansættelseskontrakter til: ”Lov om forretningshemmeligheder er gældende. Dette indebærer blandt andet, at brug og videregivelse af forretningshemmeligheder uden samtykke er ulovligt.”

Læs mere i denne artikel

DTL: Elektronisk transportdokument er OK

Mange chauffører modtager deres kørselsordre elektronisk, så derfor er det også i orden, at dokumentet er medbragt i elektronisk form. Det meddeler politiet i et svar til DTL.

Ligesom med de skriftlige anvisninger i elektronisk form kræver politiet, at dokumentet er let læseligt. En skærm, der er mindre end et A5-ark, vil de ikke acceptere som et transportdokument i elektronisk form. Er der fejl i transportdokumentet, kan de tage et billede som dokumentation. Er pc’en, tabletten eller IPad-en gået tør for strøm, eller er den blokeret med en kode, der ikke kan åbnes, vil det blive betragtet som ikke-medbragt transportdokument.

Man skal være opmærksom på, at udenlandske myndigheder som fx de tyske ikke accepterer elektroniske transportdokumenter med mindre, der findes farveprinter i førerhuset

Intet “Det Vilde Ræs” i 2018

Foreningen har de foregående 2 år i samarbejde med Superdæk og ITD inviteret til udstillingen “Det Vilde Ræs” hos NDI i Brørup den 1. weekend i september.

I år bliver det knap så vildt, for det har af organisatoriske årsager desværre været nødvendigt at aflyse arrangementet.

Det beklager foreningens bestyrelse, for udstillingen har hvert år tiltrukket mange interesserede besøgende, der bl.a. har kunnet deltage i en interessant rundvisning i NDI’s kæmpedomicil og få sig en god snak med de mange brancheudstillere.

Foreningen håber på, at traditionen kan genoplives i 2019.

Nyhedsbrev nr. 12 2018

Foreningen inviterer medlemmer på studietur

Foreningen har udsendt invitation til årets studietur, der afvikles i den forlængede weekend 21. – 23. september 2018.
For de fleste transportvirksomheder er det ikke et problem at distribuere varer i et område med en udstrækning på 400 km. Men hvis transporterne ikke kan foregå horisontalt, er der helt andre udfordringer, når logistikken i stedet kræver 400 km i højden.
Målet for turen er Airbus Defence & Space, hvor man bl.a. bygger rumfærger og Ariane-raketterne, der sætter satellitter i kredsløb i rummet.
Har du ikke modtaget invitationen kan du hente den her.
Tilmeldingsfristen er den 6.8.2018 og turen gennemføres ved minimum 40 deltagere.
Spring køen over og klar det let – Tilmeld dig her!

Krav fra 1. juli 2018: Kun elektroniske udbud

Det har længe været udbredt praksis, men fra den 1. juli 2018 skal alle ordregivende myndigheder gennemføre udbud elektronisk. I praksis betyder det, at al kommunikation under en udbudsprocedure skal ske elektronisk, fx gennem et udbudssystem.

Al kommunikation i relation til udbuddet som modtagelse af ansøgninger og tilbud, herunder ESPD, spørgsmål og svar osv. skal fremover derfor foregå elektronisk.
Læs mere

Fra 1. juli 2018: Vejgebyr på 53.000 km tyske veje

Fra den 1. juli 2018 udvides maut, det tyske vejgebyr for lastbiler, til at gælde for langt flere tyske vejstrækninger end tidligere. Indtil videre med de samme satser som nu.

Hidtil har der været vejskat for lastbiler på 15.000 km motorveje og motorvejslignende hovedlandeveje i Tyskland. Men nu indføres der maut på alle motorveje og hovedlandeveje i Tyskland, de såkaldte ”Bundesstrassen”.

For de, der ikke har en OBU i bilen, kan man fremover booke ture i en nyudviklet app fra Toll Collect. Appen er gået i luften og kan findes ved at søge efter ”Toll Collect – Mauteinbuchung” i de tre app-stores hos Android, iOS og Windows. Appen beregner turens maksimale længde og tager højde for korte pauser, trafikpropper og andet. Appen kræver forbindelse til internettet – når man booker.

Informationer kan fås på hjemmesiden: www.toll-collect.de

Ny EU efteruddannelse

Dekra har fornyet undervisningsplanen for den obligatoriske EU-efteruddannelse.
Og har man lyst til at tilbringe en uge af sin sommerferie på skolebænken, er der muligheder hele sommeren.

God sommer!

Agurketiden står for døren og redaktionen af nyhedsbrevet holder sommerferie.

Vi er tilbage i august og ønsker alle læsere en god sommer!

Nyhedsbrev nr. 11 2018

Lempelser på K/H området – nu kan Politiet overholde loven

Rigspolitiet er tilsyneladende klar med en løsning på de IT-problemer, som hidtil har forhindret indførelse af en række lempelser i køre-/hviletidssanktionerne, som ellers skulle være trådt i kraft 1. juli 2017.
Lovændringen betyder, at overtrædelse af reglerne på køre- og hviletidsområdet vil blive sanktioneret mere proportionelt, og at der bliver indført et nyt system for frakendelse af førerretten for de store og tunge køretøjer.

De nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet træder i kraft den 1. juni 2018.

Dette medfører bl.a, at bøder for overtrædelser, der bl.a. skyldes sjusk og forglemmelse, nedsættes.

Samtidig forhøjes bøderne for de meget grove overtrædelser, som direkte har til formål at hindre effektiv kontrol, eksempelvis ved anvendelse af en falsk anordning, der kan ændre takografens registreringer.

Branchen har ventet i 10 år på at lovgiverne blev realistiske – og vi måtte så alså vente endnu 1 år på at Politiet indrettede sig efter den lovgivende magt.

