Chaufførens private ejendomsret truet?

En ny ”trend” ser ud til at brede sig hos de større transportkøbere. For at undgå ulykker, hvis bilen flytter sig fra rampen under læsning/losning, bliver chaufføren afkrævet sine bilnøgler, når han har bakket til og i øvrigt bedt om at holde sig væk, indtil man er færdige med arbejdet. Risikoen for ulykker eksisterer naturligvis og chaufføren er selvfølgelig underlagt de lokale sikkerhedsregler på pladsen, hvor han færdes. Så valget for chaufføren er: aflevere nøglerne med frit adgang til hans private gemakker og ejendele – eller køre igen. Det er et urimeligt valg at stille chaufføren overfor. Ingen har lyst til at blive jaget ud af sit eget ”hjem”, så det er kun naturligt at chaufføren nægter at give adgang, selvom det medfører andre problemer med læsset. Det har nogle firmaer heldigvis indset, så man i stedet har anskaffet hjulklamper eller låse til en afmonteret luftslange. Blot et nyt tema til chaufførens mange daglige udfordringer!

Tysk mindsteløn skal fra den 1. juli anmeldes elektronisk

Fra den 1. juli skal alle anmeldelser af chauffører, der udfører transporter til/fra/i Tyskland, ske elektronisk. Det betyder også, at den eksisterende overgangsperiode, hvor det har været muligt at faxe anmeldelserne til myndighederne, ophører. Det har været muligt i perioden fra den 1. januar 2017 til den 30. juni 2017, hvor de nye regler om elektronisk anmeldelse ellers har været gældende. Anmeldelser foretaget via fax indtil den 30. juni er gældende i det tidsrum, de er lavet for. Det er maksimalt 6 måneder.

Undtagelsen fra anmeldelsen gælder, hvis chaufføren tjener over 2.958 EUR i måneden (uden diæter) eller har tjent over 2.000 EUR (uden diæter) i hver af de forudgående 12 måneder.

ITD har lavet en dansk guide til reglerne om tysk mindsteløn, som ligger hjemmesiden: http://itd.dk/medlemsservice/jura/tysk-mindsteloen/ Eller kontakt foreningskontoret for hjælp til anmeldelse.

Præcisering af undtagelserne fra køre- og hviletidsreglerne 

Færdselsstyrelsen har udsendt meddelelse om, at ændringen af fortolkningen af ”håndværkerreglen” i Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen fra 1. januar 2017 også omfatter transport mellem to erhvervsdrivende som led i en håndværksmæssig ydelse, hvor føreren ikke selv forestår alle opgaver. Præciseringen har kun begrænset betydning for professionelle transportvirksomheder. Læs nyheden her!

Check frihøjden på medbringertrucken

DTL gør opmærksom på, at når man kører med en medbringertruck ophængt under bagenden på lastvognen eller et påhængskøretøj, er der flere forhold man bør have fokus på. Højden fra vejbanen og op til underkanten af medbringertrucken er vigtig at kende. Den må aldrig overstige 0,55 m, fordi den med en maksimal højde på 0,55 m indgår som afskærmning bagtil. Såfremt højden er større, risikerer man at komme i konflikt med reglerne på grund af manglende underkøring og afskærmning bagtil.   Samtidig skal man være opmærksom på, at reglerne om at der altid skal være 20 % på vogntogets drivaksel/ drivende aksler og tilsvarende, at der altid skal være 25 % på de styrende hjul på et køretøj (f.eks. påhængsvogn) altid er gældende. Det kan f.eks. være nødvendigt at have ballast (typisk 600 kg) i forenden af en påhængsvogn, hvis den skal kunne køre tom med en medbringertruck hængende under bagenden.   Desuden skal styrehjulet på medbringertrucken under kørslen være tværstillet i forhold til vogntogets kørselsretning.

 

ITD-A/Krifa overenskomsten fornyet – ATL/3F overenskomst er udgivet

Transportorganisationen ITD’s arbejdsgiver-organisation – ITD Arbejdsgiver – er blevet enig med Krifa om en ny overenskomst, der træder i kraft 1. juli. Da ITD Arbejdsgiver og Krifa for første gang indgik en overenskomst på transportområdet sidste sommer, lå der mange og grundige forhandlinger bag. ITD betegner den et-årige aftale som smidig og fleksibel – og et godt alternativ til andre overenskomster på transportområdet. Den nye overenskomst træder i kraft 1. juli, og parterne har igen aftalt, at aftalen skal gælde i 12 måneder. Modsat andre overenskomster på transportområdet er der tale om, at ITD-A/Krifa overenskomsten er færdigforhandlet og bekendtgjort inden den træder i kraft. Det betyder, at virksomhederne slipper for at lønregulere med tilbagevirkende kraft. Læs overenskomsten her! ATL/3F overenskomsten, der trådte i kraft den 1.3.17, er nu udkommet i bogform – en sag på 162 sider! Hent den her!

God sommer!

Agurketiden står for døren og redaktionen af nyhedsbrevet holder sommerferie. Vi er tilbage i august og ønsker alle læsere en god sommer!