Bestyrelsen

Valgt på foreningens ordinære generalforsamling den 3. marts 2018:

Formand:
Frede Matzen ApS
Ribevej 5, Egebæk
6760 Ribe
Tlf. 40725822
mail@fredematzen.dk

Næstformand:
Tonny Sørensen
Tonny Kran Service
Bødkervej 4
6710 Esbjerg V
Tlf. 75468499
Mobil 20900511
post@tonnyskranservice.dk

Kasserer:
Lars Dahlmann
J.O. Dahlmann I/S
Vinkelvej 4,
6823 Ansager
Tlf. 7529 7021
Mobil 5121 3437
larsdahlmann@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Asger Sørensen
Asger Sørensen Varde A/S
Møbelvej 9
6800 Varde
Tlf. 7522 4682
Mobil 40512682
post@asger-sorensen.dk

Jan Lillegaard
Ernst Jacobsen A/S
Søndre Egknudvej 1
6870 Ølgod
Tlf. 7514 5318
Mobil 29609609
jan@ernstjacobsen.dk

Aksel Junker
Vognmand Aksel Junker
Søgårdvej 25
7250 Hejnsvig
Tlf. 4034 6067
akseljunkerstransport@hotmail.com

Carl Jørn Schmidt
Violvej 10
6670 Holsted
Tlf. 7539 3537
Mobil 4040 0976
cjschmidt@mail.dk