Foreningen har afholdt medlemsmøde

Adv. Jacob Forman er det sikre trækplaster, når foreningen inviterer ham på besøg for at berette om hans indsats for branchen i de danske retssale.

Og ingen blev skuffet, da foreningen forleden havde inviteret til medlemsmøde i Hovborg.

I det mindste ikke over advokaten og hans indsats men måske over den manglende retssikkerhed, som man let får indtrykket af tilsyneladende hersker.

Jacob lagde i sit indlæg vægt på at arbejdsgivere beskytter sig imod ikke at komme i konflikt med arbejdsmiljølovgivningen. Det gøres bl.a. ved at sikre sig dokumentation for korrekt instruktion af medarbejdere, stille relevant sikkerhedsudstyr til rådighed og sørge for grundig oplæring.

Læs mere i Referat fra medlemsmøde

Ansvar ved vejarbejde

Mange forskellige parter har ansvar, når der er vejarbejde på vejene.

Ved vejarbejde er der to hensyn. På den ene side ønsker trafikmyndighederne at afvikle trafikken og på den anden side ønsker Arbejdstilsynet at sikre, at vejarbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har Vejdirektoratet, bl.a. i samarbejde med Arbejdstilsynet, udviklet 8 beskyttelsesmåder, der er egnet til forskellige vejarbejder og hastigheder.
Arbejdstilsynet har derfor udsendt en ny vejledning, der beskriver de forskellige aktører ansvar.

Vil du spare administrativt tid ved rekruttering?

Dekra tilbyder alle deres kunder gratis hjælp til at finde deres næste chauffør. På den måde sparer din virksomhed administrativ tid, undgår indrykning af jobannoncer, afholdelse af jobinterviews og meget mere. Dekra har mange gode kandidater, og kan hjælpe dig med at finde et godt match til din virksomhed.Ønsker du mere information eller øsnker du hjælp med rekruttering af din næste chauffør, så kontakt Susanne Jensen-Iversen på telefon 31 63 20 40

Læs mere på dette link!

Persondataforordningen

Det nye EU-derektiv (GDPR) trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Vi vil derfor sikre os, at du stadig er interesseret i at modtage vores nyhedsbrev, og at vi fortsat har dit samtykke til at sende nyhedsbrevet til dig.

Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsbrev, skal du afmelde nyhedsbrevet i bunden af denne mail.

Ønsker du fortsat at modtage vort nyhedsbrev, skal du ikke foretage dig yderligere. Derved giver du os dit samtykke til, at vi fortsat må have lov til at fremsende foreningens nyhedsbrev.

Vi beder dig derfor tage stilling til, om du fremadrettet også ønsker at modtage nyhedsbrevet. Vi benytter kun dine oplysninger og data til dét, som du har sagt ja til, som er at modtage nyhedsbrevet.

Nyhedsbrev nr. 10 2018

DTL: Det kniber stadig med at tjene penge

DTL har forud for generalforsamlingen offentliggjort sin årlige konjunkturundersøgelse.

Den viser overordnet, at det trods økonomisk fremgang i erhvervslivet som helhed stadig kniber for vognmændene at tjene penge.
Indtrykket er, at forskellen mellem top og bund er udvidet: flere har underskud mens der er enkelte, der forstår at score kassen.
I enhver branche, vil der være aktører, der er dygtigere til at skabe overskud end andre. Men det er bekymrende, hvis en normal drift i en periode med højkontur resulterer i et decideret underskud hos flere.
Ingen tvivl om, at konkurrencen er hård – selvom kapacitetsudnyttelsen er i top. Men det er vel ikke for meget at forvente, at også transportbranchen i opgangstider har mulighed for at tjene en ekstra skilling til at stå imod med, når konjunkturerne vender.
Men det er først og fremmest op til branchens aktører selv.
Konjunkturanalyse er frit tilgængelig på DTL’s hjemmeside – Læs undersøgelsen her

Diesel kørselsforbud i Hamburg

ITD oplyser at gennemkørselsforbuddet i Hamborg træder i kraft den 31. maj 2018 på to af de mest trafikerede strækninger i bydelen Altona. Det drejer sig om dele af henholdsvis Stresemannstraße (lastbiler og busser) og Max-Brauer-Allee (personbiler, lastbiler og busser).

Alle dieselkøretøjer (personbiler, lastbiler og busser) med Euronorm 0 til 5 er omfattet af forbuddet. Disse køretøjer må ikke passere de berørte strækninger og vil derfor blive ledt uden om.

Læs mere her!

Vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport

Færdselsstyrelsen kunne for nylig konstatere, at der er opstået usikkerhed om betingelserne for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport.

Derfor udsteder Færdselsstyrelsen nu en vejledning, der redegør for forskellen mellem den tilladelsesfrie og den tilladelseskrævende særtransport samt for de individuelle betingelser, der skal være opfyldt.

Læs vejledningen her!

Medbring synsrapport i køretøjet

Angiveligt fordi man i EU har konstateret, at mange køretøjer, der er indregistreret i de medlemsstater, som er blevet medlem af EU efter 2004, er i teknisk dårlig stand, skal seneste synsrapport nu medbringes i køretøjet.
I Danmark ligger synsrapporterne ellers frit fremme for alle på flere hjemmesider, f.eks.  www.nummerplade.net
Ikke desto mindre slår Direktiverne nu fast, at alle motor- og påhængskøretøjer skal medbringe en synsrapport svarende til det seneste periodiske syn. Derudover skal der medbringes en rapport fra det seneste vejsidesyn, hvis et køretøj har været underlagt et vejsidesyn.
Ved kørsel i Danmark er det dog tilstrækkeligt at medbringe en kopi af synsrapporten/synsrapporterne – eventuelt i elektronisk form. Ved kørsel i udlandet skal den/de originale synsrapport/synsrapporter medbringes.

Nye synsregler

Samme EU direktiv betyder samtidigt, at der strammes op på udbedring af mindre fejl, der konstateres ved syn.

For danske bilejere vil den væsentligste konsekvens af de nye regler være, at visse typer af fejl og mangler fundet ved et periodisk syn, og som bilejeren hidtil har fået repareret uden yderligere kontrol, fra og med den 20. maj skal kontrolleres ved et omsyn. For eksempel vil en defekt pære i en forlygte frem over medføre et obligatorisk omsyn.

Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Direktivet skærper og præciserer desuden blandt andet kravene for lastsikring.
Har du lyst at studere hele direktivet, findes det her!

Vagtskifte på kassererkontoret

Foreningens bestyrelse har konstitueret sig med en nye kassemester på kassererposten.

Jan Lillegaard overtager regnskab og medlemsadministration efter Niels Ove Kristensen, der udtrådte af bestyrelsen sidste år, men som i en periode herefter har hjulpet foreningen som ekstern økonomifunktion.
Foreningen vil således fremover have adresse hos Jans virksomhed, Vognmand Ernst Jacobsen A/S, Sdr. Egknudvej 1, 6870 Ølgod.

Nyhedsbrev fra Skifter Lastbil

Maj måned viser sig fra sin bedste side med sol og varme og kørsel på tørre veje.

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om Driver Challenge konkurrencen, om 2 års garanti på monterede reservedele og om servicekontrakten til dig, der har et køretøj, der er 4 år eller ældre.
Se nyhedsbrevet her!

 

Nyhedsbrev nr. 9 2018

DTL direktør langer ud

Hvis man optræder sammen med ITD, optræder man sammen med østalliancen, der har interesser, der aldrig kan blive almindelige danske vognmænds interesser. Så klar er udmeldingen fra administrerende direktør i Dansk Transport og Logistik, Erik Østergaard, i organisationens nyeste månedsblad.

Hele striden mellem de to organisationer, der begge repræsenterer den danske transportbranche og de danske vognmænd, bunder ifølge DTL-direktøren i en uenighed omkring nye EU-regler, der blandt andet skal bekæmpe unfair konkurrence på vejgodstransportområdet.

Det er en klar og kontant udmelding fra DTL direktøren, der gengives i en omtale i Jyske Vestkysten.

Medlemmernes værdi af et medlemskab af en af de landsdækkende brancheorganisationer måles formentlig på 2 discipliner: Den erhvervspolitiske indsats og medlemsservicen.

Fint med konkurrence på medlemsservice hvorimod en vis tilnærmelse på det erhvervspolitiske nok ville være i den samlede branches interesse.

Licitationsresultat vintertjeneste på statsveje

DTL oplyser, at Vejdirektoratet har udsendt licitationsresultatet af sit store udbud af Vintertjenester, der gælder snerydning og saltning på de 3.800 km statsveje i vinterhalvåret fra dette efterår og fire år frem.

Det overståede udbud har en samlet anslået værdi på ca. 100 mio. kr. pr. år og består af vintertjeneste på kørebaner, sidearealer og på stier og fortove mv.

Der blev afgivet omkring 100 bud og fundet leverandører til 141 af de i alt 147 delaftaler.

Resultatet af udbuddet kan fra den 23. april 2018 findes på Leverandørportalen på Vejdirektoratets hjemmeside under “afsluttede udbud” her

De resterende 6 delaftaler, som vedrører vintertjeneste på kørebaner, forventes genudbudt inden for kort tid her

Olieselskabet OK gør det igen

OK-koncernen har netop offentliggjort årsresultatet for 2017 og kunne præsentere et overskud på 537 mio. kr. før skat.

OK’s medejere, f.eks. vognmænd, forhandlere, landmænd og andre erhvervskunder, kan i forbindelse med årets resultat se frem til en udlodning på cirka 150 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år.

Udlodningen i år på ca. 18 ø pr. l. fordeles nu med 75 % i udbytte og 25 % til andelskontoen mod tidligere 50/50.

Foreningens medlemmer opnår derved samlet set en rabat på den gode side af kr, 1,70 incl. moms pr.l. – se venligst www.ravf.dk

Chaufføraflønning 1. maj og Grundlovsdag

3F/ATL overenskomsten:

Presserende arbejde kan begge dage udføres efter kl. 12 og afregnes da med en overtidssats svarende til:

 • 1, maj: første 3 timer som 1.-3. overtime – øvrige med højeste overtidstillæg
 • Grundlovsdag: Alle overtimer efter højeste overtidstillæg

Krifa/ITD-A overenskomsten:

 • 1. maj er almindelig hverdag
 • Grundlovsdag er en hel overenskomstmæssig fridag.

RAV kalenderen

Foreningens næste arrangement er den 7. juni 2018, hvor der indbydes til medlemsmøde i Hovborg.

Advokat Jacob Forman gæster foreningen for at fortælle nyt fra de danske retssale, hvor han repræsenterer danske vognmænd.

Nyhedsbrev nr. 8 2018

Svenskerne – et vognhjul foran?

Er svenskerne klogere end danskerne?

Den svenske regering foreslår nemlig, at såvel transportkøber som myndigheder i langt højere grad end hidtil, gøres ansvarlig for at den bestilte godstransport foregår lovligt.

Er det et indgreb i den personlige frihed og adgangen til at drive erhverv når alle, der bestiller en underleverandør til at udføre en erhvervstransport, også bliver gjort ansvarlig for transporten udføres lovligt. Det gælder også svenske myndigheder, der køber transportydelser.

Eller er det en håndsrækning til de vognmænd og chauffører, der føler sig presset til at udføre en transport, hvor f.eks. lastsikringen ikke i orden og chaufføren ingen chance har for at udføre kontrol? Eller til den vognmand, der mister forretning fordi konkurrenten ikke praktiserer ansvarlige løn- og ansættelsesforhold?Vognmanden er som regel sidste led i transportkæden og vil altid være den, der står med “aben”, hvis noget går galt – ofte også, når han er uden skyld.

Strafferammen er ifølge det svenske lovforslag op til ét års fængsel.

Det er spændende om lovforslaget bliver vedtaget i Riksdagen og i givet fald om nogle danske politikerne kunne finde på at forslå det samme?

Læs mere om “Beställaransvar”

Fyraftensmøde om forebyggelse af kriminalitet i transportbranchen

Syd- og Sønderjyllands Politi inviterer sammen med transportbranchens organisationer vognmænd og transport- og speditionsvirksomheder til et gratis fyraftensmøde om kriminalitetsforebyggelse i transportbranchen. Arrangementet foregår tirsdag den 17. april 2018 i Vejen Idrætscenter.

Deltagelse i mødet er gratis, men det er nødvendigt med tilmelding på bvo007@politi.dk (Bolette Vogt) senest fredag , den 13. april 2018

Læs mere

Persondataforordningen – hjælp at hente

Persondataforordningen Indføres i Danmark 25. Maj 2018.

Den indeholder en række stramninger og lettelser i forhold til den nuværende persondatalov.

Den gælder for alle, der behandler persondata. Det betyder, at har man blot én kunde – eller én ansat er man omfattet af loven.

Dermed skal alle igennem en kompliceret proces med at beskrive, hvorledes man indsamler, opbevarer og deler persondata.

Processen er indviklet og tidskrævende og foreningen tilbyder derfor hjælp til medlemmer til at slippe nemmest muligt igennem.

Foreningen har indledt et samarbejde med Jakob Sørensen Madsen, der vil bistå foreningens medlemmer med udvikling af en persondatapolitik, der dækker behovet for fyldestgørende dokumentation. Jakob har gennemført processen i sin families vognmandsvirksomhed.

Tilbuddet sendes i løbet af næste uge til alle medlemmer.

Foreningen har revideret vedtægterne

Foreningen har på en ekstraordinær generalforsamling den 5.4.18. endeligt vedtaget det forslag til vedtægtsændringer, som blev fremlagt og enstemmigt godkendt på den ordinære generalforsamling i marts måned 2018.

Det drejer sig om principper for opkrævning af kontingent samt krav til foreningens formue.

Det reviderede sæt vedtægter kan hentes her!

RAV kalenderen

Foreningens næste arrangement er den 7. juni 2018, hvor der indbydes til medlemsmøde i Hovborg.

Advokat Jacob Forman gæster foreningen for at fortælle nyt fra de danske retssale, hvor han repræsenterer danske vognmænd.

Invitation udsendes på et senere tidspunkt men sæt venligst kryds i kalenderen.

 

Nyhedsbrev nr. 7 2018

Friere rammer for “Kombineret transport”

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har – efter pres fra EU – udarbejdet et udkast til revideret udgave af ’Bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport’.

Det betyder, at udenlandske biler indenfor en radius af 150 km må udføre transporter til og fra danske havne og godsterminaler uagtet varernes oprindelse eller endelige destination.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) slog på de europæiske transportministres rådsmøde i Bruxelles så sent som sidste sommer et slag for  afskaffelse af kombi-direktivet.

Men Danmark tør åbenbart ikke vente på at vejpakken forventeligt indfører regler om udstationering og danske lønninger. Dermed åbnes en ladeport for at udenlandske biler kan transportere alle søcontainere nationalt. Derudover har de mulighed for at påtage sig tømning af skibe med bulklast bestående af eksempelvis foderstoffer, skærver o.l. fra 3. lande.

Det ser foreningen som en ny trussel mod medlemmernes beskæftigelse og der er derfor rettet henvendelse til ITD’s erhvervspolitiske afdeling for at få assistance under høringsprocessen.

Ændring i sanktioner for overtrædelse af køre- og hviletidsregler på vej

Tirsdag 30. maj sidste år vedtog Folketinget en ændring af færdselslovens regler om blandt andet reglerne på køre- og hviletidsområdet

Ændringen betyder, at generhvervelse efter frakendelse af førerretten til lastbil, bus og stort påhængskøretøj på baggrund af overtrædelse af reglerne om størst tilladte totalvægt, reglerne om køre- og hviletid og reglerne vedrørende takografen ændres.

Som følge heraf ændres kørekortbekendtgørelsen for at indføre det nye generhvervelsessystem i bekendtgørelsen.

Ændringen træder i kraft ved ikrafttrædelsesbekendtgørelse forventeligt den 1. maj 2018.

Interesserede kan se forslaget til ny bekendtgørelse her:

Persondataforordningen – hjælp at hente

Persondataforordningen Indføres i Danmark 25. Maj 2018.

Den indeholder en række stramninger og lettelser i forhold til den nuværende persondatalov.

Den gælder for alle, der behandler persondata. Det betyder, at har man blot én kunde – eller én ansat er man omfattet af loven.

Dermed skal alle igennem en kompliceret proces med at beskrive, hvorledes man indsamler, opbevarer og deler persondata.

Foreningen er ved at strikke en komplet pakke sammen, så man kan få hjælp til det hele til en fast pris – stort set uden at røre en finger!

Mere følger!

Rund fødselsdag i Esbjerg

Vognmand i Esbjerg og bestyrelsesmedlem i Ribe Amts Vognmandsforening, Tonny Sørensen fylder rundt.

Det fejrer han ved at invitere kunder, forretningsforbindelser, venner & bekendte til reception

Onsdag d. 28. marts 2018 – kl. 12 – 15 på Bødkervej 4, 6710 Esbjerg V

Kom og ønsk Tonny tillykke – hent indbydelsen her!

 

Nyhedsbrev nr. 6 2018

RAV generalforsamling i nye rammer

Foreningens formand, Frede Matzen, bød velkommen i “nye rammer”, da omkring halvdelen af foreningens medlemmer mødtes til generalforsamling i den fine gamle Pavillon-sal på Hotel Arnbjerg i Varde i lørdags.

Generalforsamlingen fulgte dog det velkendte mønster med gode debatter og godt kollegialt samvær.

I sin beretning kom Frede Madsen traditionen tro vidt omkring:

“Fra fra den 1. 2009 maj fik transportører fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn adgang til frit at køre cabotage i Danmark.

Der er vist ingen tvivl om, at transportører fra de pågældende lande i de 9 år, der er gået siden da, har benyttet sig af retten. Og det er gået stærkt: allerede nu er polakkerne næsten udkonkurreret og filippinske chauffører er på vej ind for at erstatte chauffører fra de øvrige østeuropæiske lande.

Vore nabolande har reageret med værn men Danmark er EU’s duks og vi bryder os ikke om særregler!”

Medlemsfesten samlede 120 feststemte deltagere, der nød den gode mad og et veloplagt orkester i krosalen.
Takket være gode sponsorer kunne de heldige yderligere glæde sig over at tage imod en af de mange gevinster, udloddet af foreningens samarbejdspartnere.

Læs formandsberetning og referat fra generalforsamlingen  her!

Kendte ansigter i bestyrelsen

Iflg. foreningens vedtægter vælges formanden direkte af generalforsamlingen for en periode på 2 år.

I år var Frede Matzen på valg og blev genvalgt for den kommende 2-års periode.

På valg til bestyrelsen var Carl Jørn Schmidt, Jan Lillegaard og Bjarne Jensen. Bjarne Jensen havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille.

Valghandlingen gav derefter genvalg til Jan Lillegaard og Carl Jørn Schmidt og nyvalg til Aksel Junker, Hejnsvig.

Ferieåret går på hæld

Hovedreglen er: Har medarbejderen ikke afholdt sin ferie inden ferie året udløber den 30. april, går den op i røg!Men der er en række undtagelser – bl.a.:

Man kan overføre restferie til næste ferieår
Kan man ikke få brugt de allersidste feriedage inden 30. april, kan det aftales at overføre de sidste fem feriedage til næste ferieår (det svarer til en uges ferie). Det er et krav, at man mindst har optjent 20 dages betalt ferie. Læs om betingelser her.

Man kan få restferien udbetalt
Din medarbejder kan få udbetalt feriepenge for den 5. ferieuge, hvis denne ikke overføres til afholdelse i det næste ferieår.

 • For at få udbetalt feriepengene skal medarbejderen logge ind på borger.dk i perioden fra den 30. april til den 30. september.

Hvis medarbejderens feriegodtgørelse er på kr. 2.250 eller mindre (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag) og beløbet vedrører den 5. ferieuge, udbetaler Feriekonto automatisk beløbet til din medarbejder.

Hvis medarbejderen er berettiget til ferie med løn og værdien af den 5. ferieuge udgør kr. 2.250 eller mindre (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag) kan du udbetale beløbet til din medarbejder.

I ovennævnte tilfælde vil det derfor ikke være nødvendigt at udfylde blanketten om udbetaling af den 5. ferieuge.

Helt særlige situationer – feriehindring
Har man været på barsel eller langtidssyg, er det en særlig situation (se alle særlige situationer her). I sådanne situationer man få op til alle feriepenge udbetalt.

Tyskland udvider mautstrækninger

ITD oplyser:

Hidtil har der været vejskat for lastbiler på cirka 15.000 km motorveje (og udvalgte hovedlandeveje), men nu indføres der maut på alle motorveje og hovedlandeveje i Tyskland (de såkaldte ”Bundesstrassen”). I alt vil der fra 1. juli 2018 være mautbetaling for lastbiler på cirka 52.000 km vej i Tyskland.

Læs mere – herunder om ny app til afregning – på www.itd.dk

Nyhedsbrev nr. 5 2018

RAV generalforsamling i morgen

Medlemmer mødes til RAV generalforsamling i morgen på Hotel Arnbjerg i Varde!

Generalforsamlingen starter kl. 09.00 med formiddagskaffe og tilmelding er ikke nødvendig.

Årets indlægsholder er bestyrelsesmedlem i ITD, vognmand Christian S. Madsen, S. Chr. Sørensen A/S, Skodborg.

Christian vil indvi os i status på nogle af ITD’s aktuelle erhvervspolitiske mærkesager og der bliver rig lejlighed til at diskutere!

VELKOMMEN til en spændende formiddag blandt gode kolleger i Varde.

Chaufførlønnen stiger – for nogle

Vi har netop passeret den første forårsdag – iflg. kalenderen – og i den uge hvor den 1. marts falder reguleres lønnen iflg. Transport- og logistikoverenskomsten, hvor 3F er part.

Grundlønnen for timelønnede chauffører stiger fra kr. 123,60/t. til 126,10/t.
For en chauffør med kvalifikations- og anciennitetstillæg betyder det en stigning fra kr. 150,05/t. til kr. 152,55/t.

Særlig opsparing stiger fra 2,7% til 3,4% af den ferieberettigede løn.

Du kan downloade hele lønoversigten fra Transportgruppen 3F’s hjemmeside – eller kontakte foreningen og få den tilsendt via mail.

I ITD-A/Krifa overenskomsten er der ikke aftalt regulering af minimallønssatsen i løbet af overenskomstperioden, som udløbet den 30.06.2018.

Nyhedsbrev nr. 4 2018

Nettet stammes om varebilerne

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har modvilligt sendt sit lovudkast om en tilladelsesordning for varebilskørsel for fremmed regning i høring hos transportbranchen frem til den 9. marts.

Lovudkastet – som fremsættes som lovforslag i slutningen af marts og skønnes at omfatte omkring 12.000 af de i alt 400.000 varebiler med danske nummerplader – gælder varebiler mellem 2 ton og 3,5 ton, der kører gods for fremmed regning og derved konkurrerer med lastbiler over 3,5 ton.Det gælder altså ikke firmakørsel i egne varebiler eller håndværkerbiler.

Hvilke krav til uddannelse, tachografer, aflønning af chauffører m.v. der vil blive gældende vides endnu ikke, men de bliver formodentlig ikke så omfattende, som den nuværende Godskørselslov, der gælder for lastbiler over 3500 kg.

Er der tale om endnu en begrænsning af den personlige ret til at udøve sit erhverv som vognmand – eller er det en hårdt tiltrængt regulering af området, hvor varebilerne har kunnet operere på langt friere vilkår end “rigtige vognmænd”?

Nærmere oplysninger fremgår af: Høringsbrevet

Foreningen fornyr aftale med OK

Bestyrelsen har afholdt det årlige statusmøde med olieselskabet OK.

I forbindelse med fornyelse af aftalen er selskabet er gået med til at forhøje rabatten på listeprisen for medlemmer af foreningen med yderligere mellem 5 og 12 ø. pr. liter.

Derudover siger prognoser, at selskabet igen i 2017 kommer ud med et solidt regnskabsmæssigt resultat.

Det betyder, at der igen i år formodentligt kan udbetales en bonus til andelshaverne i størrelsesordenen ca. 16 ø. pr. liter.

www.ravf.dk kan du hente oplysninger om dine rabatmuligheder og samtidigt læse, hvorledes du får andel i bonus som andelshaver.

Vognmænd giver speditører baghjul

Det går godt for de danske vognmænd. Vi er blevet bedre til at tjene penge, og der er udsigt til yderligere fremgang i 2017.  Årsagen er det generelle opsving i samfundsøkonomien. Der skal flyttes flere varer samtidig med, at vi er i en tid med knaphed på chauffører og biler.

Sådan konkluderer Deloitte i deres årlige Transportanalyse, som netop er udsendt.

De gode tider afspejler sig i vognmændenes indtjening, der i snit er steget fra cirka 30.000 kr. pr. ansat i 2015 til 48.000 kr. i 2016. Og de foreløbige tal for 2017 viser, at pilen fortsætter opad. Det er dog stadig de mindste vognmænd, der tjener mest pr. ansat.

Derimod er det svære tider for speditørerne: det primære resultat er faldet fra ca. 84.000 kr. i snit i 2015 til ca. 20.000 kr. i 2016. Den store nedgang skyldes især de store speditører med over 100 ansatte, hvis indtjening er styrtdykket fra 70.000 kr. i 2015 til ca. 7.000 kr. i 2016.

Spændende læsning – hent hele rapporten via dette link – og sammenlign evt. med dine egne tal.

RAV kalenderen

Bestyrelsen har fastlagt tidspunkterne for foreningens faste programpunkter i 2018.

Sæt venligst kryds i kalenderen ved:

 • 3. marts 2018: Generalforsamling og medlemsfest i Varde
 • 7. juni 2018: Medlemsmøde
 • 20. – 23.09.2018: Studietur til Hamburg med besøg på Airbus fabrikkerne
 • 9. november 2018: Medlemsmøde – Mortensaften på kroen

RAV generalforsamling – nærmer sig

Bestyrelsen har udsendt indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling lørdag den 3. marts i Varde.

Deltagelse kræver ikke tilmelding – man møder bare op!

Samtidigt inviteres til medlemsfest samme aften og sted og bestyrelsen håber på den kendte solide tilslutning, så vi igen i år får et brag af en fest!

Tilmelding til et medlem af festudvalget.

Foreningen fornyr aftale med Skifter Biler

Foreningen har fornyet samhandelsaftalen med Skifter Biler A/S, Aabenraa, Padborg, Herning og Esbjerg om servicemuligheder og tilbud.

Aftalen indebærer bl.a. rabat på timepriser (PHV/Trailer), rabat på lørdagstillæg, expres-service og bonusaftale.

Læs mere på www.ravf.dk/indkøbsaftaler.

Nyhedsbrev nr. 3 2018

Når miljøiveren overhaler sig selv

Fra 1. juli 2019 skal alle lastbiler i de større danske byer leve op til Euro 6-normen – og ikke blot Euro 4-normen, som tilfældet er i dag. Det er i hvert fald indholdet i det beslutningsforslag, som fire af oppositionspartierne fremsatte før jul i Folketinget.Det vil betyde, at alle lastbiler, som ikke opfylder Euro 6-normen, enten skal udskiftes med nye eller have eftermonteret udstyr til at opfylde miljøkravene i Euro 6. Men den sidstnævnte løsning kan slet ikke lade sig gøre.

Lastbil Magasinet har nemlig forespurgt en række danske lastbilimportører, om det vil kunne lade sig gøre at ”opdatere” fx en Euro 5-lastbil til at opfylde Euro 6-normen: Såvel Volvo som Scania og MAN bekræfter at en opgradering af  Euro 4/5-motorer til ”ægte” Euro 6 er ikke mulig.

Dermed er eneste mulighed for at beholde bilen og leve op til kravene i miljøzonerne – en ny motor – som sandsynligvis ikke passer.

Lad os håbe at det lovforslag bliver opgivet eller udsat i en længere årrække!

Nu kan du få direkte besked om vejarbejde på motorvejen

Vejdirektoratet har sat gang i udbygningen af motorvej E45 ved Skanderborg, hvilket de næste to år giver høj risiko for kø og forsinkelser for trafikanterne mellem Horsens og Aarhus. Der er nu god hjælp at hente i Vejdirektoratets nye informations-service.

Nu kan trafikanterne nemlig få aktuelle servicebeskeder på mobilen via appen Trafikinfo. Servicen er til alle, der har behov for at være opdateret om den aktuelle trafiksituation på vejene på forhånd og undervejs, eller som bare gerne vil vide, hvad der sker på strækningen den kommende tid.

I Vejdirektoratets app Trafikinfo finder man nu projektet under menupunktet ”Projekter”. Aktiver ”Følg” for at modtage information.Vejdirektoratet skal udbygge motorvej E45 mellem Skanderborg S og Aarhus S fra 4 til 6 spor. Udbygningen vil stå på indtil efteråret 2019.

Klik på billedet og læs mere:

Frist for indberetning af affaldsdata er flyttet

Det er igen tid til at indberette affaldsdata til Affaldsdatasystemet.

Indsamlere, som har indgået aftale med deres kunder om at overtage ansvaret for kundens affald, som er ”egnet til materialenyttiggørelse”, har ifølge en ny bekendtgørelse fået 15 dage mere til at indberette data til affaldsdatasystemet. Fristen er nemlig ændret til den 15. februar.

Senest den 15. februar 2018 skal data for 2017 være indberettet til affaldsdatasystemet.

Se frist og find vejledning i bilag 1 i bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet – klik her

For få lærlinge kommer til at koste

Fra 1. januar 2018 er der kommet nye regler om Praktikplads-AUB, som gælder alle arbejdsgivere, der i det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder.

Praktikplads-AUB belønner arbejdsgivere, der ansætter mange elever, mens arbejdsgivere med for få elever skal betale et større bidrag. Det kan få stor betydning for, hvor mange elever du skal ansætte – allerede i 2018.

Måltallet for elever afhænger af, hvor mange erhvervsuddannede medarbejdere, som er ansat i din virksomhed. Det gælder uanset, om medarbejderen bruger sin erhvervsuddannelse i sit nuværende job.

Beregningsreglerne er komplicerede men i april 2018 får du en forskudsopgørelse fra AUB, hvor du kan se, hvor mange elever du skal have ansat. Men du kan allerede nu på Virk.dk selv beregne et cirkatal for, hvor mange elever du skal ansætte. Som et branchegennemsnit skal du have 2,2 årselever per 100 ansatte (gælder ALLE ansatte).

Beregn et cirkatal for, hvor mange elever du skal ansætte

Du skal inden den 31. december 2018 opfylde årets mål. Hvis du ikke opfylder virksomhedens mål, skal du betale et bidrag til Praktikplads-AUB. Du skal betale op til 27.000 kroner per årselev, som din virksomhed mangler at ansætte i forhold til de nye regler.

En hurtig beregning viser, at en transportvirksomhed med 5 ansatte og ingen elever skal betale et bidrag på kr. 1182,00 i 2018.

RAV generalforsamling – nærmer sig

Rammerne for foreningens årlige generalforsamling og medlemsfest bliver i år sat på  Hotel Arnbjerg i Varde lørdag den 3 marts 2018.

Ellers bliver alt ved det gamle: Formiddag med gode debatter og indlæg – aften med god mad og underholdning, fest og hyggeligt kollegialt samvær – og Madam Blå sørger for stemningen.

Indkaldelse og invitation udsendes til medlemmer medio februar.

Mistede

foreningens mangeårige medlem Egon Kirkegaard Bæk, Varde er den 12.01.18 afgået ved døden.

Tidligere medlem af Grindsted Vognmandsforening og tidligere indehaver af Sdr. Omme Handel og Transport Henning Jørgensen, Sdr. Omme er afgået ved døden den 16.01.18.

Æret være deres minde!

 

Nyhedsbrev nr. 2 2018

 

Slid og slæb – og bliv godt tilpas!

Det er slet ikke så slemt at arbejde i transportbranchen, som nogle – fortrinsvis udenfor branchen – vil påstå.

En undersøgelse af arbejdslysten, som Krifa og ITD-A har gennemført viser nemlig at på en skala fra 0 til 100 ligger medarbejdernes arbejdslyst på 76 point. Det er lidt højere end danskernes gennemsnitlige arbejdslyst, som ifølge God Arbejdslyst Indeks 2017 ligger på 74 point.

Undersøgelsen viser samtidigt at mange medarbejdere arbejder meget, og arbejdet fylder en stor del af deres hverdag. Rapporten viser en sammenhæng mellem, at jo flere timer medarbejdere hos ITD’s medlemmer arbejder, jo gladere er de for deres arbejde.

Dermed er det slået fast at slid og slæb, store udfordringer og mange timer godt kan medvirke til trivsel – hvis det er de rigtige medarbejdere, der tager slæbet.

Vejdirektoratet sender snerydning i udbud

Vejdirektoratet har nu startet sit store udbud af Vintertjenester, der skal sikre, at de 3.800 km statsveje også fremover bliver ryddet for sne og saltet om vinteren til de skarpeste priser på markedet.

Udbuddet har en samlet værdi på ca. 100 mio. kr. pr. år og består af 147 delaftaler, f.eks.:

 • Vintertjeneste på kørebaner
 • Vintertjeneste på sidearealer
 • Vintertjeneste på stier og fortove m.v.,

Udbuddet strækker sig fra efteråret 2018 og 4 år frem.

Udbudsmaterialet kunne fra den 8. januar 2018 findes på Leverandørportalen på Vejdirektoratets hjemmeside under “aktuelle udbud”.

Udbuddet har tilbudsfrist i marts 2018. Vinderne af kontrakterne forventes annonceret i starten af juni 2018.

Nyt OK truck tankanlæg ved Horsens Syd

Energiselskabet OK har åbnet endnu en truck-dieselstation.

Denne gang i den sydlige del af Horsens. Dermed kan OK i endnu højere grad dække den tunge trafik på E45 samt til og fra af Horsens. Stationen bliver også udstyret med Adblue-stander.

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

Frits S. Kristensen Handel og Transport, 8740 Brædstrup

Dyrere danske veje

Fra 1. juli skal det være dyrere at køre med lastbiler og busser over 12 ton på de danske veje. Stigningen er et resultat af en aftale mellem Sverige, Danmark, Holland og Luxembourg om øgede og mere differentierede satser i Eurovignette-direktivet.

De nuværende satser er fra 2001 og de ventede stigninger svarer til omkring 20 procent, hvilket skal sammenlignes med en generel prisudvikling i perioden fra 2001 til 2017 på omkring 30 procent. VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at bruge den øgede indtægt fra vejafgifterne på køretøjer over 12 ton til finansiering af initiativer i “Aftale om Retssikkerhedspakke II“, som et flertal i Folketinget blev enige om 3. maj 2016.

Se de nye takster via dette link

 

Nyhedsbrev nr. 1 2018

GODT NYTÅR!

Skal man tolke fagpressen meget generelt er budskabet, at det forløbne år har budt på solid aktivitet og forhåbentlig rimelig indtjening i transportbranchen.Det skal vi glæde os over – men nu er bladet vendt og en ting er sikker: Det nye år bliver ikke en direkte kopi af det gamle! Nogle udfordringer bliver løst – andre kommer til. Kunderne kommer og går og politikerne er uforudsigelige.Heldigvis er branchen vant til forandringer og til at løse opgaverne med meget kort betænkningstid. Få andre brancher er vel så dygtige til at tilpasse sig og til at finde løsninger som i transportverdenen. Dermed skulle alle forhåbentligt være istand til at møde det nye år kampberedt og klar til at tackle udfordringerne, som ganske givet kommer.

I Ribe Amts Vognmandsforening vil det nye år til gengæld være mere forudsigeligt. Året første begivenhed er generalforsamling og medlemsfest den 3. marts – i år i Varde. Derefter følger de tilbagevendende arrangementer: medlemsmøder, virksomhedsbesøg og meget mere.

Mere information følger i årets løb og bestyrelsen håber naturligvis på samme gode opbakning til foreningen og medlemsarrangementerne, som man har kunnet glæde sig over i de forløbne år.

Velkommen til et nyt foreningsår 2018!

Skattefri rejsegodtgørelse 2018

Satsen for skattefri rejsegodtgørelse stiger i 2018 fra kr. 487 (2017) til kr. 498 pr. døgn.

Når en medarbejder rejser i forbindelse med arbejde, kan arbejdsgiveren udbetale en skattefri rejsegodtgørelse til medarbejderen, såfremt rejsen har en varighed af mere end 24 timer. For at der er tale om en rejse, er det en forudsætning, at medarbejderen har et midlertidigt arbejdssted, en sædvanlig bopæl og overnatter uden for hjemmet.

Det er arbejdsgiveren, som skal kontrollere, at alle betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med rejsens erhvervsmæssige formål og delmål, antal erhvervsmæssige rejsedage, herunder rejsens start- og sluttidspunkt og beregning af godtgørelsen, herunder hvilke satser der er brugt. Opfylder rejsen ikke betingelserne, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Også hvis arbejdsgiver ikke har ført kontrollen.

Medarbejderen kan i stedet tage fradrag i sin skattepligtige indkomst. Man kan højst få fradrag for 27.400 kr. i 2018 (26.800 kr. i 2017)

For mere information om reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse se SKATs hjemmeside: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2242214

Sygedagpengesatser 2018

Sygedagpengesatsen udgør i 2018 kr. 4.300 pr uge (kr. 116,22 pr. time).

Tilsvarende udgør udbetalingen for G-dage i 2018 kr. 860 pr. dag.

Når en medarbejder bliver opsagt eller hjemsendt og er ledig de første to dage efter fratrædelsen, skal virksomheden betale disse G-dage til medarbejderen, hvis:

 • Medarbejderen skal være medlem af en A-kasse for få udbetalt G-dage.
 • Medarbejderen skal inden for de sidste 4 uger før fratræden have arbejdet, hvad der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i mindst to uger.

SKAT – personligt ejede virksomheder

Personligt ejede virksomheder betaler selv for erhvervspakke.

Hvis din personligt ejede virksomhed indbetaler for meget i skat og skal have den overskydende skat retur, vil den fremover ikke blive kompenseret i form af en rente på det for meget indbetalte beløb. Hidtil har de personligt ejede virksomheder fået det for meget indbetalte beløb forrentet med 0,5 pct.

Hvis din virksomhed har indbetalt for lidt a conto skat i forhold til den endeligt beregnede skal der derimod nu betales en forhøjet rente på 0,5 pct. til 4,5 pct., hvis restskatten ikke er indbetalt inden 1. juli året efter – altså en forhøjelse på 0,5 pct.

Læs mere på idag.dk

Russisk roulette med dæktætning slut

Ny Vejledning om syn af køretøjer vil pr. 1. januar 2018 cementere Dækbranchens standarder og vejledninger til gavn for trafiksikkerheden. Dermed sættes en stopper for brugen af propper og præventiv tætning af dæk.

Læs mere om hvad det betyder hos Rådet for større dæksikkerhed

Læs alle nyhederne i synsvejledningen pr. 1.1.18